Chcete študovať v zahraničí?

A.K.V. Slovakia už prijíma prihlášky na ročné štúdium v USA či Kanade

Peter Handzuš

Okolo 60 stredoškolákov zo Slovenska absolvuje každoročne 10-mesačné štúdium (jeden školský rok) v USA prostredníctvom neziskovej organizácie Americká kultúrna výmena – A.K.V. Slovakia. Mladí majú počas týchto pobytov možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku a získať zaujímavé poznatky a skúsenosti.
Študenti sa vzdelávajú na niektorej strednej škole v Spojených štátoch, ubytovanie a stravu majú zdarma v amerických rodinách, vybraných na základe prísnych kritérií.
Organizácia A.K.V. Slovakia už začala prijímať prihlášky záujemcov o ročné štúdium na stredných školách v USA v školskom roku 2011/2012. Pri sprostredkúvaní pobytov už tradične úzko spolupracuje s americkou neziskovou organizáciou A.I.S.E. (The American Intercultural Students Exchange), tak pri umiestňovaní stredoškolákov v rodinách, ako aj na školách. TASR o tom informoval riaditeľ A.K.V. Tomáš Szabó.
Podmienkou prijatia na stredoškolské štúdium v USA je vek od 15 do 18 rokov, fyzické a psychické zdravie, dobrý prospech a znalosť angličtiny na stredoškolskej úrovni, zodpovedajúca asi trom rokom štúdia tohto jazyka.
Prostredníctvom americkej neziskovej organizácie A.I.S.E., ktorá pôsobí už vyše 30 rokov, prichádza každoročne do USA viac ako tisíc študentov z vyše 30 krajín. Hosťovské rodiny, ktoré prijímajú zahraničných študentov, musia spĺňať morálne, psychologické i finančné kritériá. V prípade, ak by medzi rodinou a študentom nastali problémy, vyrieši ich miestny koordinátor agentúry. V každej škole, kde sú umiestnení zahraniční študenti, je akademický poradca, ktorý im pomáha pri štúdiu, výbere predmetov a pod.
Za podobných podmienok ako v USA nezisková organizácia A.K.V. Slovakia sprostredkúva pobyty stredoškolákov aj v iných krajinách – Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Kanade i v Brazílii.
Záujemcovia o ročné stredoškolské štúdium v zahraničí sa môžu prihlásiť a získať podrobnejšie informácie v kancelárii Americkej kultúrnej výmeny na Pražskej ulici 11 v Bratislave alebo na webstránke www.aise-akv.sk.

Zdroj TASR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.