Boj s rakovinou stojí čas a peniaze: Pacientom môžete pomôcť aj vy!

S rakovinou sa už stretol pravdepodobne každý. Či už na vlastnej koži alebo aspoň vo svojej rodine. Na pomoc pri liečbe tejto civilizačnej choroby pomáha neziskový fond Onkológia – rádioterapia.

Martin Sýkora

O pôsobení neziskového fondu, ktorý pomáha onkologickým pacientom, sme sa porozprávali s klinickým onkológom Onkologického oddelenia Poprad a zároveň predsedom správnej rady Onkológia – rádioterapia, n.f. Mariánom Kakalejčíkom.

Čo je hlavným účelom a zmyslom neziskového fondu Onkológia – rádioterapia?
„Pôvodným účelom fondu, ktorý existuje už 20 rokov, bolo zriadenie rádioterapeutického zariadenia v Poprade, teda pracoviska, kde sa poskytuje protinádorová liečba ožiarením. To sa uplynulé roky ukázalo ako nereálna predstava aj vzhľadom na súčasnú sieť rádioterapeutických zariadení. Fond sa pretransformoval na získavanie pomoci a podpory našich onkologických pacientov, ktorí sú liečení na našom pracovisku v našom centre. Ide o aktivity, ktoré nehradia zdravotné poisťovne. Tie si vyžadujú finančnú spoluúčasť pacienta a stali by sa pre mnoho pacientov nedostupnými.“

Ktoré aktivity podporuje neziskový fond? Ako pomáhajú onkologickým pacientom pri liečbe?
„Za tie roky sa s fondom snažíme pomáhať. Hlavnou aktivitou je zabezpečenie dennej dopravy pacientov na rádioterapie do Prešova. Viete, v istej fáze časť onkologických pacientov potrebuje aj rádioterapiu. Býva to často jedna epizóda v protinádorovej liečbe, ktorá trvá rozlične dlho – až do 7 týždňov. Znamená to vytrhnutie pacienta z rodinného života, zo svojho zabehaného stereotypu. Preto sme sa snažili zabezpečiť liečbu ambulantne, aby ľudia nemuseli v Prešove alebo kdekoľvek inde ostať hospitalizovaní. Podarilo sa nám to formou dopravy našim autom, ktorého prevádzka je financovaná z prostriedkov tohto fondu. Naši pacienti takto môžu denne na liečbu dochádzať. Ráno ich auto odvezie do Prešova, počká, kým liečba skončí a okolo obeda sú späť – pacienti sú doma, nie sú odtrhnutí od rodiny. U niektorých pacientov je vytrhnutie z rodinného prostredia tiež jedným z dôvodov zhoršenia ich fyzického i psychického stavu.“

Zdroj: archív Mariána Kakalejčíka

Lieky hradia onkologickým pacientom poisťovne. Čo navyše financuje neziskový fond?
„Ďalšie formy pomoci pacientom spočívajú v tom, že vyše 10 rokov zabezpečujeme nákup pomôcok, ktoré sa používajú pri špeciálnych typoch chemoterapie. Najčastejšie ide o pomôcky, ktoré sa používajú dlhodobo a priamo do žily aj niekoľko dní. Tie neboli hradené zdravotnou poisťovňou. A práve kvôli nim pacient nemusel ležať v nemocnici, ale mohol liečbu absolvovať ambulantne.“

Ako by ste zhodnotili históriu pôsobenia fondu? Pomáha len onkologickému oddeleniu alebo aj ďalším oblastiam, ktoré sa bezprostredne týkajú liečby rakoviny?
„Za tie roky sme prispeli pracoviskám v Poprade, či už ide o chirurgické, neurologické alebo interné oddelenie. Podporili sme aj oddelenie patológie, kde ide každoročne príspevok z fondu na zakúpenie protilátok – diagnostických setov, ktoré zabezpečujú podrobnejšiu a presnejšiu diagnostiku nádorov. V posledných dvoch rokoch sa v popradskej nemocnici podávala chemoterapia pri špeciálnych typoch nádorov priamo do dutiny brušnej. Práve spomínané sety sú mimo úhrad zdravotnou poisťovňou. Aj tu sme pomohli.“

Zdroj: archív Mariána Kakalejčíka

Je finančná pomoc určená len pre Podtatrancov? Majú záujem o ambulantnú liečbu aj pacienti z iných regiónov?
„Naše spádové územie je okres Poprad a Kežmarok. Ale máme aj pacientov zo Spišskej Novej Vsi, Levoče, Starej Ľubovne, ale aj zo stredného a južného Slovenska. Sme pomerne veľké ambulantné onkologické oddelenie – najväčšie na Slovensku. Je to celosvetový trend, podávať takúto liečbu ambulantne. V západnej Európe sa priemerné každý tretí človek stretne s rakovinou na vlastnej koži.“

Aké sú zdroje fondu? Odkiaľ sa vo fonde kumulujú finančné prostriedky?
„V posledných rokoch sú hlavným zdrojom fondu 2 percentá z dane. Sú to väčšinou príbuzní a známi našich pacientov. Snažíme sa osloviť aj širšiu verejnosť, že je tu taká možnosť pomôcť onkologickým pacientom aj prostredníctvom neinvestičného fondu. Darcov to veľa nestojí, ale pre nás a pacientov je aj malý príspevok veľkou pomocou. Výška príspevkov nám, bohužiaľ, dlhodobo klesá. Obávam sa, že ak by to takto išlo ďalej, museli by sme hlavnú činnosť, teda transport, zrušiť.“

Uveďte príklad z praxe, ako fond dokáže pomôcť pacientovi. Koľko peňazí ušetrí človeku, ktorý sa potrebuje onkologicky liečiť?
„Onkologické lieky plne hradia poisťovne. Komfort pacienta však hradený nie je. Uvediem príklad. Častým nádorovým ochorením je rakovina hrubého čreva a konečníka. Keď je choroba roztrúsená, teda metastatická, lieči sa chemoterapiou a biologickou liečbou. Chemoterapia je postavená na kontinuálnom podávaní jedného lieku. A na to sú určené aj jednorazové špeciálne pomôcky, ktoré poisťovne nehradia – vtedy pomáhame našim pacientom my prostredníctvom fondu. Pre pacienta to je uľahčenie rádovo o stovky eur mesačne.“

Ak sa rozhodnete podporiť dobrú vec, pomôžete finančným príspevkom na:
Onkológia-rádioterapia Poprad,n.f.,Mno­heľova 2,05801 Poprad, č.účtu: SK83020000000­03877104555

Zdroj: poprad.dnes24.sk

Odporúčame