Cesta k zlepšeniu života v Prešovskom kraji: Rozvoj ľudského potenciálu

Pavol Gašper, kandidát na župana Prešovského samosprávneho kraja (PSK) predstavil 5 právd pre Východné Slovensko. Okrem ekonomiky je to aj ľudský potenciál, ktorý má pomôcť zlepšiť život v kraji.

Ilustračný obrázok k článku Cesta k zlepšeniu života v Prešovskom kraji: Rozvoj ľudského potenciálu
Zdroj: Pavol Gašper

Otvorená verejná samospráva

Gašper chce zabezpečiť zverejňovanie informácií o zámeroch a praktikách záujmových podnikateľských aj nepodnikateľských skupín v konfrontácii s názormi obhajujúcimi trvalú udržateľnosť zdravej krajiny a zdravia občanov. „Budeme presadzovať zapájanie sa občanov do aktívnej správy vecí verejných hlasovaniami o využití časti prostriedkov určených pre ich obec/mesto/okres formou participatívneho rozpočtu,“ vysvetlil Pavol Gašper.

Otvorená škola

Je potrebné vhodným vzdelávaním na školách podporovať generáciu mladých ľudí k aktívnemu vzťahu k verejnému a komunitnému životu, k tvorbe, invencii a zodpovednosti za svoju rodinu, komunitu, mesto i región. a k ochote plnohodnotne rozvíjať, chrániť i využívať svoje prírodné, kultúrne i historické dedičstvo a viesť plnohodnotný rodinný život. „Školám prinavrátime aktívny spoločenský život v komunikácii s rodičmi i seniormi. Cieľom je zvýšiť kultúru vzťahu k svojmu okoliu a prostrediu. Kultúrni a vzdelaní ľudia sa dokážu trvale starať o svoju krajinu,“ vyhlásil Gašper.

„Chcem viditeľný rozvoj školstva, lepšie podmienky pre šťastný život mladých i seniorov, aj pre postihnutých ľudí. Chcem vyrovnávať rozdiely medzi regiónmi, viesť otvorenú samosprávu a transparentne narábať s majetkom prešovského kraja. Chcem v prešovskom kraji upratať,“ uviedol popradský kandidát na župana.

Otvorená sociálna starostlivosť

Zmysel vidí podtatranský komunálny politik v zapojení sa sociálne izolovaných chudobných ľudí do aktívneho spoločenského života. „Podporíme zamestnávanie sociálne znevýhodnených ľudí, ako aj spolkovú činnosť a rozvíjanie tolerantných sociálnych vzťahov v celom regióne,“ dodal Gašper.

Otvorená kultúra

Rôznorodosť, neopakovateľnosť štýlu života, stravovania, obliekania, bývania, slova i písma neoddeliteľne patrí k nášmu kraju. Vysychanie tohto kultúrneho prameňa chce Gašper zastaviť:

  • podporou miest a obcí, ktoré budú viac tvoriť a menej troviť.
  • podporou spoločensky otvorených, tolerantných a solidárnych ľudí zodpovedných za svoje sociálne, kultúrne, environmentálne i ekonomické prostredie.
  • vytváraním atmosféry v regióne, že poctivá práca je cnosť.
  • podporou prirodzených regiónov východného Slovenska – tým im dáme punc originality a kultúrnej zrelosti, kde tolerancia, aktívne a zodpovedné spolužitie všetkých národností, etnických a vekových skupín prinesú novú kvalitu v spolunažívaní.

(Politická reklama) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: Facebook
Zdroj: Pavol Gašper

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.