Jednou z mojich priorít bude podpora kúpeľníctva, tvrdí kandidát na prešovského župana Eduard Markovič

Kúpeľnú starostlivosť na Slovensku ročne využije vyše 130 tisíc občanov. Nejde pritom o návštevníkov wellness, kde sa poskytuje iba služba relaxácie a oddychu.

Ilustračný obrázok k článku Jednou z mojich priorít bude podpora kúpeľníctva, tvrdí kandidát na prešovského župana Eduard Markovič
Zdroj: Eduard Markovič

Ide výhradne o kúpeľné zariadenia s lekárskym a zdravotníckym zázemím a zákonom uznaným prírodným liečivým zdrojom. „Na stretnutiach s vládou SR budeme iniciovať novelizáciu zákona o dani z pridanej hodnoty, prostredníctvom ktorého sa dosiahne možnosť väčších investícií do rozvoja kúpeľov. V oblasti ochrany prírodných liečivých zdrojov je potrebné prijať legislatívne úpravy zvyšujúce ich ochranu. Z verejného zdravotného poistenia je treba dosiahnuť zvýšenie podielu finančných prostriedkov na hradenie ústavnej zdravotnej starostlivosti,“ povedal kandidát na predsedu PSK Eduard Markovič.

Slovensko patrí medzi európske veľmoci vo výskyte a tradičnom využívaní prírodných liečivých zdrojov, ktorými sú prírodné liečivé vody a klimatické podmienky vhodné na liečbu a podporu zdravia. Z tohto pohľadu je Slovensko vysoko atraktívnou krajinou. „Podpora slovenského kúpeľníctva vytvára trvalé hodnoty národného bohatstva Slovenska. Uznané prírodné liečivé zdroje sú nepremiestniteľným prírodným dedičstvom Slovenska a vyžadujú trvalú ochranu. Slovensko nemá more ani pyramídy, ale je bohaté na prírodné liečivé zdroje. Podpora kúpeľníctva je zároveň podporou cestovného ruchu a zdrojovej časti národného hospodárstva,“ dodal E. Markovič.

Súčasné problémy v Európe vytvorili priestor pre rozsiahlejšie využívanie aktivít cestovného ruchu v bezpečných krajinách. Podpora kúpeľníctva so sebou prinesie rast pracovných príležitostí v kúpeľných miestach a ich okolí. Podporí malé a stredné podnikanie a živnostníkov – dodávateľov tovarov a služieb pre kúpele. „S rozvojom kúpeľníctva sa podporí rozvoj infraštruktúry kúpeľného miesta so vznikom nových zariadení cestovného ruchu. Rozvinuté kúpeľníctvo je významnou prevenciou najčastejšie sa vyskytujúcich chorôb. Podpora znamená rast a udržanie čo najväčšieho počtu práceschopného obyvateľstva Slovenska, ktoré je predpokladom ekonomickej produktivity a prosperity,“ skonštatoval Markovič.

Projekt Európa 2020, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko, dáva za povinnosť vyspelým krajinám Európskej únie, prostredníctvom vedy a výskumu hľadať nové postupy a medicínske nástroje, ktoré dokážu bojovať proti civilizačným chorobám. Je tu šanca pre múdrych ľudí, vynálezcov, zlepšovateľov, technológov, matematikov, chemikov a pod.. „Súčasťou projektu Európa 2020, vychádzajúc z celoeurópskej prognózy, je aj zvýšenie elektromobility. Prichádzam s návrhom nahradiť elektromobilmi autobusy poháňané naftovými motormi, ktoré do kúpeľných miest prepravujú obyvateľov, pacientov a rekreantov z väčších miest,“ uviedol kandidát na predsedu a poslanca prešovskej župy Eduard Markovič.

(Politická reklama) – Za obsah zodpovedá objednávateľ tejto tlačovej správy.

Zdroj: PR

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.