Webnoviny - Krimi

Dobrovoľné nemocenské už asi penzisti nevyužijú

WEBNOVINY.SK

Foto: SITA/Richard NemecBRATISLAVA 5. novembra (WEBNOVINY) – Poberatelia predčasného starobného, riadneho starobného a plného invalidného dôchodku od začiatku budúceho roka už nebudú môcť byť dobrovoľne nemocensky poistení. „Je neodôvodnené, aby inštitút dobrovoľného nemocenského poistenia využíval poberateľ jedného z týchto troch foriem dôchodku. Načo mu to je. Je predsa zabezpečený dôchodkom,“ povedal minister práce, sociálnych vecí Jozef Mihál. Tento inštitút podľa neho penzisti zneužívali. „Prihlásili sa na dobrovoľné nemocenské poistenie, zaplatili si deväť mesiacov poistenia a potom mohli rok čerpať veľmi vysokú dávku,“ upozornil šéf rezortu práce a sociálnych vecí. Znemožnenie dobrovoľného nemocenského poistenia pre predčasných starobných, riadnych starobných a invalidných dôchodcov podľa Mihála predložia do parlamentu koaliční poslanci vo forme pozmeňovacieho návrhu k vládnemu návrhu novely zákona o sociálnom poistení.

Obmedziť možnosť uzatvárania dobrovoľného nemocenského poistenia kvôli jeho zneužívaniu žiadal odbor nemocenského poistenia Sociálnej poisťovne ešte v apríli minulého roka. Vtedajšia ministerka práce a sociálnych vecí Viera Tomanová však tomuto podnetu nevyhovela. V oblasti nemocenského poistenia Sociálna poisťovňa zistila využívanie dobrovoľného nemocenského poistenia najmä na plánovanie dlhodobej dočasnej pracovnej neschopnosti alebo materskej dovolenky. Pobočky poisťovne okrem toho zaznamenali zvýšenie podielu poberateľov nemocenského, ktorí dostávajú starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok, u ktorých má vzhľadom na vek a invaliditu dočasná pracovná neschopnosť opodstatnenie. „Uvedená skupina fyzických osôb využíva v poslednom období aj dobrovoľné nemocenské poistenie po skončení povinného nemocenského poistenia zamestnanca a poberá dlhodobo nemocenské,“ konštatuje sa v materiáli z apríla minulého roka.

V súčasnosti môže byť dobrovoľne nemocensky poistená každá fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov, ktorá má na území Slovenska trvalý pobyt, resp. povolenie na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt. Dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO) platí nemocenské poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý si sama určí. Ten však nesmie byť nižší ako 44,2 % z priemernej mzdy na Slovensku, čo v súčasnosti predstavuje 319,58 eura a vyšší ako 1,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku, čo je v súčasnosti 1 116,75 eura. Poistné na dobrovoľné nemocenské poistenie predstavuje 4,4 % z vymeriavacieho základu.

Dobrovoľný nemocenský poistenec má nárok na nemocenské, ak v posledných dvoch rokoch pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) bol nemocensky poistený najmenej 270 dní. Sociálna poisťovňa takémuto poistencovi vypláca nemocenské počas prvých troch dní trvania dočasnej PN v dennej výške 25 % z denného vymeriavacieho základu (VZ) a od štvrtého dňa v dennej sume 55 % z denného VZ. Na materské má nárok poistenkyňa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Denná výška materského je 55 % z denného VZ. Pri nároku na ošetrovné zákon v súčasnosti nestanovuje žiadne minimálne obdobie trvania nemocenského poistenia. Výška denného ošetrovného je pritom 55 % z denného VZ.

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie