Hlavičky môžu získať grant pre štúdium v zahraničí

WEBNOVINY.SK

Webnoviny -

lustračné foto SITABRATISLAVA 12. októbra (WEBNOVINY) – Vysokoškolskí študenti a doktorandi majú opäť šancu získať grant pre štúdium v zahraničí. Nadácia SPP vyčlenila 133-tisíc eur do programu Hlavička na podporu získavania kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v Európe. O finančnú podporu môžu žiadať študenti alebo doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku.

Štipendium možno získať napríklad na financovanie stáže alebo časti štúdia na zahraničnej vysokej škole či výskumnom pracovisku, ďalej vedeckej a odbornej činnosti, ktorá sa uskutočňuje v úzkej spolupráci študenta s vysokoškolským pedagógom a s partnermi v zahraničí. Grant možno použiť aj na financovanie krátkodobého pobytu v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a porovnávanie dát z rôznych krajín. Jednou z podmienok získania príspevku je predstavenie projektu, ktorému sa študent či doktorand plánuje počas pobytu venovať.

O štipendium sa možno uchádzať do 11. novembra. Individuálne štipendium až do výšky 5 000 eur môžu úspešní študenti použiť na pokrytie nákladov, ako sú registračné poplatky, školné, poistenie, odborná literatúra, výskumný materiál, cestovné, ubytovanie a iné náklady úzko spojené so štúdiom. Prvé kolo prijímania žiadostí je určené na študijné pobyty, stáže a výskumné pobyty počas letného semestra akademického roka 2010/2011 v trvaní maximálne deviatich mesiacov od januára do konca augusta 2011. Podrobné informácie o štipendijnom programe možno nájsť na internetovej stránke www.nadaciaspp.sk v sekcii Granty a štipendia.

Informovala Milica Danková z Nadácie SPP.

SITA

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.