Peter Handzuš Rôzne

Bez preukázania totožnosti sa voliť nedá

Volič by si počas nadchádzajúcich komunálnych volieb nemal zabudnúť vziať so sebou do volebnej miestnosti preukaz totožnosti.

Prvé, čo musí totiž pred hlasovaním urobiť, je preukázať sa ním okrskovej volebnej komisii. Ak si dokument predsa len zabudne a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia požiada, aby volič preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii. Ak tak neurobí ani do ukončenia hlasovania, nebude môcť voliť.
Ako preukaz totožnosti v prípade komunálnych volieb neslúži cestovný pas, keďže v ňom nie je zapísaná adresa trvalého pobytu. Pre TASR to potvrdila zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie Lívia Škultétyová.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia SR, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku. Voliť môžu aj cudzinci. Musia však mať trvalý pobyt na Slovensku a v čase konania hlasovania musia byť doma.
Starostov alebo primátorov a tiež poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev si budú voliť obyvatelia takmer 3000 miest a obcí. Za poslanca alebo starostu a primátora budú zvolení tí z kandidátov, ktorí získajú najväčší počet hlasov.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie