Konferencia Učíme pre život 2013

Aj v tomto roku sa v Poprade uskutoční konferencia pre pedagógov s názvom Učíme pre život. Cieľom podujatia je ponúknuť školám cestu, ako učiť pre život a poukázať na dôležitosť schopnosti vedieť sa rozhodovať v živote. Tohtoročnou nosnou témou je Sloboda učiteľa – jej využitie v prospech žiaka.

Pavol Krupka
Ilustračný obrázok k článku Konferencia Učíme pre život 2013
Zdroj: Dnes24.sk

Každý učiteľ môže byť plachý, pokorný, reaktívny, ale rovnako môže byť aj zanietený, tvorivý a sebaistý. V oboch prípadoch sa jeho osobnosť prenáša do atmosféry v triede a odzrkadľuje vo výchove žiakov. Preto je nesmierne dôležité, aby každý učiteľ mal možnosť slobodne sa rozhodnúť, k čomu chce viesť svojich žiakov a aký vlastne chce byť on sám. Snahou organizátorov konferencie z neziskovej organizácie Indícia bude inšpirovať pedagógov z celého Slovenska k voľbe cieľov a motivovať ich k slobodnému rozhodovaniu.

V programe trojdňového súboru prednášok a workshopov svoj priestor dostanú samotní účastníci konferencie. V rámci viacerých tematických blokov budú mať možnosť jednak diskutovať s prednášateľom, ale aj venovať sa v skupinách zadaným témam, či organizovane si porovnávať názory a vymieňať skúsenosti. Samozrejmosťou budú i obľúbené príspevky učiteľov z praxe a burzy nápadov podľa vzdelávacích oblastí.

Tohoročná konferencia Učíme pre život sa bude konať 15. – 17. marca 2013 v hoteli Satel v Poprade. Prihlasovanie na ňu je však už ukončené. Napriek tomu majú pedagógovia k dispozícii prezentácie a videozáznamy z predošlých ročníkov, umiestnené na portáli ucimeprezivot.sk.

Zdroj: Dnes24.sk