Správy

Koronavírus: ZOZNAM všetkých opatrení v Poprade!

Koronavírus zasiahol do života bežných ľudí už v každom slovenskom meste. Poprad netvorí výnimku.

Ilustračný obrázok k článku Koronavírus: ZOZNAM všetkých opatrení v Poprade!
Zdroj: TASR

V stredu 12. marca bola Vládou SR vyhlásená mimoriadna situácia pre územie SR.

Pre mesto to v aktuálnej situácii znamená plniť príkazy súvisiace so záchrannými prácami pri riešení mimoriadnej udalosti vydané predsedom vlády a ministerkou vnútra (predsedníčkou Ústredného krízového štábu).

 • Mestský úrad bude pracovať do 13. marca pre verejnosť v obmedzenom režime. Dôvodom obmedzenia je vysoká chorobnosť a karanténa viacerých zamestnancov. Pre verejnosť budú v plnom rozsahu k dispozícií pracoviská:Po­dateľňa, Evidencia obyvateľstva, Matrika, Pokladňa, Mestská polícia. Ostatné pracoviská budú fungovať s vylúčením priameho kontaktu s verejnosťou.
 • Mesto Poprad a Centrum sociálnych služieb v Poprade v rámci preventívnych opatrení zamedzujúcich šíreniu možného koronavírusu upozornilo seniorov, ktorým sa poskytuje stravovanie v Jedálni na Komenského ulici a v Jedálni na Baníckej ulici, že stravovanie bude zabezpečené len do obedárov a nebude tak možnosť stravovania v jedálni. Zároveň vyzýva seniorov, aby sa správali zodpovedne a primerane svojmu zdravotnému stavu a zdravotnému stavu svojho najbližšieho okolia a zvážili využívanie stravovania v jedálňach.
 • Mesto Poprad a CSS Poprad v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb prijalo opatrenia v CSS – Zariadenie pre seniorov ul. Komenského, ul. Okružná, Zariadenie opatrovateľskej služby, Denný stacionár na Francisciho ul. A to zvýšenú dezinfekciu, bohoslužby budú vykonávané len pre prijímateľov sociálnych služieb (nie pre ľudí zvonku), ďalej preventívne opatrenia ako-obmedzenie zhromažďovania sa – stravovanie v izbách, nie v jedálni, zabezpečenie nákupov personálom – obmedzenie návštev v nákupných centrách a apelovanie na zhodnotenie zdravotného stavu a zdravotného stavu blízkeho okolia, meranie telesnej teploty personálu, príp. prijímateľov, zabezpečené sú rúška i rukavice.
 • v denných centrách sa distribuujú usmernenia a preventívne odporúčania MZ, RÚVR. Zrušené boli aktivity hromadného charakteru a stretnutí. Apeluje sa na zhodnotenie zdravotného stavu a zdravotného stavu blízkeho okolia seniorov.
 • Opatrovateľská služba – distribúcia usmernení a preventívnych odporúčaní MZ, RÚVR, zvýšená dezinfekcia v domácnostiach opatrovaných, apelovanie na zhodnotenie zdravotného stavu a zdravotného stavu blízkeho okolia opatrovateliek, v prípade potreby meranie telesnej teploty opatrovaného, opatrovateľky.
 • Detské jasle – distribúcia usmernení a preventívnych odporúčaní MZ, RÚVR, zvýšená dezinfekcia, apelovanie na zhodnotenie , zdravotného stavu dieťaťa a zdravotného stavu blízkeho okolia, ponechanie detí v domácom prostredí, meranie telesnej teploty dieťaťa, rukavice, rúška.
 • Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia – distribúcia usmernení a preventívnych odporúčaní MZ, RÚVR, zvýšená dezinfekcia zariadenia, možnosť zotrvať v zariadení počas dňa (obmedziť pohyb ľudí bez domova na vlakových staniciach, obchodných centrách a pod.)
 • Samospráva odporúča školám, aby apelovali na zamestnancov, zákonných zástupcov detí i žiakov, ktorí počas jarných prázdnin boli na dovolenke v zahraničí ( zvlášť v rizikových lokalitách ), aby zostali 10– 14 dní v dobrovoľnej karanténe doma. Ďalej bolo odporúčané školám zabezpečiť do všetkých WC zariadení dávkovače s antibakteriálnym mydlom a dávkovače na jednorazové papierové utierky.
 • školám bolo nariadené, aby v pondelok 9. marca venovali triednické hodiny prevencii, a aby informovali deti a žiakov o prijatých opatreniach cez školské rozhlasy

Samospráva je v spojení s MŠVVaŠ SR a situáciu v súvislosti s koronavírusom podrobne monitoruje.

 • Oddelenie prezentácie a občianskych záležitostí ruší Slávnostné prijatia detí a jubilantov až do odvolania a počas smútočných občianskych obradov sa neodporúča kondolovať smútiacej rodine, ďalšie občianske záležitosti aktuálne vybavíte na MsÚ v štandardnom režime.
 • Oddelenie kultúry: Na základe nariadenia vlády SR zo dňa 09.03.2020 a po zasadnutí krízového štábu platí od utorka 10.3.2020 zákaz štátnym orgánom, orgánom miestnej a verejnej správy usporadúvať kultúrne, športové a verejné podujatia.
 • Kultúrne predstavenia: Na základe vzniknutej situácie s cieľom spomaliť šírenie nového koronavírusu (COVID-19) Dom kultúry mesta Poprad pre bezpečnosť svojich divákov POZASTAVUJE ČINNOSŤ na dočasné obdobie do 31.marca 2020 a PREKLADÁ naplánované PREDSTAVENIA. Nové termíny všetkých produkcií budeme zverejňovať postupne. Vstupenky ostávajú v platnosti. V prípade neakceptovania nových termínov, bude možné vstupenky vrátiť na základe Všeobecných obchodných podmienok Mesta Poprad, ktoré sú zverejnené v bode 1.8. VON Mesta Poprad na tejto online predajnej stránke. O zrušených koncertoch, náhradných termínoch a vstupenkách sa dozviete sa dozviete v sekcii mimoriadne oznamy tu: http://kultura.poprad.sk/…iadne-oznamy
 • Zimný štadión: Dňom 12.marca končí v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) prevádzka Zimného štadióna v sezóne 2019/2020.

Tieto usmernenia budú trvať do odvolania.

Zdroj: Mesto Poprad

Rýchle správy

Najčítanejšie