Kam na strednú školu? Výbornou voľbou sú popradské „bilingválky“

Žiaci končiacich ročníkov základných škôl sa v tomto období rozhodujú, ktorým smerom sa budú uberať ich kroky po skončení „zéešky“.

Väčšina má čas ešte pár mesiacov, ale tí, ktorí uvažujú o štúdiu na menej štandardných školách, musia svoje rozhodovanie ukončiť podstatne skôr. Žiaci sú tam totiž prijímaní na základe talentových skúšok, ktorých termín je v dvojmesačnom predstihu pred prijímacími skúškami na ostatné stredné školy. Medzi takéto školy patrí aj bilingválna slovensko-nemecká sekcia Gymnázia na Ulici Dominika Tatarku v Poprade. „Bilingválky“ (v slangu žiakov i učiteľov) predstavuje zástupkyňa riaditeľa RNDr. Mária Vojtaššáková.

„Naše „bilingválky“ sú jedinou školou na Slovensku, kde absolventi okrem slovenského získavajú aj nemecké maturitné vysvedčenie a štátnicové vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky z nemeckého jazyka na úrovni C1 – C2. Sme dobrou voľbou pre tých, ktorí vo svojom vysokoškolskom vzdelávaní nechcú byť limitovaní jazykovými hranicami.“

Štúdium na tejto škole je päťročné. Dôvod? Prvý ročník je zameraný na výborné zvládnutie nemeckého jazyka, aby žiaci v ďalších ročníkoch mohli v tomto jazyku študovať odborné predmety. Z celkového počtu 31 hodín týždenne až 18 hodín pripadá nemčine a 2 hodiny konverzáciám v tomto jazyku. „Šprechuje“ sa v malých, 12 – 13 členných skupinách.

„Druhý ročník má tiež svoje špecifikum,“ pokračuje Mária Vojtaššáková. „Začína sa vyučovanie matematiky a dejepisu bilingválne – teda v nemeckom a slovenskom jazyku. Nemecké predmety ako aj nemecký jazyk vyučujú učitelia z Nemecka. Aktuálne je ich u nás sedem. Každá trieda má od tohto ročníka slovenského triedneho učiteľa aj nemeckého tútora. Druháci už tradične organizujú výmenné pobyty s partnerskými školami v Nemecku. Slúžia nielen na zdokonalenie jazyka, spoznanie školského systému, života a ľudí v Spolkovej republike Nemecko, ale aj na propagáciu a reprezentáciu našej školy a krajiny.“

Ako vyzerá finiš bilingvalistov?

„Vo štvrtom a piatom ročníku pokračuje vyučovanie slovenských a nemeckých predmetov a začína sa príprava na nemecké maturitné skúšky. Popri slovenskej klasifikácii sa vo všetkých predmetoch používa aj nemecký pätnásťbodový hodnotiaci systém. Štvrtáci v júni absolvujú týždennú prax, tzv. praktikum, v podnikoch s nemeckou účasťou na Slovensku, prípadne vo firmách a inštitúciách v Nemecku. Dá sa povedať, že ide o duálnu formu štúdia, ktorou žiaci spájajú teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami, a ich prvé zoznámenie sa s pracovným procesom v oblasti, o ktorú majú záujem. V poslednom ročníku žiaci vykonávajú maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, z nemeckého jazyka a z dvoch zvolených predmetov, pričom jeden absolvujú v nemeckom a druhý v slovenskom jazyku,“ približuje M. Vojtaššáková.

Popradská slovensko-nemecká bilingválna sekcia to však nie sú len hodiny v laviciach. Žiaci každoročne preukazujú svoje vedomosti z prírodovedných predmetov počas Dňa vedy. Umelecké či žurnalistické schopnosti zas predvádzajú na Dni divadla či Mediálnom dni. Prijatie hlavou štátu v Prezidentskom paláci, návšteva Národnej rady SR, prehliadka rozhlasových a televíznych štúdií RTVS, exkurzia do planetária, sfáranie do bane, divadelné predstavenia v Slovenskom národnom divadle a mnoho ďalších podujatí – aj to sú „bilingválky“. Rovnako aj úspešná reprezentácia v predmetových olympiádach na národnej a v posledných rokoch aj na medzinárodnej úrovni. Nechýba ani zábava – študenti pravidelne organizujú imatrikuláciu pre nových spolužiakov – prvákov, predvianočný večierok i vlastný študentský ples.

A aká je cesta k popradským bilingvalistom?

„Samozrejme, cez prijímacie skúšky,“ hovorí zástupkyňa Mária Vojtaššáková. „Tie sú určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl. Termín týchto skúšok je v predstihu pred prijímacími skúškami do ostatných gymnázií, takže v podstate ide o šancu naviac. Bodové ohodnotenie na „prijímačkách“ je nastavené tak, že aj žiak, ktorý neovláda nemčinu a úspešne urobí testy zo slovenského jazyka a matematiky, môže byť u nás úspešný. Pripomínam – prihlášku treba podať do 28. februára a prijímacie skúšky sa konajú 21. marca 2019.“

Zdroj: SŠDT Poprad