Peter Handzuš Rôzne

Dochádza vaše dieťa do školy? Štát vám môže preplatiť cestovné

Ak bývate v obci, kde nie je základná škola a vaše dieťa každodenne dochádza, môžete sa uchádzať o preplatenie cestovného.

Obec, v ktorej vaša ratolesť navštevuje školu, musí mať uzavretý školský obvod s obcou, kde máte trvalý pobyt. „V prípade, že sú splnené tieto podmienky, škola, ktorú žiak navštevuje, preplatí zákonnému zástupcovi žiaka náklady na cestovné vo výške zľavneného žiackeho cestovného a počtu dní prítomnosti žiaka v škole,“ uviedol pre TASR odbor masmediálnej politiky ministerstva školstva.

Náklady na cestovné vám štát môže preplatiť aj v prípade, keď svoje dieťa zapíšete do najbližšej cirkevnej základnej školy či základnej školy so špeciálnymi potrebami pre zdravotne znevýhodnených alebo nadaných, ak v mieste trvalého bydliska nie takáto škola.

Žiak dokáže výšku svojich cestovných nákladov odovzdaním mesačného cestovného lístka. „Ak tak neurobí, mesačné náklady sa vyrátajú ako súčin jednej dvadsatiny celkových nákladov na dopravné s príslušnou zľavou a počtu dní žiaka v škole,“ upozornilo ministerstvo. Ak svojmu dieťaťu zabezpečujete dopravu inak ako verejnou dopravou, pri výpočte preplácanej sumy sa postupuje rovnako ako v prípade, keď žiak nepredloží cestovné lístky.

„Každému rodičovi to pomôže. Cestovné je drahé a má ísť vraj zas hore,“ povedala pre TASR mamička Mária Smreková. Keďže so svojou rodinou býva v malej obci Ratvaj, kde nie je škola, obaja jej synovia do školy od prvého ročníka dochádzajú. „Škola, do ktorej chodí mladší syn, mi cestovné prepláca polročne, a z druhej školy mi peniaze chodia štvrťročne,“ dodala.

Okrem cestovného pomáha štát niektorým nízkopríjmovým rodinám aj s hradením stravy a učebných pomôcok. Ak dieťa navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v rodine, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov po sebe nepresiahol výšku životného minima, môže dostať dotáciu jedno euro na obed a 35 eurocentov na iné jedlo za každý deň strávený v škole.

Dieťa zo sociálne slabšej rodiny môže získať dotáciu na zošity, písacie potreby, učebnice a iné nevyhnutné pomôcky súvisiace s vyučovacím procesom vo výške 33,20 eura na rok. Podrobnejšie informácie o podávaní žiadosti a vyplácaní príspevkov poskytuje internetová stránka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.
O pomoc pre žiakov, ktorí spĺňajú spomínané podmienky, môže požiadať zriaďovateľ školy, obec (ak je zriaďovateľom školy krajský úrad) alebo občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia či iní zástupcovia detí.

Zdroj: TASR

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM