Deň otvorených dverí na Tatranskej akadémii

Už po desiatykrát mali možnosť žiaci, rodičia, ale aj široká verejnosť nahliadnuť do priestorov Tatranskej akadémie, ktorá je zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy, Ul.29.augusta v Poprade ( SSOSTA ) v rámci „Dňa otvorených dverí “, ktorý sa uskutočnil v novembri 2017.

Cieľom tohto výnimočného dňa bolo odprezentovať záujemcom o stredoškolské štúdium dva študijné odbory, ktoré sú na Slovensku jedinečné. Študijný odbor so zameraním na právo, ekonomiku a podnikanie , ktorý vytvára priestor na formovanie novej generácie absolventov strednej školy kombináciou ekonomického a právneho vzdelávania, uplatniteľných vo verejnej a štátnej správe alebo podnikateľskej praxi a so špecifickou prípravou pre štúdium na právnických a ekonomických fakultách. O požiadavkách fakúlt a vzájomnom prepojení uvedeného stredoškolského študijného odboru s vysokoškolským štúdiom informovali návštevníkov školy JUDr. Jana Žulová, PhD. z Právnickej fakulty UPJŠ Košice a Katarína Zimermanová z Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Návštevníci sa mohli zúčastniť na unikátnom simulovanom súdnom spore, spoznať podnikanie reálnej študentskej spoločnosti i vyučovania študentov na hodinách všetkých predmetov a tiež sa porozprávať o vyučovaní anglického jazyka a možnosti získania Cambrigde English certifikátov priamo na škole. Študijný odbor informačné a digitálne technológie, v ktorom sa spojili prednosti gymnaziálnej matematiky a fyziky a odborných predmetov, predstavuje efektívnu prípravu absolventov pre vysokoškolské štúdium, ale samozrejme aj pre prax.

Prehliadka televízneho štúdia, ukážky spracovania praktických grafických zadaní, vyučovanie medzinárodného programu Cisco Networking Academy so zameraním na počítačové siete, predstavenie novovybudovaného laboratória robotiky a mnoho ďalších zaujímavostí boli určite pútavé. Návštevníci získali informácie o prepojení školy s praxou a podpísaní memoranda o spolupráci s nadnárodnou spoločnosťou AT&T Global Network Services Slovakia, ktorá patrí medzi svetových lidrov v oblasti IT. Tiež sa mohli osobne pozhovárať s Gabrielom Galgócim, generálnym riaditeľom AT&T na Slovensku a Rastislavom Milkom, managerom, IGA EMEA AT&T o spolupráci so školou a o ďalšom uplatnení absolventov školy.

Dňa otvorených dverí na Súkromnej strednej odbornej škole v Poprade malo možnosť presvedčiť sa o prioritách školy, ktorými sú odbornosť a jazyková zdatnosť absolventov. V prešovskom kraji pôsobí 78 stredných odborných škôl a z pohľadu nezamestnanosti absolventov k termínu september 2017 je SSOSTA 6-tou školou s najnižšou nezamestnanosťou absolventov.

(PR správa)

Zdroj: PR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.