Peter Handzuš Rôzne

Ak chce volič hlasovať v komunálnych voľbách, musí byť doma

Ak chcú voliči hlasovať v blížiacich sa komunálnych voľbách, musia byť v deň ich konania, teda 27. novembra, doma. Voličský preukaz, ktorý by ich oprávňoval hlasovať inde ako v mieste ich trvalého bydliska, sa totiž vybaviť nedá.

Zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie Lívia Škultétyová to odôvodnila tým, že občania v komunálnych voľbách si vyberajú svojich zástupcov do samosprávy. „Volíme si zástupcov v obci, v ktorej máme trvalý pobyt. Teda nie je možné voliť v inej obci, a preto je potrebné, aby sme v deň konania volieb boli doma. Zákon totiž nepozná inštitút voličského preukazu, ktorý by umožňoval voliť inde ako v mieste trvalého bydliska,“ vysvetlila.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia SR, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku. Voliť môžu aj cudzinci. Musia však mať trvalý pobyt na Slovensku. Volič hlasuje osobne. Zastúpenie je neprípustné.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie