5 rád, vďaka ktorým vám triedenie odpadu pôjde ľahšie

Zdajú sa vám poplatky za odvoz komunálneho odpadu vysoké? K ich neustálemu nárastu prispieva najmä fakt, že väčšina odpadu z domácností končí nevytriedená na skládkach. Stačí pritom dodržiavať päť jednoduchých pravidiel.

Ilustračný obrázok k článku 5 rád, vďaka ktorým vám triedenie odpadu pôjde ľahšie
Zdroj: istockphoto.com

Radí Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA, a.s.:

1. Zoznámte sa so symbolmi

Do smetného koša patria len nerecyklovateľné veci. Všetko ostatné treba roztriediť a recyklovať. To, že obal alebo produkt nepatria do smetného koša, spoznáte podľa jednoduchého symbolu postavy stojacej pri zbernej nádobe. Znamená, že obal je potrebné po použití vhodiť do príslušnej farebnej zbernej nádoby. Zvlášť opatrní buďte, ak nájdete značku prečiarknutej zbernej nádoby. V takom prípade máte pre sebou elektrospotrebič alebo batériu, ktoré možno odovzdať len na vyhradených miestach, a to na zbernom dvore alebo v predajni s elektrospotre­bičmi. Pozor, obaly a návody na použitie, ktoré bývajú súčasťou balenia elektrospotrebičov, tiež patria do nádob na separovaný odpad.

To že obal nepatrí do komunálneho zmesového odpadu zistíte podľa tohto symbolu:

Zdroj: Sewa.sk

2. Pripravte si vrecia a krabice

Predstava triedenia obsahu smetného koša pri kontajneroch je dosť nepríjemná. Najlepšie preto urobíte, ak odpad budete triediť priebežne. Doma by ste okrem smetného koša mali mať aj nádoby alebo vrecia na plasty, sklo a papier. Na použité batérie vám postačí krabica od topánok, ktorú po naplnení zanesiete do najbližšej predajne s elektrom alebo na zberný dvor. To isté platí aj o starých elektrospotre­bičoch, určite ich neodkladajte do pivnice alebo na povalu.

3. Čítajte pokyny na kontajneroch

Ak nie ste si istí, ktorý obal patrí do ktorej zbernej nádoby, pomôžu vám informačné štítky na nádobách na triedený odpad. Tie napovedia, aký druh odpadu z obalu do nich patrí. Samozrejme, v každej obci sa môžu vyskytnúť špecifiká, všetky informácie o miestnom systéme triedeného zberu by preto mali byť zverejnené aj na internetovej stránke samosprávy. Vo všeobecnosti však platí, že modré nádoby sú určené na papier (noviny, časopisy, kancelársky papier, letáky, kartóny, papierové obaly, návody od elektrospotrebičov, atď.). Do žltých patria plasty – teda PET fľaše z nápojov, tégliky z jogurtov, igelitové vrecká, fólie, polystyrén či obaly z kozmetických produktov. Zelené kontajnery sa používajú na sklo (nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod).

Zdroj: Sewa.sk

4. Umývať netreba, stláčať áno

Mnoho ľudí si myslí, že obaly z potravín – napríklad jogurtov – treba dôkladne umývať. Samozrejme, obaly by nemali byť znečistené, precízne vyplachovanie však nie je nutné. Oveľa dôležitejšie je zredukovať ich objem, aby v kontajneri nezaberali veľa miesta. Platí to najmä pre PET fľaše, ktoré treba postláčať a kartónové krabice, ktoré treba rozobrať.

5. S elektrom a batériami opatrne

Ak kupujete veľký elektrospotrebič, pôvodný môžete odovzdať predajcovi, prípadne nepotrebné chladničky, práčky či televízory zaviesť na najbližší zberný dvor. Batérie a veľmi malý elektroodpad s rozmermi do 25 cm (napr. fény, rýchlovarné kanvice, mobilné telefóny, žehličky a pod.), ako aj odpad zo svetelných zdrojov, je možné zaniesť do najbližšej elektropredajne a odovzdať ich aj bez povinnosti zakúpiť si nový produkt. Určite sa však nepúšťajte do ich rozoberania. Látky, ktoré obsahujú, totiž môžu byť nebezpečné nielen pre životné prostredie, ale aj ľudské zdravie.

Elektrozariadenia, batérie a akumulátory bývajú označené týmito symbolmi:

Zdroj: Sewa.sk

Viete, že…

… firmy a inštitúcie sa vyradenej IT techniky môžu zbaviť zdarma? Službu odvozu a recyklácie nepotrebných elektrozariadení vrátane IT techniky a potrebné doklady bezplatne zabezpečí napríklad SEWA, a.s., ktorá vystaví aj potvrdenie o recyklácii pre účely účtovníctva. To môže vyžadovať prípadná kontrola zo strany štátnych orgánov.

… triedením odpadov a ich recykláciou sa šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín? Materiály takto získané môžu byť opätovne spracované a využité v ďalšej výrobe, napríklad:

• plast z tridsiatich PET fliaš zo žltého kontajnera môže byť neskôr použitý na výrobu flísovej mikiny
• tisíc kilogramov zrecyklovaného papiera z modrého kontajnera zabráni vyrúbaniu až sedemnástich stromov
• z tridsiatich oceľových plechoviek je možné získať materiál na výrobu jednej žehličky

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: PR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.