GPUDT má ďalšie skvelé hodnotenie: V slovenčine dáva žiakom viac, ako sa očakáva

Gymnázium na Ulici Dominika Tatarku v Poprade, ktoré je jednou z organizačných zložiek Spojenej školy, zaznamenalo ďalšie významné pozitívne hodnotenie.

Ilustračný obrázok k článku GPUDT má ďalšie skvelé hodnotenie: V slovenčine dáva žiakom viac, ako sa očakáva
Foto: Dominika Pacigová

Podľa Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM) sa „nový gympel“ dlhodobo umiestňuje nad úrovňou očakávania v pridanej hodnote vo vzdelávaní zo slovenského jazyka a literatúry (SJL). Rozmenené na drobné – patrí medzi sedem gymnázií v rámci Slovenska, ktoré v rokoch 2015, 2016, 2017 dali žiakom v spomínanom predmete viac, ako sa predpokladalo.

Čo pridaná hodnota predstavuje? Zjednodušene povedané je to rozdiel medzi reálnou a očakávanou priemernou úspešnosťou školy v externej časti maturity. Pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní sa berú do úvahy výsledky žiakov danej školy v Testovaní 9 a úspešnosť tých istých žiakov o štyri roky neskôr v externej časti maturitnej skúšky. Predpokladá sa, že žiaci, ktorí zo základnej školy prídu s istým percentom úspešnosti v SJL, dané percento dosiahnu aj pri externej maturite. Podľa výskumu NÚCEM-u však príspevok Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade ku vzdelávaniu žiakov v predmete SJL počas troch rokov bol opakovane nad úrovňou očakávania.

Ako vníma toto hodnotenie riaditeľ školy Dušan Nebus? „Je naozaj potešiteľné, že oficiálna inštitúcia konštatovala takú vysokú mieru pridanej hodnoty v predmete slovenský jazyk a literatúra v našej škole. Pridaná hodnota totiž ukazuje, čo dala škola svojim študentom. Je to nesporne vysoké ocenenie práce našich slovenčinárok, vedomostí našich študentov a potvrdenie kvality Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade.“

Svoj názor pridáva predsedníčka predmetovej komisie SJL a UKL Dana Sivá: „To, že podľa externého hodnotenia NÚCEM-u naša škola patrí medzi slovenskú špičku v pridanej hodnote vo vzdelávaní zo SJL v troch meraniach maturantov v rokoch 2015, 2016 a 2017, je pre nás veľmi dobrá správa. Tento vynikajúci výsledok je zúročením práce našich žiakov a dlhodobého profesionálneho prístupu erudovaných učiteľov SJL k výučbe materinského jazyka na osemročnom, štvorročnom a bilingválnom gymnáziu.“

Dajme slovo bývalým študentom, ktorí SJL využívajú na vysokých školách. Ako oni hodnotia nielen prípravu na maturitnú skúšku, ale aj vyučovanie slovenského jazyka a literatúry počas stredoškolského gymnaziálneho štúdia?

Michaela Kumorovitzová (absolventka 2016, prekladateľstvo a tlmočníctvo FF UK v Bratislave): „Ako študentka prekladateľstva a tlmočníctva, využívam SJL najmä v praxi, avšak poznatky z teórie čerpám predovšetkým z hodín slovenčiny na strednej škole. Tieto hodiny boli vždy zaujímavé. Teória bola čo najčastejšie spájaná s praxou, čo mi naozaj imponovalo. Teší ma, že slovenčine sa na GPUDT darí a dúfam, že sa takto udrží čo najdlhšie za pomoci vysokokvalifi­kovaných pedagógov, ktorí ju vyučovali a naďalej vyučujú minimálne odvtedy, keď som gymnázium navštevovala ja.“

Barbora Nitschová (absolventka 2016, divadelná réžia VŠMU v Bratislave): „Spôsob, akým sa slovenčina učí u „nás“, bol pre mňa veľmi prínosný. Veľa sme diskutovali o dielach, ktoré sme naozaj prečítali. Nebolo to len pasívne nadiktovanie faktov a prepisovanie učebníc, čo sa (ako som počula) v školách deje. Pre mňa bol prínosom aj projekt Deň divadla, keď celá trieda pracovala na príprave inscenácie, ktorú neskôr odohrala na javisku. Veľmi mi pomohol aj divadelný krúžok, v ktorom som pracovala.“

Michal Rodziňák (absolvent 2015, masmediálne štúdiá FF UPJŠ v Košiciach): „Slovenský jazyk patril na gymnáziu k mojim obľúbeným predmetom, najmä literárna časť. Veľkým plusom bolo podnecovanie, aby sme o textoch uvažovali, premýšľali a spoločne o nich debatovali. Určite sme si tak zapamätali viac, ako keby sme dostali len „nasekané“ učebnicové poučky. Rozvíjalo sa nám tým kritické myslenie, schopnosť analyzovať dielo a porozumieť mu. Vďaka tomu sa mi podarilo, hoci som pri testoch nebol vždy excelentný, bez problémov úspešne prejsť prijímacími skúškami na vysokú školu a umiestniť sa medzi najlepšími uchádzačmi. Z vedomostí nadobudnutých na stredoškolskej slovenčine čerpám aj teraz, počas štúdia na univerzite. Myslím si, že je to dobrá vizitka vysokej úrovne výučby slovenčiny na GPUDT v Poprade.“

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame