Demokracia a transparentnosť podľa šéfa Pro-hokeja Richarda Lintnera

V týždni sa riaditeľ (alebo generálny manažér?!) spoločnosti Pro-hokej, a. s. pýtal fanúšikov na jednom zo svojich účtov na sociálnej sieti, ako hodnotia jeho doterajšie „vylepšenia“ a prácu v hokejovej extralige. Iste očakáva „lajky“, pozitívne komenty atď.

Ilustračný obrázok k článku Demokracia a transparentnosť podľa šéfa Pro-hokeja Richarda Lintnera
Zdroj: TASR

Dovolil som si preto napísať niekoľko faktov a udalostí, ktoré sa odohrali po nástupe Richarda Lintnera do čela spoločnosti Pro-hokej, a.s. Ja, ktorý som podľa jeho vyjadrenia priviedol popradský hokej milimeter od krachu! Väčšina hokejových fanúšikov vníma osobu Richarda Lintnera ako nutnú či potrebnú zmenu v slovenskom hokeji, ktorému ide o celkové znovuzrodenie, renesanciu a míľové vzdialenie sa od problémov, do ktorých hokej na Slovensku „spadol“. Jednoducho sa rozhodol priniesť „Nový, svěží vítr“. Jeho popularita v médiách je skutočne až neba sa dotýkajúca. Vie sa predať pre neho typickým „americkým žuvačkovým úsmevom alá Wrigley' s Spearmint“. Ako sa hovorí, každý od svojho nástupu by mal dostať čas na výsledky svojej práce (povestných 100 dní). Skrátka na to, čo podstatné chcel zrealizovať. Od začiatku, kedy sa objavil pán Lintner na pomyslenej funkcionárskej mape tvrdí, že mu ide o transparentnosť, dodržiavanie demokracie, zákona, a iných princípov férovosti a čestnosti. Jeho doterajšiu prácu a mediálne vystupovanie vníma široká hokejová verejnosť úplne inak ako funkcionári v jednotlivých kluboch, ktorí sa každý deň boria s neopísateľnými problémami pri zabezpečovaní chodu klubov. Ide totiž o kvantum hodín tvrdej každodennej práce, ktorú málokto dokáže doceniť. Jeho výsledky doterajšej práce pritom nijako výrazne nezlepšili podmienky v hokejových kluboch – ani finančné, ani materiálne, akurát tak mediálne… O tom by vedeli rozprávať funkcionári od Skalice až po Košice.

Čo podstatné sa dialo v Pro-hokeji, a. s. po odstúpení Vladimíra Paštinského a príchodu Richarda Lintnera? Tu prinášam sumár toho najdôležitejšieho diania:

23. júla 2015 – Mimoriadne zasadnutie Športovej rady Pro-hokej, a. s., ktoré zvoláva predseda predstavenstva p. JUDr. Juraj Koval. Zasadnutie má jediný bod programu, v ktorom nám chce predstaviť svojho kandidáta na post riaditeľa spoločnosti – Richarda Lintnera. V prezentácii sa Lintner okrem iného vyjadroval k dosť „podstatným témam a otázkam“, a to k zmene názvu ligy, loga ligy, predaji šiltoviek a tričiek s novým logom, ktoré by mali priniesť nemalé finančné čiastky do spoločnosti, o spoločných bilboardoch pri predaji permanentiek, o reklamách na mantineloch, ktoré by mali byť iba v bielom pozadí, o bránkach so snehobielymi sieťkami, o výraznom zahraničnom sponzorovi, z ktorého sa neskôr vykľul maďarský klub z Miškolca so vstupným kapitálom 300 000 eur pre celú ligu. Pán R. Lintner klubom prisľúbil, že vypredá všetky štadióny na každý jeden zápas extraligy, čo pri priemernej cene vstupenky 4 eurá činí sumu 5 miliónov eur (návštevnosť sa však oproti minulým obdobiam nezmenila). Po ukončení prezentácie predseda predstavenstva dostáva mandát 9 klubov (jeden sa zdržal) na jednanie s R. Lintnerom ohľadom pozície postu riaditeľa spoločnosti Pro-hokej, a. s., nakoľko v danej chvíli kluby iným kandidátom na túto funkciu nedisponovali. HK Poprad dáva návrh predstavenstvu, aby na pozíciu riaditeľa spoločnosti bolo vypísané výberové konanie s jasnými podmienkami, právami a povinnosťami riaditeľa, ktoré majú určiť členovia predstavenstva. To sa samozrejme nikdy nestalo a z tohto zasadnutia kluby nedostali ani zápisnicu!

7. augusta 2015 – Koná sa mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Pro-hokej, a.s. Zasadá sa v Banskej Bystrici opäť s jedným jediným bodom programu a tým je schválenie resp. neschválenie R. Lintnera na post riaditeľa spoločnosti Pro-hokej, a. s. Predstavitelia klubov sa už cestou na zasadnutie asi hodinu pred jeho konaním dozvedajú z médií (z rádia), že R. Lintner sa stal riaditeľom spoločnosti Pro-hokeja, a. s.!!! Predseda predstavenstva pán Juraj Koval v rozhovore pre novinárov tvrdí, že na podpísanie zmluvy mal mandát od 9 klubov – TOTO NIE JE PRAVDA!!! Pán Koval nikdy nemal mandát na podpísanie zmluvy s pánom R. Lintnerom od 9 klubov. Bolo to len a len jeho osobné rozhodnutie, na čo, ale mal podľa Stanov spoločnosti Pro-hokej, a. s. ako predseda predstavenstva právo. A tak sme o ničom nehlasovali, nakoľko nám bol R. Lintner už rovno predstavený ako riaditeľ spoločnosti Pro-hokej, a. s. Bol teda zvolený „v riadnych demokratických voľbách“. Potom sme si opäť raz a znova vypočuli jeho prezentáciu, kde ma „zaujala“ najmä tá pasáž, v ktorej začal rozprávať o pletených štulpniach pre všetky mužstvá v extralige ako o kľúčovej veci pre pozdvihnutie úrovne ligy…

4. septembra 2015 – Športová rada sa koná v Bratislave, kde R. Lintner odrazu začína používať titul „generálny manažér“ spoločnosti Pro-hokej, a. s.!!! Stanovy spoločnosti Pro-hokej, a.s., ani štatút Športovej rady takúto funkciu vôbec nepoznajú. Podotýkam, že akcionári resp. predstavenstvo Pro-hokej, a. s. takúto funkciu (a ani titul) R. Lintnerovi nikdy neschválili a nestalo sa tak ani do dnešného dňa.

9. septembra 2015 – Uskutočňuje sa tlačová konferencia Tipsport extraligy pred začiatkom novej hokejovej sezóny 2015/2016. Prvýkrát sa tak deje bez predstaviteľov samotných klubov! Zástupcovia klubov neboli pozvaní ani oboznámení, prečo sa tlačovej konferencie nemajú a nemôžu zúčastniť. Neskôr nám bolo oznámené, že tlačovku si organizuje R. Lintner sám a bude len podľa jeho predstáv!!! Trochu zvláštne a zarážajúce, že kluby, ktoré vytvárajú ligu a podmienky pre jej existenciu, nedostanú žiadny priestor na svoju prezentáciu pred jej otvorením tak, ako tomu bolo od vzniku samostatnej slovenskej extraligy od roku 1993 až doposiaľ. R Lintner odignoroval, že extraliga patrí klubom a on je iba výkonný pracovník, ktorý je podriadený rozhodnutiam klubov – teda akcionárov spoločnosti.

7. októbra 2015 – Športová rada v Piešťanoch. Na začiatku Športovej rady som všetkých prítomných predstaviteľov klubov upozornil na skutočnosť, že Športová rada nebola zvolaná v súlade so stanovami spoločnosti Pro-hokej, a. s., ani v súlade so štatútom Športovej rady, nakoľko tú môže podľa čl. 16 Stanov zvolávať len riaditeľ spoločnosti Pro-hokej, a. s., a ten do dnešného dňa nebol vymenovaný!!! Do 7. októbra 2015 predstavenstvo spoločnosti totiž nevymenovalo R. Lintnera za riaditeľa spoločnosti Pro-hokej, a. s.. Na moju otázku, aby nám ukázal zápisnicu a uznesenie z predstavenstva, resp. menovací dekrét s jeho vymenovaním overený notárom, nevedel odpovedať. Nevedel náležite vysvetliť a nemal k tomu ani potrebné dokumenty (tie sa teraz pravdepodobne dopracujú so spätnou platnosťou). Náležité dokumenty nemal ani prítomný predseda predstavenstva p. J. Koval a ani právnik spoločnosti Pro-hokej, a. s. p. Železník, ktorý sa neustále objavuje na zasadnutiach Športovej rady výlučne v prítomnosti R. Lintnera, pričom jeho prítomnosť na zasadnutiach nemá žiadne opodstatnenie. R. Lintner sa pritom dodnes naďalej tituluje neoprávnene ako generálny manažér. Moja ďalšia otázka bola, ako môže R. Lintner podpisovať reklamné zmluvy, keď na to nemá žiadne podpisové právo (jeho podpis sa napríklad objavil na zmluve s RTVS). Podpisovanie zmlúv je podľa Stanov spoločnosti Pro-hokej, a. s. v plnej kompetencii ( a výlučne) členov predstavenstva!!! Z výpisu z Obchodného registra SR jasne vyplýva, že jediným štatutárnym orgánom spoločnosti PRO-HOKEJ, a.s. je predstavenstvo a to tvoria páni JUDr. J. Koval, M. Čanky a M. Kováčik. Menom spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k nadpísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. Nikde sa nehovorí, že R. Lintner môže za PRO-HOKEJ, a.s. niečo podpisovať. Tu si dovoľujem upozorniť, že každý jeden podpísaný dokument za PRO-HOKEJ, a.s. je právne neplatný, nakoľko je v rozpore s výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. Samozrejme na toto som tiež nedostal žiadnu odpoveď.

Po ukončení Športovej rady som ako akcionár spoločnosti požiadal členov Dozornej rady Pro-hokej, a. s., aby vykonali čiastkový audit v spoločnosti nakoľko nezodpovedaných otázok, čo sa týka vedenia Športových rád, financovania vedenia spoločnosti Pro-hokej, a.s., a jednotlivých hokejových klubov je príliš mnoho. Kluby napríklad náhle po nástupe R. Lintnera prestali dostávať svoj finančný podiel od reklamných partnerov, ktorí mali so spoločnosťou Pro-hokej, a. s. podpísané reklamné zmluvy a to aj napriek tomu, že peniaze boli na účte spoločnosti. Zároveň som požiadal o to, aby všetkým akcionárom spoločnosti bola povolená možnosť nahliadnuť do pracovnej (mandátnej) zmluvy R. Lintnera a zápisníc z predstavenstva spoločnosti. Ako akcionári na to jednoducho máme legitímne právo, ale umožnené nám to nebolo…

Po vykonaní kontroly v spoločnosti Pro-hokej, a. s. jej Dozornou radou sme sa dozvedeli veľmi zaujímavé fakty. Okrem iného i to, že nie je pravda to, čo prezentoval R. Lintner médiám v súvislosti s jeho platom vo výške „len“ 5 000 eur. Jeho odplata a odmena v mandátnej zmluve bola v tom čase totiž úplné iná. Podľa priemernej mzdy v hospodárstve SR by obyčajný človek pracoval viac ako dva roky na to, čo si pán R. Linter vyplatil za necelé tri mesiace práce v spoločnosti Pro-hokej, a. s. Tu sa opäť raz „potvrdilo“, ako mu ide o slovenský hokej, transparentnosť a čestnosť. O výške tejto odmeny sme samozrejme my ako akcionári spoločnosti vôbec nevedeli, dokonca ani jeden z členov predstavenstva. Ten pritom vôbec nebol oboznámený s obsahom zmluvy, ktorá sa s R. Lintnerom podpísala. Preto sa stalo to, že R. Lintner si za takýto krátky čas pôsobenia v spoločnosti Pro-hokej, a.s. vyfakturoval oveľa vyššia sumu, než akú uviedol do médií a tá mu bola aj vyplatená. Zároveň zo správy auditu sme sa dozvedeli, že aj iné nákladové položky mali výrazne stúpajúci charakter oproti predchádzajúcemu obdobiu. Dokonca bolo navrhnuté (nikto nevie kým, kedy a ako), aby sa percentuálne zvýšil objem financií zo získaných sponzorských peňazí na činnosť vedenia Pro-hokeja, a. s. z 8 na 25 % z celkového obratu spoločnosti! Pritom kluby stále nedostávali svoj podiel peňazí na svoju činnosť zo spoločnosti Pro-hokej, a. s..

18. novembra 2015 – Na Športovej rade v Nitre nám odrazu bolo oznámené, že predstavenstvo spoločnosti Pro-hokej, a. s. upravilo zmluvu R. Lintnerovi a finančné prostriedky, ktoré mu boli vyplatené budú považované za akýsi „preddavok“. Všetko sa upraví tak, ako to bolo prezentované R. Lintnerom pred verejnosťou. Čiže plat „len“ 5 000 eur. Toto ale on sám spochybnil, že takto to nebolo dohodnuté na predstavenstve a finančné prostriedky, ktoré mu boli vyplatené, on považuje za právoplatné nadobudnuté. A potom sa to opäť raz zahralo niekde do stratena tak ako stále, keď sa začali rozoberať „nekompetentné a problémové“ témy a otázky. Na moje ďalšie „problémové“ otázky smerované k R. Lintnerovi (boli 3) som dostal odpoveď v štýle: „tu prítomný právnik spoločnosti p. Železník na to odpovie“. Dosť zaujímavé, že človek, ktorý sa pred verejnosťou prezentuje ako odborník na slovenský hokej, na základné a elementárne otázky použije „fintu“ s odpoveďami cez právneho zástupcu. Od tohto momentu kluby pravdepodobne asi začnú chodiť na zasadnutia Športovej rady výlučne v spoločnosti svojich právnikov.

Na základe týchto a iných skutočností, ktoré sa začali diať v spoločnosti Pro-hokej ,a. s. po nástupe Lintnera za šéfa spoločnosti a Kovala za predsedu predstavenstva, som ako akcionár spoločnosti požiadal listom zo dňa 30. novembra 2015 o zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ), na ktorom som podľa priloženého programu okrem iného žiadal:

  • Správa o činnosti predstavenstva spoločnosti za obdobie od 10. 7. 2015 do konania zvolávaného MVZ
  • Analýza stavu nákladov a výnosov k 30. 11. 2015 a porovnanie s predchádzajúcou sezónou – predloží predseda predstavenstva spoločnosti
  • Mandátna zmluva spoločnosti s mandatárom R. Lintnerom – predloží predseda predstavenstva spoločnosti
  • Správa o uzatvorení a predloženie všetkých obchodných zmlúv bez ohľadu na ich charakter (obchodné, poradenské a akékoľvek iné), uzatvorených medzi spoločnosťou a inými (tretími) osobami od 01.08.2015 do konania MVZ – rovnopisy všetkých zmlúv predloží predstavenstvo, správu prednesie predseda predstavenstva
  • Správa o uzatvorení a predloženie všetkých marketingových, reklamných alebo obdobných zmlúv, uzatvorených medzi spoločnosťou a tretími osobami a týkajúcich sa sezóny 2015/2016 – rovnopisy všetkých zmlúv predloží predstavenstvo, správu prednesie predseda predstavenstva
  • Správa o percentuálnom podiele plynúcom z marketingových zmlúv v prospech iných osôb než je spoločnosť a na ťarchu spoločnosti a schválenie jej výšky – správu prednesie predseda predstavenstva, návrh prednesie akcionár navrhujúci zvolanie MVZ
  • Zmena stanov spoločnosti – návrh priložíme v lehote pre zvolanie MVZ
  • Zmeny v orgánoch spoločnosti – odvolanie člena predstavenstva a voľba nového člena predstavenstva, odvolanie člena dozornej rady a voľba nového člena dozornej rady spoločnosti – návrhy predložíme v lehote pre zvolanie MVZ

MVZ do dnešného dňa, tj. 5. februára 2016 zvolané nebolo!!! Podľa Stanov spoločnosti na zvolanie MVZ má predstavenstvo 40 dní. Samozrejme predpokladám určité právne kľučky zo strany predstavenstva (nenaplnenie všetkých právnych náležitosti pri zvolávaní MVZ a to aj napriek tomu, že všetky náležitosti k tomu pripravoval právnik), najmä od jeho predsedu a právneho zástupcu spoločnosti Pro-hokej, a.s. tak, aby sa MVZ nekonalo… Naopak si myslím, že ak doterajšia práca R. Lintnera a predstavenstva je v súlade so Stanovami spoločnosti, tak aký je potom problém zvolať MVZ. Všetkým akcionárom je potrebné odpovedať na nejasnosti a nezodpovedané otázky. Nezvolaním MVZ spoločnosti Pro-hokej, a.s. vzniká zbytočne napätá a dusná atmosféra medzi klubmi (akcionármi), ktorí sa tak ani po právnej ani po športovej stránke nevedia domôcť svojich akcionárskych práv. Takáto atmosféra, aká je v súčasnosti v spoločnosti medzi vedením a zástupcami hokejových klubov, tu ešte nikdy v histórii nepanovala. Pomaly ale isto čelní predstavitelia klubov posielajú na zasadnutia Športových rád svojich zástupcov, nakoľko sú z toho všetkého znechutení.

Po týchto upozorneniach z mojej strany sa zrazu začali diať veľmi zaujímavé veci. Odpoveďou na moje zvolanie MVZ bola tlačová konferencia R. Lintnera zo dňa 7. decembra 2015, o ktorej samozrejme nikto z akcionárov nevedel rovnako ako aj pri konaní predchádzajúcich tlačoviek. Na tejto tlačovke R. Lintner vystúpil štýlom „zlodej kričí – chyťte zlodeja“ a upriamil pozornosť za svoje prešľapy úplne niekde inde a to na licenciu HK Poprad, a to aj napriek tomu, že predstavenstvo spoločnosti Pro-hokej, a. s. na svojom zasadnutí dňa 3. augusta 2015 konštatovalo: „Predstavenstvo spoločnosti PRO-HOKEJ, a.s. prekontrolovalo čestné prehlásenia 10 Extraligových klubov o stave záväzkov voči hráčom a trénerom za sezónu 2014/2015 a skonštatovalo, že všetkých 10 účastníkov Tipsport Extraligy si na základe doručených čestných prehlásení splnilo svoje záväzky a vysporiadali sa s hráčmi a trénermi. Na základe tohto skonštatovania predstavenstvo spoločnosti PRO-HOKEJ, a. s. sa obrátilo na VV SZĽH v zmysle čl. 1 Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie so žiadosťou na vydanie licencii na sezónu 2015/2016, nakoľko všetky Extraligové kluby si splnili povinnosť vyplývajúcu z Podmienok pre udeľovanie a nakladanie s licenciou v Extralige ľadového hokeja SR.“ Klub HK Poprad zrazu pán Lintner obvinil z porušenia licenčných podmienok. Z tých podmienok, ktoré skúmal samotný Pro-hokej, a. s. a odporučil vydanie licencie! Dnes už z médií vieme, že klub HK 36 Skalica má niekoľko miliónový dlh. Zaujímavé je, žeby pri takomto dlhu neexistovala žiadna exekúcia??? V prípade R. Lintnera od jeho nástupu do funkcie existujú samozrejme „rovní a rovnejší“. Skalica pritom na dnešný zápas v Košiciach a v nedeľu v Piešťanoch nevycestuje. Veď sa liga pánovi Lintnerovi rozpadá pod rukami! Pritom R. Lintner sa chválil na tlačovke nárastom televíznej sledovanosti a nárastom počtu divákov na hokejových stretnutiach. Opýtal by som sa ho, prečo práve tieto faktory vyzdvihoval a kto v tomto období vyberal TV zápasy tzv. „čerešničky na torte“ bez vedomia klubov??? Nebodaj sa za tým skrýva jeho štedré finančné odmeňovanie (a podľa toho nastavená mandátna zmluva) v spoločnosti Pro-hokej, a. s.??? Aký bol v tom období vlastne reálny nárast diváckej návštevnosti na štadiónoch, ktorým sa chválil? A potom opäť raz až po našich sťažnostiach kluby dostali konečne aj rozpis TV zápasov s tým, že tímy, ktoré nemali ani jeden TV prenos, sa zrazu mohli objaviť na televíznej obrazovke.

Od 10. decembra 2015 sa strhol mediálny hon na meno Tibor Turan, čo viedlo až k môjmu vyhodeniu z klubu. Zrazu ma vo funkcii nahradil „neznámy“ krízový manažér – človek veľmi blízky k R. Lintnerovi (spolu vedú jeden hokejbalový projekt, okrem iného Žifčák robil šéfa volebného tímu R. Lintnera na post prezidenta SZĽH). Tomu sa hovorí transparentnosť a demokracia podľa R. Lintnera. Tá demokracia, ktorou sa pred celou hokejovou verejnosťou obháňal pred voľbami resp. po prehre na post prezidenta SZĽH! Jeho účinkovaním v spoločnosti Pro-hokej, a.s. sme dospeli do takého stavu, že kluby sa dnes pomaly radšej pre vlastný pokoj nevyjadrujú k ničomu, a aj ak by chceli, dostanú upozorňujúci mail od R. Lintnera na prísny zákaz vyjadrovania sa (napríklad „kauza“ zahraničný účastník v extralige). R. Lintner si postupne privlastňuje celú spoločnosť Pro-hokej, a. s. ako jej jediný a neobmedzený vlastník. Kluby dostávajú už len konečné rozhodnutia – väčšinou cez e-mail. Ak sa chce niekto z funkcionárov klubov opýtať napríklad prečo nemal hráča na nedávnej akcii „All Stars víkend“ a kto tých hráčov vôbec vyberal, bolo mu oznámené, že túto akciu si organizuje on sám a hráčov si na to bude vyberať tiež iba on sám. Svoju aroganciu ukázal aj voči hlasujúcim fanúšikom, ktorí na zápas hviezd vyberali hráčov v anketách na webových stránkach klubov. Z nimi vybraných hráčov sa do záverečnej nominácie dostalo iba mizivé percento hokejistov. Pritom celý model programu odkopíroval z NHL a prezentuje to ako vlastný nápad. Fanúšikovia rýchlo zabudli a asi si to ani R. Lintner nepamätá, keď sa na Slovensku odohrávali zápasy hviezd slovenskej ale aj českej extraligy. Pritom posledný zápas výberu hviezd slovenskej a českej extraligy sa v roku 2006 konal v Poprade (ale aj v roku 2001 výber slovenskej extraligy. Posledný zápas výberu extraligy bol v roku 2014 v Bratislave proti olympijskému výberu SR). Ak by sme my v tom čase v Poprade zorganizovali exhibíciu na takej úrovni ako on v Nitre, tak by nás fanúšikovia a novinári zmietli za to pod čiernu zem. Dnes ale takto zorganizované podujatie velebíme do neba. Aké to hodnoty dnes uznávame? Aký to paradox po desiatich rokoch? Pán Lintner pritom nezabudol poznamenať, že očakáva delegáciu z NHL, ktorá sa príde do Nitry na neho pozrieť, ako sa nový formát „All Star“ zápasu organizuje!

Celková atmosféra vytvorená krokmi R. Lintnerom v slovenskej extralige ukazuje na jednu podstatnú vec. Liga je plná prešľapov, veľkohubých vyhlásení, ktoré sa neskôr ukazujú ako nepravdivé. Ligu vedie amatérskym štýlom – najprv hovorím do médií o výsledku a potom na tom začínam pracovať (bohužiaľ klame, zavádza partnerov ligy a fanúšikov, čo sa nám môže v budúcnosti negatívne prejaviť a vypomstiť). Jeho heslo „ľuďom treba hovoriť to, čo chcú počuť“ napĺňa dokonale do bodky, ale pýtam sa, dokedy to tak bude fungovať!? Akonáhle zistí tlak na svoju osobu, na svoj imidž, na svoje ego, ktoré by mohol mať poškvrnené, okamžite organizuje tlačovky, na ktorých upriamuje pozornosť na úplne iné veci. Samozrejme nikto z prítomných novinárov resp. redaktorov tieto tvrdenia ďalej neskúma, či je to pravda alebo lož. Tu ponúkam niekoľko prípadov, o ktorých verejnosť dosiaľ netuší:

Pochybný manuál reklám, ktorý dostali kluby pred začiatkom sezóny so zlým vyznačením stredovej červenej čiary na zimných štadiónoch pri stretnutiach Extraligy v rozpore s Pravidlami IIHF, podľa ktorých sa tieto stretnutia hrajú. O tomto ho informoval aj pán Dave Fitzpatrick z IIHF, že stredná červená čiara pri stretnutiach organizovaných federáciami (členmi IIHF) musí byť na ľadovej ploche vyznačená tak, ako to určujú pravidlá Ľadového hokeja a nie inak (my sme mali mať červeno-bielu). Neskôr to kluby museli prerábať na svoje náklady!

Stretnutia Extraligy sa hrajú s neregulárnymi pukmi, ktoré sú potlačené znakom s nápisom Tipsport liga. Pravidlo ĽH č. 47 pritom jasne definuje, aká potlač sa môže použiť na pukoch, s ktorými sa hrá v stretnutiach.

Disciplinárny senát (DS) je osobitná kapitola! Na čo bol vlastne vytvorený v Pro-hokeji, a.s. ,ktorého predsedom je R. Lintner? No predsa kvôli promptnému vyriešeniu disciplinárnych priestupkov v extralige… Pýtam sa – deje sa tak? Veď členovia DS sú členmi Disciplinárnej komisie (DK) SZĽH (o čom pojednáva Štatút DK). Všetky rozhodnutia, ktoré prijme DS musí schváliť DK SZĽH. Pokiaľ sa tak nestane, musia zasadať v pléne (t.j. spoločne) a z tohto zasadnutia musí vzísť konečné rozhodnutie. DS svojvoľne zahájil disciplinárne konanie voči HK Poprad ohľadom podmienok právoplatnosti udelenia licencie a to aj napriek tomu, že oprávnenosť pridelenia licencie potvrdil VV SZĽH a jeho rozhodnutia sú konečné!!! Jedným z členov v komisii, ktorá tieto náležitosti skúmala a konečné rozhodnutie predložila VV SZĽH, bol aj samotný R. Lintner. Na to ale asi zabudol. Okrem iného podmienky pre udeľovanie licencie pre extraligové kluby platia od sezóny 2010/2011. A od tejto sezóny mal HK Poprad vysporiadané všetky záväzky voči hráčom a trénerom. DK SZĽH na prerokovanie a schválenie tento podnet nikdy nedostala, neschválila ho a preto trest (zákaz prestupov) pre HK Poprad je neoprávnený. Prečo sa HK Poprad doteraz neodvolal, je pre mňa záhadné a nepochopiteľné. Alebo prípad odrátania troch bodov klubu HK Poprad, ktoré riešil DS Pro-hokeja, a. s.. Tento prípad vôbec nebol v kompetencii DS, ale Športovej rady (ŠR). ŠR je orgán zriadený valným zhromaždením spoločnosti Pro-hokej, a. s. na účely riadenia extraligy a tá mala tento prípad okamžite vyriešiť po športovo-technickej stránke!!! Dôležité na týchto prípadoch je to, že R. Lintner opäť raz dodržal všetky demokratické princípy, stanovy, poriadky a smernice SZĽH a okamžite „pravdivo“ o tom informoval verejnosť. A potom svoju neschopnosť hodil svojim typickým úsmevom na niekoho iného.

Čo dodať na záver? Neodškriepiteľná vec je tá, že príchod R. Lintnera na hokejovú scénu rozpútal v hokejovej rodine vojnu, ktorá nebude mať víťaza ale len porazených. Ukazuje sa, čo dokážu nenaplnené túžby jedného človeka spôsobiť. Zo všetkých médií, či už printových alebo internetových, sa dozvedáme len o jeho jedinečných, kľúčových a neopakovateľných krokoch, ktoré by mali pozdvihnúť slovenský hokej. Bohužiaľ pravda je niekde inde, lebo podstatné v živote nie sú slová (ktorými doteraz znehodnotil všetku prácu funkcionárov v hokejovom hnutí), ale činy, ktoré človek vykoná. Aké reálne činy a skutky, ktoré mali pomôcť klubom v ich napredovaní, uskutočnil, nie sú známe. V čom pomohol takej Skalici, Piešťanom či Košiciam (koľkokrát sa zaujímal o spoluprácu medzi mestom a klubom, keď nastali problémy, ako to robil v minulosti bývalý riaditeľ v prípade Nitry, Martinu či Popradu ). Predtým sa všetky problémy riešili a vyriešili v hokejovej rodine „doma v kuchyni“. Tomu, čo sa deje dnes v hokejovom hnutí, pomaly už prestáva rozumieť každý normálne zmýšľajúci človek, ktorý miluje hokej. Kedy, kde, ako a s akým úsmevom to všetko skončí? Kto a čo je za tým? To nám ukáže najbližší čas.

Tibor Turan

Mohlo by vás zaujímať aj: Popradský hokej krváca. Nové vedenie pritom ide s bubnom na zajace

Text je súčasťou rubriky Od Vás a nie je redakčným obsahom.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame