Andrea Mesarčíková Rôzne

Cena pitnej vody v podtatranskom regióne vzrastie o 3,5 %

Cena vody v podtatranskom regióne mierne vzrastie, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) totiž s platnosťou od 27. júla zvyšuje ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom z 1,1297 eura za kubický meter (m3) na 1,1692 eura

Hovorkyňa spoločnosti Božená Dická informovala, že toto opatrenie je vykonané na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Dôvodom zvýšenia ceny vodného je podľa nej odstraňovanie nadmerného počtu havarijných stavov, resp. porúch na vodovodných sieťach. Tie vznikajú v dôsledku starnúceho a poškodeného majetku, t.j. vodovodov a kanalizácií.
„V dôsledku neustáleho poklesu množstva dodávanej pitnej vody verejným vodovodom, ako aj nárastu pohľadávok, PVPS nedosahuje predpokladané tržby, čo by sa mohlo negatívne prejaviť pri zabezpečovaní opráv a údržby verejných vodovodov,“ konštatovala Dická. S platnosťou rozhodnutia ÚRSO od 27. júla v porovnaní s pôvodným rozhodnutím, ktorým sa stanovujú ceny, tak ide o 3,5-% zvýšenie. To predstavuje navýšenie cien zhruba o 0,04 eura za m3.
V súvislosti s touto úpravou cien bude PVPS realizovať v najbližších dňoch aj odpočty vodomerov v podtatranskom regióne. PVPS zabezpečuje prevádzku a údržbu vodovodov a kanalizácií v okresoch Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča a Gelnica.

Zdroj TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie