Kežmarok s druhým najvyšším rozpočtom: Prioritou stále aj cyklotrasy

Kežmarskí poslanci na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva prijali návrh rozpočtu pre rok 2018 vo výške 20,9 mil. eur.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Kežmarok s druhým najvyšším rozpočtom: Prioritou stále aj cyklotrasy
Zdroj: TASR

14. decembra poslanci v Kežmarku rozhodovali o rozpočte pre budúci rok. Predložený bol vo výške 20 958 000 € ako vyrovnaný. „V roku 2018 pôjde o druhý najvyšší rozpočet mesta v jeho histórii,“ povedal pred schvaľovaním tohto závažného dokumentu primátor Ján Ferenčák. Momentálne najvyšší bol schválený pred rokom pre rok 2017 vo výške 21,4 mil.

Štadión, komunikácie a byty

V harmonograme aktivít sa veľká pozornosť venovala rozvojovým investičným aktivitám, na ktoré sa mesto pripravovalo aj v minulom období a zapojí do financovania kapitálových výdavkov aj rezervný fond vo výške 2 233 410 €. Z neho a z ostatných zdrojov mesta budú financované mnohé investície. „Do plánu je zapojené dokončenie rekonštrukcie zimného štadióna vo výške cca 2 milióny eur, cyklochodník prieťah mestom (664-tis €) z projektu Historicko kultúrno prírodná cesta okolo Tatier, cyklochodník okolo historického jadra mesta (532-tis €), rekonštrukcie miestnych komunikácií, zariadenia pre seniorov (282 tis €), výstavba nájomných bytov (990-tis. €), detské ihriská (130-tis.€), napríklad na ul. Martina Lányiho, na sídlisku JUH a ďalšie,“ uviedla komunikačná manažérka kežmarskej radnice Zuzana Šlosárová.

Zdroj: TASR

Cesty a chodníky

V rozpočtových výdavkoch mesta je plánovaná suma 400-tis eur z bežných prostriedkov na opravy a údržbu miestnych komunikácií. „Kapitálové výdavky sú určené na prípravu štúdie okružnej križovatky na sídlisku JUH (7-tis. €), druhú etapu rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul. Trhovište (300-tis. €), tiež dokončenie mosta a opravu miestnej komunikácie na sídlisku SEVER (333-tis.€). Kežmarčanom sa bude lepšie kráčať po obnovených chodníkoch, na ktoré mesto vyčlenilo 118-tis. eur,“ dodala Šlosárová.

Spolufinancovanie projektov

Kežmarok je úspešný v mnohých projektoch na získanie podpory z eurofondov a podané sú ďalšie. V prípade úspešnosti sa v rokoch 2018 a 2019 bude investovať do vnútroblokov na sídlisku SEVER (530-tis €), rekonštrukcie vínnej cesty Limanowa – Kežmarok v rámci projektu cezhraničnej poľsko-slovenskej spolupráce (850-tis.€), naplánovaná je rekonštrukcia telocvične ZŠ Grundschule (150-tis €), Materskej školy na ul. Možiarska (280-tis €). „Dôležitou environmentálnou investíciou je aj pripravovaná výstavba kompostárne, ktorú by mesto realizovalo s podporou externých zdrojov v ďalších obdobiach,“ uzavrela komunikačná manažérka.

Foto: Ilustračné

Zdroj: poprad.dnes24.sk

Odporúčame