Peter Handzuš Rôzne

Hlasovať sa bude dať aj do prenosnej volebnej schránky

V nadchádzajúcich komunálnych voľbách bude možné hlasovať aj do prenosnej volebnej schránky.

Členovia okrskovej volebnej komisie s ňou zájdu na požiadanie za takými voličmi, ktorí sa chcú zapojiť do komunálnych volieb, ale zo závažných, najmä zdravotných dôvodov sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Prenosná schránka za nimi poputuje iba v územnou obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.
Spravidla sa však hlasuje tak, že volič po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Výnimka platí pre voliča, ktorý nemôže upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať.
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia SR, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Bratislavy alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku. Voliť môžu aj cudzinci. Musia však mať trvalý pobyt na Slovensku a v čase konania hlasovania musia byť doma. Rovnako ako každý iný občan SR, ktorý chce vo voľbách odovzdať svoj hlas. V komunálnych voľbách sa totiž nedá vybaviť voličský preukaz, ktorý by oprávňoval voličov hlasovať v inej obci ako v tej, v ktorej má trvalý pobyt.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie