Detské centrum aj tenis: Hľadá sa investor na vybudovanie zábavného centra

Pod Tatrami chcú vybudovať centrum, ktoré bude lákať rodiny s deťmi i športuchtivých obyvateľov. Samospráva dokonca ponúka pozemok za symbolické euro!

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Detské centrum aj tenis: Hľadá sa investor na vybudovanie zábavného centra
Zdroj: Dnes24.sk

Pozemok za jedno euro

Mesto Spišská Belá hľadá investora na vybudovanie multifunkčného voľnočasového centra, pritom pozemok na jeho výstavbu môže získať aj za symbolickú cenu jedno euro.

„Rozhodujúci je účel využitia pozemku, teda aké služby budú poskytované v centre pre obyvateľov,“ uviedol primátor Štefan Bieľak.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 31. decembra 2017 schválilo návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku.

Zdroj: TASR

Deti, tenis, bedminton a možno aj bowling

Radnica pre budúceho investora ponúka plochu o výmere podľa potreby a na základe predloženej a mestom schválenej projektovej štúdie. Môže to byť až do 2000 metrov štvorcových, všetko bude podľa samosprávy závisieť od rozsahu služieb a aktivít navrhovaných v tomto multifunkčnom centre. „Centrum má by vybudované pri futbalovom štadióne vedľa plánovanej hokejbalovej haly na Športovej ulici. Malo by sa tam nachádzať detské zábavné centrum, kurt na tenis, ihrisko na bedminton alebo squash či bowling. Mal by tu byť priestor na regeneračné alebo iné podobné služby, čiže najmä také, ktoré v meste dnes chýbajú a sú obyvateľmi žiadané,“ konkretizoval požiadavky Bieľak. Spišská Belá sa podľa neho rozrastá, prichádzajú, resp. zostávajú v ňom mladé rodiny, ktoré chcú v rámci kvalitného bývania mať aj dostupné služby a širšie možnosti trávenia voľného času.

Zdroj: TASR

Centrum do dvoch rokov od podpísania zmluvy

Podľa schválených podmienok pozemok bude odpredaný až po kolaudácii stavby, najprv sa uzatvorí len zmluva o budúcej kúpnej zmluve s investorom, ktorá mu umožní začať realizovať projekt. Po ukončení realizácie za podmienky dodržania požiadaviek a po skolaudovaní, odpredá samospráva pozemok do vlastníctva investora. Záujemca je povinný predložiť mestu na schválenie projektovú štúdiu. Až po jej schválení sa podpíše so záujemcom zmluva o budúcej kúpnej zmluve.

„Termín zrealizovania zámeru je určený do 24 mesiacov od podpísania zmluvy. Ponuku so zámerom na investovanie je potrebné predložiť mestu do 2. apríla,“ upozornil Bieľak.

Kritériom pre výber budúceho investora bude jednak rozsah a druh plánovaných služieb a aktivít poskytovaných v tomto centre a v ďalšom rade aj kúpna cena. Všetky ďalšie podmienky sú predmetom následného rokovania s mestom.

Foto: Ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame