Deň otvorených dverí ZŠ na Ulici mládeže. Príďte sa pozrieť do nezvyčajnej školy!

Pred rodičmi budúcich prváčikov je viacero otáznikov: Do ktorej školy zapísať svoje dieťa? Kde sa bude môcť všestranne rozvíjať? Ktorá škola mu poskytne kvalitné vzdelanie? Odpoveď je jednoduchá.

Ilustračný obrázok k článku Deň otvorených dverí ZŠ na Ulici mládeže. Príďte sa pozrieť do nezvyčajnej školy!
Foto: SŠDT Poprad

Základná škola na Ulici mládeže v Poprade. Je to etablovaná vzdelávacia inštitúcia, ktorá vlani dosiahla v rámci Testovania 5 najlepšie výsledky v Poprade – úspešnosť v slovenčine bola o 17% a v matematike dokonca o 19% vyššia ako bol celoslovenský priemer.

„Zéeška“ na Ulici mládeže má ešte ďalšie špecifiká. Žiaci môžu v tejto budove kontinuálne prejsť od prváckych lavíc až k maturitným stolom. Výuka je zameraná na cudzie jazyky, prírodovedné i humanitné predmety, telesná výchova sa realizuje v dvoch telocvičniach a plavecký výcvik v bazéne v budove školy. Mimoriadna starostlivosť je zabezpečená pre telesne postihnutých žiakov. Tí sú integrovaní do kolektívov v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, asistentom učiteľa i fyzioterapeutom, ktorý sa deťom venuje v rehabilitačnom centre.

Pre všetky deti je k dispozícii školský klub pripravujúci množstvo zaujímavých podujatí a aktivít, o ktorých sa môžete dozvedieť viac na internetovej stránke školy www.ssdtpp.sk. Alebo ešte lepšie – príďte 20. marca 2019 na Deň otvorených dverí a osobne sa presvedčte o tom, aké je to u nás! Zápis prvákov do dvoch tried máme na programe 1. a 2. apríla 2019. To nie je prvoaprílový žart☺ Tešíme sa na Vás!

Zdroj: SŠDT Poprad