Kontrolórka nešetrila kritikou: Odklepli nakoniec poslanci státisícové dotácie pre mestské spoločnosti?

Mesto Poprad schválilo rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018. Vedenie mesta bude v budúcom roku pracovať so sumou takmer 38,2 milióna eur. Čo vyvolalo kritiku kontrolórky a nielen jej?

Simona Ivančáková
Ilustračný obrázok k článku Kontrolórka nešetrila kritikou: Odklepli nakoniec poslanci státisícové dotácie pre mestské spoločnosti?
Foto: Peter Handzuš

Po rozsiahlej diskusii bude nakoniec popradská samospráva hospodáriť so sumou takmer 38,2 milióna eur, pričom bežné príjmy boli navrhnuté vo výške takmer 34 miliónov eur, bežné výdavky vo výške skoro 32,8 milióna eur. Kapitálové výdavky sú v rozpočte vo výške takmer 4,9 milióna eur, poslanci však neschválili ich vecnú náplň aj po výhradách hlavnej kontrolórky Zity Kozlerovej.

Kontrolórka s výškou dotácií nesúhlasí

„Z hľadiska objemu prostriedkov vyčlenených na kapitálové výdavky, s tým nemám problém, čo sa týka zdrojov krytia. Tie mesto má, či už z prebytku bežného rozpočtu alebo z rezervného fondu. Horšie je to s množstvom investičných akcií. Zabezpečiť realizáciu rozvojových programov mesta v takom rozsahu, ako bolo navrhnuté, považujem za príliš ambiciózne aj kvôli tomu, že na oddelení investičného rozvoja momentálne pracujú dvaja ľudia, ktorí by mali zvládnuť 51 investičných akcií. Vzhľadom na personálne obsadenie preto považujem návrh rozvojových programov skôr za víziu mesta,“ uviedla kontrolórka. Podľa nej nie je možné, aby dvaja ľudia stihli také množstvo investičných akcií pripraviť.

Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok 2016 vo výške takmer 34 miliónov eur vykazuje podľa vedúcej ekonomického odboru Jitky Púčikovej celkovo nárast o čiastku niečo viac ako dva milióny eur, teda o 6,35 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2015.

Hlavná kontrolórka však mala k navrhovanému rozpočtu aj ďalšie výhrady. „Hlavné výhrady sa týkajú výšky dotácií, ktoré sú na úrovni 1,1 milióna eur, sa mi to zdá príliš vysoké, už niekoľko rokov sa s tým neviem stotožniť. Napríklad sa neviem stotožniť s výškou vyčlenenou pre naše obchodné spoločnosti, pretože tam z roka na rok dochádza k navýšeniu dotácií. Ja si myslím, že v prvom rade by sa mali oni samy snažiť o to, aby došlo k zvýšeniu ich príjmov a dokázali si vykryť svoje potreby z vlastných prostriedkov,“ zdôraznila kontrolórka.

Nebola sama

S ňou sa stotožnil aj poslanec Vladimír Lajčák, ktorý navrhol znížiť dotácie pre Správu mestských cintorínov z navrhovaných 165.000 eur na 85.000, ako bolo v roku 2015, a pre Televíziu Poprad zo 160.000 na 95.000 eur. Viceprimátor mesta Poprad Pavol Gašper sa k týmto dvom diskutabilným problémom vyjadril nasledovne: „V tejto chvíli máme od Poherbno-cintorínskych služieb mesta Poprad požiadavky na zakúpenie áut či bágru na kopanie hrobov."

Polovica z dotácií pôjde na šport

Jeho návrh však nakoniec neprešiel, a tak bola v rozpočte schválená na rok 2016 suma na poskytnutie dotácií vo výške viac ako 1,1 milióna eur, čo je o 485.650 eur viac ako v tomto roku. Na šport pritom pôjde 700.000 eur, čo je viac ako polovica z celkovej sumy na dotácie, ďalších 120.000 eur pôjde na chod Mestskej informačnej kancelárie a 1,2 milióna eur dostane Správa mestských komunikácií. Lajčák víta zvýšenie dotácie pre športovú činnosť, dôležité však podľa neho bude, aby sa táto suma prerozdelila správne.

Poslancovi Milanovi Baranovi a ďalším sa okrem toho nepáčila aj vyčlenená suma na vypracovanie štúdie na rekonštrukciu Námestia sv. Egídia, ktorá bola navrhnutá na 50.000 eur. „Táto čiastka sa mi zdá neúmerne a nehospodárne vysoká. Nehovorím, že námestie netreba rekonštruovať, ale cena za štúdiu by podľa mňa mala byť maximálne na úrovni 25.000 eur,“ upozornil Baran. Ani jeho návrh však nakoniec neprešiel.

Správu budeme aktualizovať o vyjadrenie spomenutých spoločností

Zdroj: TASR