Konečne! Podtatranské múzeum po viac ako 2,5 roku opäť otvoria

Podtatranské múzeum (PM) v Poprade po viac ako dva a pol roku opäť otvoria. Slávnostné sprístupnenie zrekonštruovaných priestorov sa uskutoční 28. marca.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Konečne! Podtatranské múzeum po viac ako 2,5 roku opäť otvoria
Foto: Martin Sýkora

Komplexná obnova budovy v rokoch 2015 až 2016 priniesla múzeu nový vzhľad a úpravu exteriéru a moderný interiér. Vlani sa pozornosť a práce múzejníkov sústreďovali predovšetkým na novú expozíciu Poprad a okolie v zrkadle vekov.

Zmena expozícií

Po schválení finančných prostriedkov na expozíciu zastupiteľstvami Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a mesta Poprad sa v auguste 2017 začali práce na zhotovení vitrín a ďalšieho mobiliára. Technická náročnosť výstavy a s tým súvisiace množstvo problémov, spomaľovali celú realizáciu. „V priebehu inštalácie dochádzalo k viacerým väčším alebo menším zmenám a úpravám architektonicko–výtvarného riešenia a v tej súvislosti aj k zmenám v obsahovej náplni expozície. To boli hlavné dôvody, prečo múzeum neotvorilo novú expozíciu koncom minulého roka,“ zdôvodnila riaditeľka múzea Magdaléna Bekessová.

Foto: Martin Sýkora

Vo vitrínach novinky

Nová expozícia svojím obsahom, štruktúrou a členením poskytne návštevníkovi podstatné informácie o spoločenskom, politickom, hospodárskom, duchovnom, ale aj kultúrnom živote a prírodnom prostredí mesta Poprad a okolia od praveku až po súčasnosť. „Niektoré exponáty z fondu archeológie, numizmatiky, etnografie, histórie, umenia alebo knižnice múzea budú prezentované po prvýkrát, prípadne po dlhšom čase,“ zdôraznila Bekessová s tým, že nebude chýbať napr. neandertálec z Gánoviec, výdreva obetnej studne z Gánoviec z doby bronzovej, či vzácne mince, medaily, odznaky, ale aj ninera – unikátny hudobný nástroj zo 17. storočia. Návštevníci múzea uvidia aj zreštaurované historické knižničné dokumenty zo 16. storočia, umelecké diela, vrstevnicovú reliéfnu mapu Vysokých Tatier, ale aj propagačné predmety a tlačoviny z najvýznamnejších športových podujatí i množstvo fotografií.

Nezabudli ani na hrobku

Mnohé zbierkové predmety, zaradené do expozície boli v predchádzajúcich rokoch reštaurované alebo získané do zbierkového fondu múzea prostredníctvom grantového programu Ministerstva kultúry SR, Fondu na podporu umenia, alebo s prispením zriaďovateľa, ktorým je PSK. Na príprave a realizácii novej expozície múzeum spolupracovalo s viacerými odborníkmi, vedeckými a partnerskými inštitúciami. Situovaná bude na druhom nadzemnom podlaží na ploche 346 metrov štvorcových a predstaví návštevníkom viac takmer 600 kusov zbierkových predmetov.

„Na druhom nadzemnom podlaží v novom výstavnom priestore súčasne sprístupní múzeum výstavu pod názvom Múzeum otvorené, ktorá priblíži doterajšie stavebné úpravy a obnovu budovy, sídla múzea na Vajanského ulici,“ doplnila riaditeľka.

Súčasťou komplexnej rekonštrukcie budovy PM bola aj príprava expozičných priestorov na prezentáciu unikátneho archeologického nálezu – hrobky kniežaťa z Popradu – Matejoviec z konca 4. storočia. Päť miestností na prvom nadzemnom podlaží a jedna v suteréne určené na novú expozíciu, zatiaľ nebudú sprístupnené. „Realizácia a otvorenie stálej expozície hrobky si bude vyžadovať osobitnú pozornosť, združenie finančných prostriedkov a úzku spoluprácu viacerých odborných inštitúcií zo Slovenska aj zo zahraničia. Prvé pracovné stretnutie odborníkov je plánované už v apríli tohto roku,“ uzatvára Bekessová.

Foto: Archívne

Zdroj: TASR

Odporúčame