Monika Vengrínová Samospráva

Členovia komisií Mestského zastupiteľstva v Poprade: Pozrite si, ktoré mená kde figurujú...

Stále komisie pri mestskom zastupiteľstve majú poradnú funkciu pre poslanecký zbor. V našom meste ich funguje celkovo šesť. A v takomto zložení budú nasledujúce obdobie pracovať...

Ilustračný obrázok k článku Členovia komisií Mestského zastupiteľstva v Poprade: Pozrite si, ktoré mená kde figurujú...
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

Stále komisie zriaďuje samotné mestské zastupiteľstvo, ktorému by aj mali slúžiť. A kým Komisiu na ochranu verejného záujmu poslanci schválili už na decembrovom mestskom zastupiteľstve, zvyšných päť až na februárovom.

Komisie budú sedemčlenné, zložené z predsedu, podpredsedu a piatich členov. Predsedom a podpredsedom každej z nich budú poslanci mestského zastupiteľstva, predseda komisie je zároveň členom mestskej rady. Z piatich členov budú dvaja poslanci a traja neposlanci – osoby z radov odborníkov. Tých však poslanci zatiaľ neodsúhlasili, na minulotýždňovom mestskom zastupiteľstve sa hlasovalo len za členov komisii z radov poslancov. Tajomník každej komisie bude zamestnanec mestského úradu, ktorý pripravuje spolu s predsedom program schôdze, vedie písomné záznamy a zabezpečuje administratívnu agendu.

1. Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Predseda: Ing. Pavol Gašper
Podpredseda: Anna Schlosserová
Členovia (poslanec): MUDr. Estera Bohunická
MUDr. Peter Brenišin

2. Komisia finančná

Predseda: Mgr. Štefan Pčola
Podpredseda: PharmDr. Beáta Sichrovská
Členovia (poslanec): Mgr. Alena Madzinová
Rudolf Kubus

3. Komisia výstavby a majetku

Predseda: Ing. Slavomír Božoň
Podpredseda: Ing. Milan Baran
Členovia (poslanec): MUDr. Michal Rusnák
Mgr. Štefan Pčola

4. Komisia školstva, športu a mládeže:

Predseda: PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
Podpredseda: Mgr. Alena Madzinová
Členovia (poslanec): Peter Gápa
Arne Kroták

5. Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a kultúry

Predseda: Ing. Ondrej Kavka
Podpredseda: PaedDr. Anna Ondrušeková
Členovia (poslanec): Mgr. Igor Wzoš
Bohumil Košický

6. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda: Ing. Pavol Gašper
Členovia: Mgr. Štefan Pčola
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD.
PharmDr. Beáta Sichrovská
Ing. Milan Baran

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie