Na Gerlach bez sprievodcu? Záchranári sú opatrní

Tatranskí občianski aktivisti chcú dosiahnuť, aby sa niektoré turistické trasy vo Vysokých Tatrách opäť sprístupnili pre verejnosť. Hlavným cieľom iniciatívy je otvorenie cesty k tatranským štítom a horským priechodom, ktoré si vyžadujú bežné turist

Peter Handzuš

„Súčasný návštevný poriadok slovenských veľhôr pristupuje k vysokohorskej turistike nerovnakým metrom, s čím sa nestotožňujeme a nesúhlasíme s ním. Myslíme si, že je v tejto oblasti nezrozumiteľný a nevykonateľný, pretože výklad týchto pravidiel nie jednotný, dá sa rôzne interpretovať,“ konštatoval predseda občianskej iniciatívy Naše hory Martin Porada.

„Všetky nami odporúčané trasy sú na úrovni ľahkej alebo strednej namáhavosti podľa príručky Tatranské vrcholy – Vysokohorský sprievodca,“ ubezpečil Porada.

Niektoré úseky, ako napr. túru na Lomnický, či Gerlachovský štíti, navrhujú vybaviť spôsobom známym ako Via Ferrata, ktoré sú známe napr. v Alpách, v Kanade i USA. Ich výhodou je jednoznačnosť značenia turistickej trasy pre bežného návštevníka bez rizika blúdenia v neznámom vysokohorskom prostredí, ale aj zaistenie bezpečnosti v horskom teréne.

„Takýmto spôsobom sa zároveň predíde nežiaducemu pohybu osôb v chránenej oblasti, keďže turisti sa budú musieť pohybovať len po vyznačenej trase zabezpečenej reťazami a lanami,“ vysvetľuje Porada.

„Tieto trasy boli v minulosti prístupné, nevedno prečo sa zavreli pre bežných návštevníkov. Je na každom turistovi, aby svoje sily správne odhadol, je to na jeho zodpovednosti, či trasu zvládne, alebo si najmä horského vodcu,“ upozornil Porada. Zároveň by tieto kroky podľa neho pomohli aj ochrane prírody, keďže sprístupnením štítov by sa turisti po Tatrách viac rozptýlili a nebolo by ich tak veľa na najviac frekventovaných trasách.

„Nechceme sprístupňovať chodníky v Belianskych Tatrách, alebo v iných častiach, ktoré sú najviac chránené. Chceme turistov dostať do oblastí, kde sa už pohybujú, avšak na trasy, ktoré nie sú teraz sprístupnené,“ dodal Porada.

Okrem už spomínaného Lomnického a Gerlachovského štítu je v úmysle aktivistov sprístupniť napr. Baranie rohy od Téryho chaty a chaty pri Zelenom Plese, Ľadový štít od Téryho chaty, Širokú vežu, Svišťový štít, Končistú z Magistrály, Vysokú od Chaty pod Rysmi, či Mengusovský štít z Mengusovskej doliny.

Tieto kroky je však nutné odkonzultovať so Správou Tatranského národného parku (TANAP), Štátnymi lesmi TANAP, ktoré chodníky spravujú a koniec koncov aj s Horskou záchrannou službou, ktorá má na starosti bezpečnosť turistov. „Podľa našich informácií sú tomuto kroku naklonení, je však potrebné zmeniť legislatívu, ktorá je platná od roku 1999,“ uzavrel Porada.

Záchranári sú opatrní

Šéf Horskej záchrannej služby Jozef Janiga tvrdí, že vo Vysokých Tatrách sú vrcholy a trasy, ktoré by sa dali opätovne sprístupniť pre turistov, sú však aj také, ktoré pre nich bezpečné nebudú. „Čo sa týka Gerlachovského štítu, pokiaľ bude v takom stave, v akom je dnes, tak túra rozhodne nie je vhodná pre turistov, niektoré miesta sú horolezeckého charakteru,“ konštatoval Janiga na margo vyjadrení aktivistov, ktorí chcú okrem iného pre turistov sprístupniť aj trasu na Gerlachovský štít.

Len tento rok tam zachraňovali viac ako desať ľudí, všetci boli bez sprievodu horského vodcu. To podľa Janigu nasvedčuje, že turisti sa v exponovanom teréne nevedeli pohybovať. „Na druhej strane, ak by sa zmenil technický stav a vybudoval sa tam chodník, tak aj tá bezpečnosť by sa zmenila,“ dodal.

Riaditeľ HZS si vie predstaviť, že by sa v Tatrách dali vybudovať vo vyšších polohách rôzne technické zariadenia, napr. aj schody. „Otázka je, či si necháme zdevastovať naše hory na účel rozšírenia pre širokú verejnosť. Je to vec na odbornú polemiku. Samozrejme, technicky sa to dá spraviť, nie je to ale len otázka reťazí, ale aj prístupových chodníkov, ktoré vo vysokej miere znižujú eróziu pôdy, ale aj iné aspekty ochrany prírody,“ zdôraznil Janiga.

Zároveň upozornil, že so zvýšeným počtom turistov napr. na vrchole Gerlachovského štítu, sa zvýši aj potenciálne nebezpečenstvo pádu alebo iného zranenia, keďže terén je tam úzky a strmý.

Pre TANAP je na prvom mieste príroda

O sprístupnení niektorých trás sú ochotné polemizovať Štátne lesy Tatranského národného parku. „V prípade, že tatranské vrcholy budú sprístupnené širokej verejnosti, ŠL TANAP turistické chodníky vyznačia, spriechodnia a to vrátane najnevyhnutnejších bezpečnostných pomôcok. To všetko ale s ohľadom na ochranu vzácneho prírodného prostredia TANAP,“ uviedla Lenka Burdová zo ŠL TANAPu.

Riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko potvrdil, že je v ich záujme novelizovať návštevný poriadok Vysokých Tatier, avšak nie za cenu, že sa naruší ochrana prírody.

„Dva aj viac rokov riešime a pripravujeme novelu návštevného poriadku, musíme si však počkať na novelizáciu zákona o ochrane prírody. Čo sa týka aktivistov, tak doposiaľ sme s nimi nehovorili o žiadnych konkrétnych trasách, budeme to prechádzať vrchol po vrchole, trasu po trase. Pokiaľ to nebude v rozpore s princípmi ochrany prírody, podporíme to, pokiaľ bude, tak to nepustíme ďalej,“ upozornil Majko.

Poprad24/tasr Foto: Peter Handzuš

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.