Kauza mestské toalety neskončila: Mesto Poprad podalo na kontrolórku žalobu!

O popradských záchodoch v priestoroch mestského úradu si už rozpráva celé Slovensko. Kvôli správe hlavnej kontrolórky na ňu primátor podal žalobu!

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Kauza mestské toalety neskončila: Mesto Poprad podalo na kontrolórku žalobu!
Foto: Peter Handzuš

Z popradských toaliet vo vestibule mestského úradu sa postupne stáva legenda, ktorá stále nemá konca. Správa hlavnej kontrolórky Zity Kozlerovej hovorila o veľkých nedostatkoch. S výsledkom šetrenie kontrolórky pravdepodobne nebol spokojný primátor Jozef Švagerko, ktorý na Kozlerovú podal žalobu.

Mesto žaluje mesto

Žalobcom je v tomto prípade Mesto Poprad, ktoré žiada, aby správny súd rozhodol tak, že vráti správu žalobcovi na opätovné otvorenie. V podstate obsahom žaloby boli námietky, ktoré kontrolóri vyhodnotili pri samotnej kontrole ako neopodstatnené. „Ja osobne si to neviem predstaviť, aby súd takto zasiahol do výsledkov kontroly, ktoré boli objektívne zistené. Čo by som urobila s takou správou? Mám odznova kontrolovať? Zistila by som zase to isté. Nič iné by som do správy nenapísala,“ konštatovala Zita Kozlerová, ktorú vykonaním podrobnej kontroly poverilo mestské zastupiteľstvo. Kontrolórka sa na lavici obžalovaných ešte nikdy neocitla a bol to pre ňu šok. Kozlerová je pritom zamestnankyňou Mesta Poprad. Jediným rozdielom je, že jej pracovný pomer vznikol voľbou mestského zastupiteľstva. Toto je prvý prípad, kedy mesto žaluje kontrolórku na správnom súde. V podstate mesto žaluje mesto.

Foto: Martin Sýkora

Zaujímavé praktiky nielen úradníkov

Hlavná kontrolórka odhalila viacero pozoruhodných praktík. „Keď mi prišlo uznesenie z krajského súdu, spočítala som si dve a dve. Hneď mi bolo jasné, prečo sa na trikrát zamestnanci mesta a na záver aj primátor pokúšali získať originálne doklady, ktoré sme mali pri kontrole. Viete, keď nie je originál, kópia nie je nič. Tu sú také praktiky, že sa menia doklady. Tie, ktoré nie sú potrebné, tak sa vyrobia iné,“ šokovala Kozlerová. Podľa nej je víťaz sporu vopred jasný. „Mesto nemôže prehrať – víťazom bude žalobca alebo žalovaný. Mesto teda bude mať úspech zaručený,“ povedala kontrolórka.

Video: Peter Handzuš / Zdroj: YouTube.com

Viceprimátor by postupoval inak

Mesto Poprad nepodalo žalobu na správny súd prostredníctvom právneho oddelenie popradského magistrátu. Primátor tým poveril súkromnú advokátsku kanceláriu. „O tomto mám iba okrajovú vedomosť. To, ako to vyhodnotil pán primátor, že to dal zastupovať advokátskej kancelárii, je predovšetkým jeho rozhodnutie. Ja by som postupoval inak,“ zhodnotil viceprimátor Igor Wzoš, ktorý viedol ostatné zasadanie popradského mestského zastupiteľstva. Podľa neho hlavná kontrolórka zneužila priestor, ktorý mala na prednesenie správy o výsledku vykonaných kontrol.

Foto: Martin Sýkora

Zastupiteľstvo stále rozdelené

Hlavná kontrolórka informovala o spomenutých faktoch na stredajšom zasadaní popradského mestského zastupiteľstva. „Mali sme bod programu, v ktorom sme mali prerokovať správu o výsledku kontrol. Správa bola obídená jednou vetou a prešlo sa k úplne inej téme, ktorá s týmto bodom nesúvisela. Akceptujem to, že poslanci majú právo na informácie tohto typu, ale mali by im byť doručené inak – v inej forme, písomne. Pani kontrolórka mala požiadať poslancov, aby sa s ňou zišli a povedala by im, o čo tam ide. To, že chcela týmto faktom zakryť iný fakt, je podľa mňa nekorektné,“ dodal Wzoš. Kauza popradských mestských toaliet sa teda nekončí. O tom, kto na záver celý problém spláchne, rozhodne správny súd.

Vyjadrenie radnice

„Mesto Poprad sa domáha súdneho preskúmania zákonnosti správy z 24. apríla vydanej hlavnou kontrolórkou mesta Poprad. Mesto má za to, že namietané závery uvedené v Správe vychádzajú zo skutkových zistení nedostačujúcich pre správne posúdenie veci, z nesprávneho právneho posúdenia a nemajú oporu v obsahu administratívnych spisov,“ reagoval hovorca mesta Poprad Marián Galajda.

Samospráva poukazuje na to, že hlavná kontrolórka pri zabezpečovaní podkladov na výkon kontroly nepostupovala v súlade s platnými predpismi a následne svoje závery oprela o neúplné alebo nerelevantné podklady, pričom napriek vzneseným námietkam svoje zistenia v správe neupravila.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk

Odporúčame