Akú kvalitu má vaša pitná voda? Môžete si ju dať bezplatne zhodnotiť!

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý bude v stredu 22. marca, poskytne Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Poprade verejnosti bezplatné poradenstvo.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Akú kvalitu má vaša pitná voda? Môžete si ju dať bezplatne zhodnotiť!
Zdroj: TASR

Zistíte základné hodnoty vody

Záujemcovia z okresov Poprad, Kežmarok a Levoča môžu využiť v stredu konzultačné služby na RÚVZ v Poprade od 8:00 do 14:00 hod., kde budú pracovníci oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať rady v oblasti ochrany vodných zdrojov, zdravotnej bezpečnosti pitnej vody a jej významu pre život a zdravie. V prípade záujmu budú môcť obyvatelia využiť bezplatné orientačné stanovenie hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody, ktoré je možné priniesť vo vopred vypláchnutých a čistých fľašiach.

Okrem hromadného zásobovania pitnou vodou prostredníctvom verejných vodovodov je obyvateľstvo zásobované aj z individuálnych vodných zdrojov – studní. „V územnom obvode RÚVZ Poprad je najviac obyvateľov napojených na verejný vodovod v okrese Poprad, a to 95,91 percenta, nasleduje okres Levoča s podielom 84,53 percenta. Najnižší podiel napojených obyvateľov je v okrese Kežmarok 79,39 percenta. V okrese Poprad sú napojené na vodovod všetky obce a mestá. V okrese Kežmarok sú prevádzkované dva vodovody bez dezinfekcie, a to Belánsky skupinový vodovod zásobujúci 11 753 obyvateľov a vodovod Lendak zásobujúci 4573 obyvateľov,“ uvádza sa na internetovej stránke RÚVZ Poprad.

Zdroj: TASR

S testovaním aj prevencia

Niektoré vodné zdroje pre individuálne zásobovanie nevyhovujú hygienickým požiadavkám a predstavujú trvalé riziko ohrozenia zdravia. „Najčastejšie ide o prekračovanie hodnôt indikátorov fekálneho znečistenia, dusičnanov, dusitanov, amónnych iónov a železa. Kvalita vody v individuálnych vodných zdrojoch môže byť negatívne ovplyvňovaná aj zlým technickým stavom studní, nedostatočnou hĺbkou, neupraveným a nedostatočne chráneným okolím zdroja, nevyhovujúcou likvidáciou splaškových vôd v ich okolí,“ upozornil RÚVZ Poprad. Vysoké riziko ohrozenia infekčnými ochoreniami je predovšetkým v čase povodní a záplav.

Svetový deň vody sa koná každý rok 22. marca s cieľom upriamiť pozornosť na význam vody a poukázať na udržateľné hospodárenie s vodnými zdrojmi. Prvýkrát bol Svetový deň vody vyhlásený Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov v roku 1992. Témou tohtoročného Svetového dňa vody je Odpadová voda.

Zdroj: TASR

Odporúčame