Budete prekvapení: Na popradských pohrebiskách pripravili viaceré novinky

Cintoríny sú miestami, ktoré si vyžadujú mimoriadnu opateru. Práve tu sme všetci citlivejší a na mnohé nedostatky aj háklivejší. V Poprade postupne skultúrňujú prostredie.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Budete prekvapení: Na popradských pohrebiskách pripravili viaceré novinky
Zdroj: Mesto Poprad

Nové osvetlenie

Na popradských pohrebiskách pripravili viaceré novinky, napríklad nové zdroje vody, doplnenie osvetlenia a ozvučenia, rozptylová lúka by mali podľa vedenia mesta zlepšiť a skultúrniť podmienky na hlavnom popradskom cintoríne v Poprade-Veľkej. Podarilo sa tam osadiť 18 nových stĺpov verejného osvetlenia, ktoré svietia na prvé tri opravené chodníky od vstupu na novom cintoríne. Na tieto stĺpy doplnia aj ozvučenie, aby pokryli čo najväčšiu časť starého cintorína, keďže nová časť už ozvučená v rámci možností je. Konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb (PCS) Poprad František Švirloch dodal, že spolu s osvetlením pribudne na hlavnom cintoríne aj šesť nových stanovíšť so zdrojom vody.

Pribudne rozptylová lúka

PCS finalizujú v Poprade-Veľkej aj práce na rozptylovej lúke. „Časť s rozptylovou lúkou je už nahrubo povalcovaná. Potrebujeme doplniť osievanú zem, ktorej požadovanú finálnu úpravu dosiahneme opakovaným valcovaním po zasiatí trávneho semena. Z dvoch strán bola jej plocha ohraničená gabionovým oplotením. Zostávajúce potrebné oplotenie rozptylovej lúky bude jednoduché, pokryté popínavou zeleňou,“ priblížil Švirloch.

Zdroj: Mesto Poprad

Obnova nielen vo Veľkej

Okrem centrálneho cintoríne sa PCS budú venovať aj ostatným pohrebiskám. V Matejovciach sa pripravuje oprava hlavného kríža, v pláne je aj obnova objektu bývalej márnice. V Spišskej Sobote sa PCS budú venovať oprave strechy pamiatkovo chránenej bývalej márnice, v Strážach príde na rad murované oplotenie s nevyhovujúcou statikou a kamenný múrik vnútri cintorína, ktorý sa tiež rozpadáva. „Keďže statika murovaného oplotenia je zlá, musíme ho zbúrať a nový múr chceme spojiť s kolumbáriom – teda v múre vybudovať schránky na urny,“ doplnil Švirloch.

PCS sú spoločnosťou so 100-percentnou majetkovou účasťou mesta Poprad a zabezpečujú pohrebné služby a správu cintorínov vo Veľkej, v Spišskej Sobote, Matejovciach a Strážach.

Zdroj: TASR

Odporúčame