Čo povedala burza stredných škôl? Remeslo má zlaté dno a ponuka štúdia je veľká

V popradskej aréne sa raz ročne uskutočňuje Burza stredných škôl pre žiakov základných škôl. Tak tomu bolo aj teraz. Aj študijné odbory sa snažia prispôsobiť trhu práce.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Čo povedala burza stredných škôl? Remeslo má zlaté dno a ponuka štúdia je veľká
Foto: Martin Sýkora

Deti ešte nevedia, čím chcú byť

Burza stredných škôl pre žiakov základných škôl sa koná raz ročne. V priestoroch popradskej arény sa stredné školy snažia prilákať pozornosť žiakov základných škôl, ako aj otvoriť im dvere k svojmu budúcemu uplatneniu. „Účelom tejto burzy je vytvoriť impulzný moment u detí, aby si dokázali predstaviť, o čom stredná škola je, čo sa tam študuje a následne si predstaviť, akú profesiu budú vykonávať vo svojom živote,“ vysvetlila riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade Veronika Brijová. Rozhodovanie o svojej budúcnosti, vzdelaní a profesii je nesmierne dôležité. Žiaci základných škôl ešte nevedia, čo budú v budúcnosti robiť. A práve tu naplno pôsobí Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Poprade. „Táto burza by mala byť vyvrcholením dlhodobej práce s deťmi. Považujeme to za veľmi dôležité pre osobnostný vývin detí. Rozhodovanie v 14-tich rokoch nie je jednoduché. Očakávať, že sa dieťa v tomto veku bude racionálne rozhodovať, by bolo naivné,“ vysvetlil metodik pre výchovné a kariérne poradenstvo CPPPaP Milan Antaš.

Duálny systém funguje vo veľkom

Nielen módnym trendom, ale aj praktickým pomocníkom je tzv. duálny systém výučby, ktorý pomáha stredoškolákom uplatniť sa v praxi po ukončení stredoškolského štúdia. „V trojročnom odbore sú žiaci na 60 percent u zamestnávateľa a 40 percent v škole. V štvorročných odboroch je to pomer 50 na 50. U zamestná­vateľov vykonávajú svoju praktickú prípravu na svoje budúce povolanie. Zamestnávatelia žiakom poskytujú určité finančné i hmotné výhody,“ objasnila koordinátorka Štátneho inštitútu odborného vzdelávania v Prešovskom regióne Andrea Ondová. Duálny systém funguje v spolupráci stredných škôl so zamestnávateľmi v trojročných alebo štvorročných odboroch. Finančnou výhodou je podnikové štipendium až do štvornásobku životného minima. „Hmotné zabezpečenie sa týka pracovného oblečenia, ochranných prostriedkov, stravného i cestovného. Žiaci takto získavajú možnosť pracovného miesta u svojho zamestnávateľa,“ dodala Ondová.

S duálnym systémom majú bohaté skúsenosti v Strednej odbornej škole vo Svite, kde školu podporujú veľké miestne firmy. „Máme za sebou veľké podniky ako Chemosvit, Chedos, Tatrasvit a všetci naši žiaci sú nasmerovaní do nich. Už v treťom alebo štvrtom ročníku praxujú v týchto podnikoch, kde majú zabezpečený odborný výcvik priamo tam. Zamestnanosť absolventom máme na úrovni 86 percent, čo je vynikajúce,“ konštatovala riaditeľka školy vo Svite Eva Nebusová.

Zdroj: YouTube.com

Remeslo má zlaté dno

Žiaci základných škôl si mohli vybrať zo širokej ponuky študijných odborov – či už ide o klasiku a tradíciu alebo o jedinečnosť a nové trendy. „Ak žiaci majú záujem už o strednú odbornú školu a nechcú ísť ďalej so všeobecným zameraním, vyberú si jedinečné odbory na Slovensku. Hovorím o odboroch právo a podnikanie, informačné a digitálne technológie. My sme autormi týchto študijných odborov a dajú sa študovať v rámci celého Slovenska len u nás. Aj preto máme študentov od Bratislavy až po Humenné,“ potvrdila záujem o štúdium v Poprade riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy na Ulici 29. augusta Beáta Mitická.

Burza stredných škôl však potvrdila starú-známu pravdu, že remeslo má zlaté dno. V armáde vysokoškolákov, častokrát neuplatniteľných na trhu práce, sa objavujú takí, ktorí sa rekvalifikujú na remeselné práce. Trh ich totiž potrebuje a prax ukázala, tieto profesie sú aj lepšie ohodnotené. „Ponuka štvorročných študijných programov je oveľa vyššia, je lukratívna, zaujímavá. Ponuka trojročných odborov je nižšia a je o nich nižší záujem,“ uviedol riaditeľ Strednej odbornej školy na Okružnej ulici v Poprade Vasil Kuzmiak, podľa ktorého realita hovorí, že je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Kuzmiak porovnal mzdu absolventa trojročného študijného odboru, kde je nástupný plat na úrovni 800 eur s nástupným platom absolventa vysokej školy s priemerným nástupným platom necelých 600 eur.

Zdroj: poprad.dnes24.sk

Odporúčame