Jaroslav Dodok Rôzne

Byť skautom je zábava, česť ale aj drina...

Ak ste sa ešte nerozhodli ako rozumne využiť svoj voľný čas, tak vám možno uľahčíme výber z mnoho rôznych aktivít. Priblížili sme vám tému skauting na Slovensku. Zažijete tu plno zábavy v prírode a zároveň sa budete aj vzdelávať.

Informácie nám poskytol Ondrej „Trysko“ Odokienko, kapitán Námornej akadémie vodných skautov a člen HKVS.

Čo je to skauting?

Skauting je celosvetové dobrovoľnícke hnutie, ktorého činnosť je zameraná na neformálnu výchovu detí a mládeže formou učenia sa činnosťou a to predovšetkým činnosťou v prírode, v malých skupinách s deľbou zodpovednosti medzi dospelým vedúcim a mladými dobrovoľníkmi. Ide o činnosť v malých skupinách, kde je 6 – 10členov. Odlišujú sa či už podľa veku členov, pohlavia , národnosti, alebo preferovaného zamerania (vodácke oddiely, jazdecké oddiely a pod.).

Kedy a kde na Slovensku vznikol prvý skautský oddiel?

Toto je veľmi aktuálna otázka, pretože práve budúci rok, budú obe skautské organizácie na Slovensku (Slovenský skauting a Zväz skautov maďarskej národnosti) oslavovať storočnicu vzniku prvého skautského oddielu na našom území. Bolo to v roku 1913 v Komárne. Komárňanskí skauti vtedy spolu so skupinou maďarských skautov splavili prakticky celý Váh a v mnohých mestách na Považí sa práve vďaka tomuto splavu začali organizovať nové skautské oddiely.

**Koľko skautských oddielov sa nachádza na Slovensku? **

Toto je zložitá otázka, ale v globále možno povedať, že obe skautské organizácie – maďarská i slovenská** majú spolu približne sedemtisícovú členskú základňu a počet členov jedného oddielu sa hýbe niekde od 10 do 30 členov.**

Aký je cieľ skautingu?

Cieľom skautingu je vychovať a motivovať k permanentnej sebavýchove, ktorá nie je povinnosťou, ale výzvou a baví.

**Delia sa skauti podľa nejakej vekovej skupiny? **

U nás na Slovensku prakticky rozoznávame 4 základné vekové skupiny, z ktorých každá má svoje špecifiká čo do programu, metodiky a role dospelého. Pri najmladších (do 11r) je dospelý prakticky neustále prítomný a aj keď mu v práci pomáhajú mladí dobrovoľníci, spravidla s deťmi nepracujú bez dozoru.

Druhá skupina (do 15r) je samostatnejšia a rola dospelého je často suplovaná mladými dobrovoľníkmi, ktorí sú o pár rokov starší ako ostatní členovia ich spoločnej „družiny“. Niektoré akcie či stretnutia tu môžu prebiehať i bez dospelého, ktorý však ich činnosť spravidla veľmi dôsledne monitoruje a pri stretnutiach s mladými lídrami dohliada nad prípravou a realizáciou programu. Dospelý je aj tu jediným garantom bezpečnosti, ale prípustná je tu väčšia miera rizika než u malých.

Tretia skupina (do 26) je veľmi rôznorodou skupinou, ktorej náplň činnosti sa líši podľa toho, či členovia takejto skupiny priamo pracujú s mladšími, alebo pomáhajú ako dobrovoľníci pri organizačnom zabezpečení akcií, či idú cestou posúvania vlastných hraníc na samostatných „dospeláckych“ akciách, ktoré si spolu pripravujú, plánujú, realizujú a vyhodnocujú, čo ich posúva ďalej v rôznych smeroch osobného napredovania.

[blockquote]**Ako sa môžeme stať skautom? **

Stačí sa spýtať známych alebo pozrieť na internet a nájsť si najbližší skautský oddiel, skúsiť si to a vydržať. Skauting nie je pre každého, je to náročný životný program a rovnako ako člen môže kedykoľvek odísť ak ho skauting nebaví, aj organizácia môže člena vylúčiť, ak nedodržiava pravidlá.[/bloc­kquote]

Môže byť skaut hocikto?

Áno, aj keď omnoho väčšiu šancu vydržať majú tí, ktorí nachádzajú podporu u svojich najbližších.

Aké máte pravidlá?

Každý oddiel si vytvára vlastné pravidlá a tradície, vo všeobecnosti nás ale všetkých spája skautský zákon (akýchsi 10 prikázaní) a skautský sľub, ktorým sa skaut, alebo skautka zaviaže celý život tento zákon dodržiavať.

**10 skautských prikázaní: **

 1. Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
 2. Skaut je verný a oddaný.
 3. Skaut je osožný a pomáha iným.
 4. Skaut je priateľom ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
 5. Skaut je zdvorilý.
 6. Skaut je ochrancom krajiny a cenných ľudských výtvorov.
 7. Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
 8. Skaut je veselý a rozvážny.
 9. Skaut je sporivý a hospodárny.
 10. Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.

(Marek “Valibuk“ Urbančok)

Skautský sľub:

**//Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím ako najlepšie viem:

 • slúžiť Bohu a vlasti
 • pomáhať blížnym v každom čase
 • zachovávať skautský zákon // ** (Ján “Konzo“ Rešetár)

Ako sa taký skaut oblieka?

Záleží na situácii. Ak idem s partnerkou do divadla, skautskú rovnošatu si spravidla nedám, ale ak sa vyberieme s kamarátmi na tradičný námornícky bál ku kamarátom vodným skautom do Ostravy, kapitánskymi čapicami a modrými košeľami sa to iba hemží.

Na akých člnoch splavujete?

Tradičnou loďou českých vodných skautov je takzvaná P550 – pramica pre 5–7 členov posádky so skladacím sťažňom a plachtou. U nás na Slovensku bohužiaľ zatiaľ tieto lode nemáme, preto si každý zadováži loď podľa svojich schopností, peňaženky a vkusu.

**Ako často chodíte na akcie? **

Ideál je raz za mesiac plus väčšia akcia počas letných prázdnin. Okrem toho každotýždenne bežia skautské schôdzky, na ktorých sa skupiny skautov či skautiek navzájom spoznávajú, plánujú si činnosť a pomocou úloh sa snažia rásť v tom, čomu veria že to má cenu. Najzaujímavejšou plánovanou akciou je 100. výročie prvého skautského splavu na území dnešného Slovenska. Splavovať sa bude Tisa.

Dôležité veci, ktoré nemôžu chýbať skautovi:

KPZ (krabička poslednej záchrany), šatka, nôž, spací vak, karimatka, poľná fľaša, svietidlo, pršiplášť, pevná obuv, klobúk, píšťalka a samozrejme batoh (Ján “Konzo“ Rešetár)

Mária Vrábeľová Ilustračné foto: verejnost.skaut.cz

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie