Tlačové správy

Erasmus+ obohacuje a spája

Erasmus+ je program pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Cieľom je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe.

Ilustračný obrázok k článku Erasmus+ obohacuje a spája
Zdroj: Gymnázium Kukučínova Poprad

Účastníci programu Erasmus+ si zdokonalia svoje jazykové schopnosti, viac si uvedomujú spoločné európske hodnoty, zlepšia si svoje sociálne zručnosti, stanú sa tolerantnejšími a cítia sa viac Európanmi. Aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a ďalšími sektormi vzdelávania a odbornej prípravy.

Erasmus+ poskytuje príležitosti pre učiteľov a ďalších školských zamestnancov na realizáciu európskych aktivít na podporu profesijného rastu v zahraničí, ako sú štruktúrované kurzy alebo školenia, výučbové pobyty, hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie. Tieto aktivity sú označované ako KA1(Kľúčová aktivita 1) , ktorá vytvára príležitosti nielen pre žiakov a podporuje spoluprácu medzi školami a inými inštitúciami prostredníctvom medzinárodných strategických partnerstiev ale podporuje aj spoluprácu medzi školami na platforme eTwinning. Učitelia môžu spustiť spoločné triedne projekty s kolegami v Európe, využiť prístup k učebným zdrojom a možnosti profesijného rastu.

Po absolvovaní programu 80% učiteľov tvrdí, že používa nové metódy výučby, že ich domovské školy si rozšírili sieť medzinárodnej spolupráce, 89% zamestnancov vraví, že si zlepšilo zručnosti v oblasti riadenia projektov a 81% učiteľov si zdokonalilo učiteľské zručnosti.

Naša škola – Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad realizuje v súčasnosti dva projekty Erasmus+ KA1. V oboch projektoch sú zapojení 4 učitelia. Prvý projekt Vzdelanie – kľúč k našej budúcnosti je zameraný na job shadowing. Traja učitelia už absolvovali mobilitu a získali cenné skúsenosti pri hospitáciách na vyučovacích hodinách, v rámci diskusií s učiteľmi v Taliansku i Španielsku a vniesli do svojich vyučovacích hodín nové prvky. Súčasne vytvorili osobné priateľstvá s kolegami partnerských škôl a spustili sme prvý triedny eTwinning projekt , ktorý bude prebiehať medzi našou školou a partnerskou školou na Tenerife v Španielsku. Druhý projekt Vzdelávanie pre budúcnosť je naopak zameraný na odborné vzdelávanie prostredníctvom kurzov a túto aktivitu zatiaľ absolvovali 2 učitelia. Kurzy boli zamerané na zdokonalenie sa v cudzom jazyku – taliančine a na využívanie IKT a inovatívnych metód vo vyučovaní jazykov .

Zapojenie sa do programu Erasmus+ KA1 prinieslo zmeny vo vyučovacích hodinách. Možno nie radikálne, ale vnesenie pozitívnych prvkov, niektorých metód založených na využívaní digitálnych technológií na vyučovacích hodinách sa určite podpísali na ich zatraktívnení . Učitelia, ktorí absolvovali kurzy a hospitácie nie sú len Európanmi , ale vnášajú toleranciu, ústretovosť a moderné chápanie súčasného učenia a učenia sa do vyučovacích hodín.

Myslím si, že vďaka programu Erasmus+, kľúčovej aktivite KA1, ktorá je financovaná z Európskej únie, sa my, učitelia, môžeme zlepšovať, vycestovať do rôznych krajín Európy, porovnať vzdelávania v iných krajinách, nájsť podobnosti i rozdiely a kráčať smerom zlepšovania a zvyšovania záujmu študentov o rôzne predmety. Jednoducho neustále napredovať a profesijne a osobnostne rásť. Obidva projekty sú spolufinacované z programu Európskej únie Erasmus+.

Ing. Andrea Kozubíková – učiteľka anglického jazyka

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Gymnázium Kukučínova Poprad
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM