Eduard Markovič: PSK zveľaďuje svoje majetky, príkladom je Kežmarský hrad

Národná kultúrna pamiatka Kežmarský hrad dostáva nový šat. Po vykonaní vnútorných prác pokračuje oprava hradu druhou etapou, rekonštrukciou vonkajšej fasády.

Zriaďovateľom Kežmarského hradu a múzea je Prešovský samosprávny kraj a podľa riaditeľky hradu Mgr. Eriky Cintulovej je to najlepšie, čo hrad mohlo postretnúť, bez akýchkoľvek bočných úmyslov. „Vo funkcii riaditeľky som od roku 2002 a viem porovnať ako to bolo vtedy a ako teraz. Hrad a múzeum sú majetkom kraja, my sme iba jeho správcom. Nikdy som nemala pocit, že by sme nevedeli s vedením župy nájsť spoločné riešenie. Obávam sa, že ak by sme patrili pod mesto, situácia by nebola taká jednoduchá,“ povedala riaditeľka E. Cintulová.

Na hrade sa opravili strechy, ochozy a teraz aj fasáda. Okrem hradu je treba investovať do dvoch meštianskych domov v centre mesta, kde sa nachádzajú ďalšie expozície múzea. „Práve prebieha druhá etapa rekonštrukcie hradu. Pri prácach sa zistilo, že je potrebné o čosi navýšiť rozpočet na opravu. Minulý týždeň prebehol v Kežmarku poslanecký prieskum poslancov PSK práve kvôli navýšeniu prostriedkov na rekonštrukciu. Prešovská župa sa o svoje objekty stará, majetok zveľaďuje, čoho príkladom je investícia do pýchy kráľovského mesta do Kežmarského hradu,“ dodal PhDr. Eduard Markovič, kandidát na predsedu PSK a poslanca vo voľbách do VÚC, ktoré sa uskutočnia 4. novembra.

Zdroj: Eduard Markovič

Z peňazí ministerstva kultúry začali s rekonštrukciou vo vnútri a v spomínanej druhej etape pokračujú v odstraňovaní omietok, odvlhčovaní základov a zároveň prebiehajú reštaurátorské práce, pričom využívajú už postavené lešenie. Okrem toho budú vymenené okná, dvere a zhotovené sanačné omietky. Táto druhá etapa by mala byť ukončená na jar budúceho roka. Nateraz sa práce prerušia, lebo počasie už o pár dní nedovolí pracovať s mokrými stavebnými procesmi.

Okrem alarmujúceho technického stavu, ktorý sa darí napraviť, trápi riaditeľku Eriku Cintulovú nízke ohodnotenie zamestnancov a nezáujem mladých ľudí o prácu v múzeu. „Spolu máme 18 zamestnancov. Naše platy nie sú záležitosťou VÚC, tie nastavil štát. V našom kolektíve sú lektori, odborníci, historici, ktorí v čistom zarábajú niečo cez 400 eur. V zime pracujeme na zbierkach, inventarizujeme, publikuje sa a robia sa vedecko-výskumné úlohy. Múzeá sú špecifickou kategóriou. Kedysi sa hovorilo aj o prekvalifikovaní múzeí na vedecké inštitúcie, pretože aj my vykonávane vedecko-výskumnú činnosť. Politika štátu je zvláštna, my naháňame návštevníkov z akúkoľvek cenu. Nemáme prioritu len získavanie zbierok, ich odborné spracovanie, či výstavy, ale návštevnosť. Dostávame sa do stavu, že z múzejných pracovníkov sa stávajú osvetoví,“ skonštatovala riaditeľka.

Zdroj: Eduard Markovič

Všetky slovenské múzeá zastrešuje Zväz múzeí na Slovensku. Aj tam má Kežmarok svojich zástupcov, ktorí dostali mandát rokovať s vládou. „Pracovníci sú maximálne vyťažení a majú kumulované funkcie. VÚC môže byť v tomto smere nápomocný a niektoré veci môže potlačiť zdola. Zamestnanci múzeí starnú. Starí odchádzajú a mladí, to berú ako prestupnú stanicu. Ak prídu a dostanú prvú, druhú výplatu, začnú si hľadať iné miesto. Konkrétny príklad z Kežmarku. Do múzea nastúpili dve pracovníčky. Prácu si pochvaľovali, boli to matky deťmi, ale keď prišli prázdniny, boli tak časovo vyťažené, že radšej si vybrali školstvo a išli učiť,“ uviedol Eduard Markovič.

Kežmarské múzeum úzko spolupracuje aj so školami. Každoročne vypracujú ponukový list na vyučovacie hodiny. Expozície hradu sú tak členené, že svoj význam a využitie nájdu aj v učebných osnovách. Či už je to 2. sv. vojna, cechy a remeslá, literárna história alebo téma čo je to múzeum. Záujem o spoluprácu je, ide o školy patriace pod VÚC, ale aj pod mesto Kežmarok.

Zdroj: Eduard Markovič

Registračné pokladne poskytujú presný počet návštevníkov, koľko bolo z toho domácich a koľko zahraničných. „Už teraz si expozície Kežmarského hradu pozrelo vyše 40 tisíc ľudí, čo bol výsledok za celý minulý rok. Dlhé roky bolo vstupné do hradu 3 eurá, 1,50 platili žiaci a študenti a pre deti do 6 rokov bol vstup zdarma. Teraz sa výrazne obohatili expozície o nové zbierky a aj preto zvýšili výšku vstupného na 5 eur pre dospelých, 2 eurá pre študentov a dôchodcov a pre materské školy je to za 1,50 e. Návštevník nech povie, či je to veľa za návštevu 15 expozícii. Život ukáže, či sú to akceptovateľné sumy,“ uzavrel po prehliadke hradu kandidát na predsedu PSK Eduard Markovič.

(Politická reklama) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy.

Zdroj: Eduard Markovič

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.