Rôzne

EÚ podporí ďalšie projekty: Ktoré z nášho okolia získajú finančné prostriedky?

V rámci poľsko-slovenskej spolupráce a programu Interreg bude z prostriedkov Európskej únie podporených ďalších 32 projektov. Niekoľko z nich sa nachádza aj v našom okolí.

Ilustračný obrázok k článku EÚ podporí ďalšie projekty: Ktoré z nášho okolia získajú finančné prostriedky?
Foto: Ľubomír Hudačko / Zdroj: Dnes24.sk

Na území Prešovského samosprávneho kraja by sa malo realizovať až dvadsať z 32 projektov v celkovej hodnote 23,5 milióna eur. Schválené projekty podporia viaceré oblasti v kultúre, vzdelávaní a rovnako aj v doprave, kam smerujú ďalšie financie určené na modernizáciu ciest. Celkový balík rozdelený medzi schválené projektové žiadosti v rámci troch prioritných výziev predstavuje 33 miliónov eur. S účasťou partnerov z Prešovského samosprávneho kraja ide pritom do poľsko–slovenského pohraničia z tejto sumy viac ako 23,5 milióna eur.

„Je to významný úspech v presadzovaní záujmov kraja v oblasti cezhraničnej spolupráce. Tešíme sa kvalitným projektovým žiadostiam, ktoré budú podporené a prinesú aj reálne benefity. Neboli síce uspokojené všetky požiadavky a nebolo vyhovené všetkým žiadateľom, no fakt, že priamo do našich obcí a miest smeruje viac ako 11,5 milióna, považujeme za výborný výsledok,“ konštatoval po zasadnutí monitorovacieho výboru programu Interreg V-A predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Najväčší objem peňazí pôjde na spolufinancovanie rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva, kde na 19 schválených projektov poputuje 27 miliónov eur. Z tohto balíka sa najviac ujde práve partnerom z PSK, ktorí uspeli s 13-timi projektovými žiadosťami v celkovej výške 20,2 mil. eur. V prioritnej osi cezhraničné a celoživotné vzdelávanie uspelo 11 cezhraničných projektov v hodnote 5,3 mil. eur, z ktorých sa na území PSK bude realizovať päť projektov za takmer 2,4 mil. eur.

Monitorovací výbor programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko na svojom poslednom zasadnutí mimo schvaľovania projektových žiadostí rozhodol aj o presunutí finančných prostriedkov na dopravu, kde by výrazne mohol opäť uspieť Prešovský samosprávny kraj. „Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja je na cestnú cezhraničnú dopravu realokovaných 10,1 milióna eur. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky z prioritných osí. Za PSK sme deklarovali pripravenosť na realizáciu minimálne troch projektov v rámci plánovanej výzvy, ktorá by mala byť aktuálna v júni tohto roku. Cesty sú prioritou, takže sa o tieto prostriedky budeme opäť uchádzať,“ uviedol Majerský.

Prešovský samosprávy kraj je v čerpaní eurofondov z programu Interreg v aktuálnom programovom období mimoriadne úspešný. „Program cezhraničnej spolupráce vnímame ako efektívny a významný nástroj pomoci regiónom, ktorý prispieva k rozvoju a skvalitneniu života občanov. Náš Regionálny kontaktný bod na Úrade PSK, ktorý spolupracuje s technickým sekretariátom v Krakove, je maximálne nápomocný pri konzultáciách i poradenstve pre čo najúspešnejšie čerpanie prostriedkov tohto aj iných programov EÚ,“ dodala vedúca Odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Ú PSK Patrícia Janošková Hnátová. Ako uviedla, úspešnou koncovkou pomoci žiadateľom sú práve schválené projektové žiadosti.

Zoznam schválených projektov v okolí Popradu

Prioritná os: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného ú­zemia

  • Zvýšenie atraktivity poľsko-slovenského pohraničia v Pieninách prostredníctvom modernizácie existujúcej turistickej infraštruktúry (Štátne lesy TANAP Tatranská Lomnica)
  • Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklistickej trasy EuroVelo11 – pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Rytro
  • GreenFilmTourism (Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov, Spišská regionálna rozvojová agentúra)
  • V údolí Dunajca – ochrana a obnova pamiatok poľsko-slovenského pohraničia: dvora v Tylmanowej a kláštora v Červenom Kláštore (Pamiatkový úrad SR)
  • Prírodné klenoty pohraničia – Ochrana ohrozených druhov pri súčasnom udržateľnom sprístupnení krajinno-prírodných atrakcií miest Stary Sacz a Levoča – inovačné náučné chodníky v lokalitách Miejska Góra a Levočská Dolina (Mesto Levoča)

Prioritná os: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

  • Cezhraničné centrum vzdelávania Euroregiónu Tatry (Združenie Euroregión Tatry)

foto: ilustračné

Zdroj: Prešovský samosprávny kraj
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM