Kto kandiduje vo vašom obvode? PREHĽAD záujemcov o poslanecký post v Poprade

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014 sú tu. V sobotu 15.11. si volíme primátora aj mestských poslancov. Kým štyria primátorskí kandidáti sú už zrejme každému dobre známi, o 19 poslaneckých flekov zabojuje až 149 Popradčanov.

Monika Vengrínová
Ilustračný obrázok k článku Kto kandiduje vo vašom obvode? PREHĽAD záujemcov o poslanecký post v Poprade
Zdroj: TASR

O kreslo v mestskom zastupiteľstve má vo volebnom obvode číslo 2, kam patrí JUH I, JUH II, JUH III, JUH V, JUH VI a Kvetnica, záujem 66 kandidátov pre desať mandátov. Vo volebnom obvode číslo 1, do ktorého patrí Centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce a Stráže pod Tatrami bolo zaregistrovaných 83 kandidátov. Voľných kresiel je deväť.

Volebný obvod číslo 1 – Centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami

 • Anton Andráš, Ing., 61 r., prevádzkový inžinier, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Miroslav Antoška, Bc., 26 r., finančný analytik a riaditeľ realitnej spoločnosti, SIEŤ, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Stanislav Baran, JUDr., 57 r., právnik, nezávislý kandidát
 • František Bednár, 57 r., dispečer, 
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, 
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Peter Bendik, 23 r., študent právnickej fakulty, 
nezávislý kandidát
 • Karol Berecz, 56 r., invalidný dôchodca, Slovenská národná strana
 • Pavol Bobovský, Ing., 49 r., riaditeľ firmy, SIEŤ, NOVA, 
Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Mária Bolisegová, 55 r., ekonómka, 
Kresťanskode­mokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská 
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Fabio Bortolini, 47 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 • Vladimír Božoň, Ing., 49 r., stavebný inžinier, nezávislý 
kandidát
 • Veronika Brijová, Mgr., 33 r., marketingová manažérka,, 
Slovenská národná strana
 • Patrícia Bujňáková, PaedDr., 41 r., učiteľka, 
Kresťanskode­mokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská 
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Pavol Bukovina, 42 r., správca PVPS a. s., PRIAMA 
DEMOKRACIA
 • Štefan Čuban, 37 r., vedúci obchodného tímu, SIEŤ, NOVA, 
Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Edmond Dragošek, 30 r., obchodný manažér, 
nezávislý kandidát
 • Mária Dudziková, Mgr., 58 r., učiteľka, 
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Peter Dujava, Ing., 37 r., inžinier ekonómie, nezávislý kandidát
 • Jana Dutková, 41 r., súkromná podnikateľka, SIEŤ, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Tatiana Dvořáková, Ing., 46 r., ekonómka, SMER – sociálna demokracia
 • Dušan Dysko, Ing., 58 r., strojný inžinier, nezávislý kandidát
 • Oto Dzifčák, 54 r., invalidný dôchodca, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

 • Zuzana Gallová, 59 r., stavebná projektantka, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

 • Jaroslav Guzanič, 54 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 • Martina Habiňáková, Mgr., 36 r., projektová manažérka, nezávislý kandidát

 • Ladislav Hrivko, PaedDr., 50 r., súkromný podnikateľ, SMER – sociálna demokracia

 • Jozef Hrobák, JUDr., 52 r., právnik, nezávislý kandidát
 • Anna Jablonovská, 62 r., dôchodkyňa, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

 • Iveta Jabrocká, 42 r., obsluha pletacích strojov, 99 % – občiansky hlas

 • Jaroslav Jabrocký, 34 r., profesionálny športovec, nezávislý kandidát

 • Marek Jackuliak, 21 r., študent, nezávislý kandidát

 • Ján Jakubčák, 41 r., mechanizátor poľnohospodárskych strojov, Komunistická strana Slovenska

 • Ľuboslav Jurinyi, 22 r., administrátor, Poprad, Strana TIP

 • Ondrej Kavka, Ing., 53 r., živnostník, nezávislý kandidát
 • Gabriela Konečná, Bc., 25 r., administratívna pracovníčka, Strana TIP
 • František Kornaj, Ing., 45 r., špecialista v cestovnom ruchu, Poprad, SIEŤ, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Peter Koržen, Ing., 57 r., majster, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

 • Igor Kosek, 47 r., konateľ spoločnosti, SMER – sociálna demokracia
 • Ondrej Kovalčík, 24 r., vodič z povolania, Komunistická strana Slovenska

 • Jozef Kožuch, 61 r., vodič – údržbár, Komunistická strana Slovenska

 • Ján Krivák, Ing., 48 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát
 • Adrián Kromka, JUDr., 41 r., viceprimátor, nezávislý kandidát
 • Rudolf Kubus, 50 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

 • Ladislav Kurdel, Bc., 60 r., operátor, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Vladimír Lajčák, PaedDr., PhD., 55 r., riaditeľ gymnázia, SMER – sociálna demokracia
 • Radovan Lauf, Mgr., 35 r., odborný pracovník servisu, Strana TIP
 • Róbert Liška, Mgr., 40 r., advokát, SMER – sociálna demokracia
 • Oscar Mačuga, LLB., 25 r., právnik, SIEŤ, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Rastislav Mačura, Mgr., 53 r., technik – pozorovateľ, nezávislý kandidát
 • Ján Majzel, Ing., 46 r., súkromný podnikateľ v IT sektore, SIEŤ, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Edita Mlynárová, Ing., 56 r., samostatný radca, nezávislý kandidát
 • Elena Mozolová, Ing., 56 r., stavebná inžinierka, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Silvia Mudrončeková, RNDr., 29 r., odborná asistentka Prešovská univerzita, SMER – sociálna demokracia
 • Dušan Nebus, Mgr., 58 r., učiteľ, nezávislý kandidát
 • Tatiana Ňukovičová, Ing., 35 r., vedúca oddelenia Európskeho sociálneho fondu, SMER – sociálna demokracia
 • Anna Ondrušeková, PaedDr., 55 r., riaditeľka Tatranskej galérie, nezávislý kandidát
 • Jana Oprondeková, Mgr., 32 r., nezamestnaná, 
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, 
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Simona Petríková, 25 r., ekonómka, Kresťanská ľudová strana
 • Jaroslav Petruľa, 40 r., elektromechanik, Strana 
moderného Slovenska
 • Ľubica Pospišílová, JUDr., 38 r., riaditeľka, SMER – sociálna 
demokracia
 • Tomáš Potocký, Mgr., 42 r., učiteľ, nezávislý kandidát
 • Rudolf Regeš, 47 r., majster, 7 STATOČNÝCH 
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRA VODLIVOSŤ
 • Štefan Reichel, 52 r., manažér MO, nezávislý kandidát
 • Ivan Rovder, Mgr., 35 r., lekárnik, NÁŠ KRAJ
 • Michal Rusnák, MUDr., 30 r., lekár, Kresťanskodemo­kratické 
hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Marián Saraka, 34 r., živnostník, nezávislý kandidát
 • Anna Schlosserová, 58 r., vedúca zariadenia opatrovateľskej služby – súdna tlmočníčka 
posunkovej reči, nezávislý kandidát
 • Beáta Sichrovská, PharmDr., 54 r., lekárnička, 
Kresťanskode­mokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Ľuboš Stankoven, Ing., 34 r., obchodný zástupca, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Katarína Svobodová, 58 r., nezamestnaná, nezávislý kandidát
 • Miroslav Šimonovič, 40 r., mládežnícky tréner hokejových brankárov, SIEŤ, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati 
Slovenska
 • Monika Štolcová, Mgr., 43 r., učiteľka, SIEŤ, NOVA, 
Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Jozef Švagerko, Ing., 47 r., ekonóm, Kresťanskodemo­kratické 
hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Karol Tatranský, 52 r., súkromný podnikateľ, PRIAMA 
DEMOKRACIA
 • Mária Trembáčová, Bc., 42 r., konateľka pohrebno-cintorínskych služieb, nezávislý kandidát
 • Jana Ujčíková, Mgr., 50 r., štatutárna zástupkyňa spotrebiteľského združenia, Národ a Spravodlivosť – naša strana
 • Ingrid Valčuhová, 43 r., ekonómka, nezávislý kandidát
 • Ján Vaľko, Ing. Mgr., 43 r., ekonóm, nezávislý kandidát
 • Mária Vojtaššáková, PaedDr., 42 r., pedagogička, nezávislý 
kandidát
 • Viktor Volák, 64 r., dôchodca, nezávislý 
kandidát
 • Igor Wzoš, Mgr., 46 r., riaditeľ akadémie vzdelávania, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Anna Zajacová, Ing., 45 r., konateľka, nezávislý kandidát
 • Michal Závacký, Ing., 56 r., manažér, nezávislý kandidát
 • Zita Zemanová, Mgr., 42 r., riaditeľka ZŠ s MŠ, Slovenská národná strana

Volebný obvod číslo 2 – JUH I, JUH II, JUH III, JUH V, JUH VI, Kvetnica

 • Maroš Akuratný, 27 r., manažér, Poprad, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Jozef Andreja, 64 r., živnostník, SMER – sociálna demokracia
 • Milan Antaš, PhDr., 58 r., pedagóg, nezávislý kandidát
 • Peter Bačik, Ing., 28 r., IT analytik, SIEŤ, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Alexandra Bajusová, Ing., 40 r., manažérka zdravotného poistenia, SMER – sociálna demokracia
 • Katarína Balážová, Ing., 31 r., prekladateľka, 
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, 
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Monika Baľová, 30 r., predškolská pedagogička, SIEŤ, 
NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Michal Baran, 24 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát
 • Milan Baran, Ing., 57 r., viceprimátor, nezávislý kandidát
 • Marián Barilla, Ing., 38 r., riaditeľ Správy a údržby ciest PSK oblasť Poprad, nezávislý kandidát
 • Jozef Benko, Ing., 28 r., podnikateľ, SIEŤ, NOVA, 
Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Jozef Beňo, JUDr., PhD., 35 r., advokát, Poprad, Námestie svätého Egídia 40/93, nezávislý 
kandidát
 • Estera Bohunická, MUDr., 64 r., lekárka, Poprad, Pavlovova 2342/8, 
Kresťanskode­mokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská 
demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Slavomír Božoň, Ing., 43 r., stavebný inžinier – projektový manažér – SZČO, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Peter Brenišin, MUDr., 54 r., lekár, SMER – sociálna demokracia
 • Juraj Brincko, Mgr., 55 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
 • Ján Brndiar, Mgr., 43 r., zástupca riaditeľa školy, SMER – sociálna demokracia
 • Michal Fáber, Ing., 60 r., mediátor – sociálny poradca – školiteľ – senior ombudsman, nezávislý kandidát
 • Ingrid Ficová, Mgr., 43 r., detská sestra, SIEŤ, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Miroslav Franický, Ing., 52 r., pracovník Mesta Poprad, nezávislý kandidát
 • Peter Gápa, 47 r., živnostník, nezávislý kandidát
 • Jaroslav Garan, 61 r., dôchodca, 7 STATOČNÝCH 
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRA VODLIVOSŤ
 • Pavol Gašper, Ing., 51 r., manažér, nezávislý kandidát
 • Miroslav Glevaňák, 57 r., strojár, Kresťanskodemo­kratické 
hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Miroslav Gromada, Ing., 58 r., stavebný inžinier, 
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, 
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Peter Chripko, 48 r., informatik 7 STATOČNÝCH 
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Karol Ištok, Ing., 40 r., manažér logistiky, 7 STATOČNÝCH 
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Peter Jakubčák, 42 r., živnostník, Komunistická strana 
Slovenska
 • Karin Jureková, Mgr., 37 r., sociálna pracovníčka – poradkyňa, nezávislý kandidát
 • Róbert Karas, 41 r., riaditeľ umeleckej agentúry, SIEŤ, 
NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Róbert Klinko, 34 r., kuchár, EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA
 • Jana Koláriková, Ing., 51 r., informátorka, SIEŤ, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Bohumil Košický, 66 r., živnostník, Kresťanskodemo­kratické 
hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská 
únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Mário Kovalčík, 23 r., študent, Strana TIP
 • Matúš Kovalčík, 26 r., kuchár, 7 STATOČNÝCH 
REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRA VODLIVOSŤ
 • Jozef Križan, Ing., 57 r., riaditeľ, SMER – sociálna 
demokracia
 • Adrian Kromka, 37 r., živnostník, SIEŤ, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska
 • Gabriela Kromková, Mgr., 26 r., sociálna pracovníčka, 
7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, 
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Arne Kroták, 42 r., hokejista, nezávislý kandidát
 • Eduard Kučkovský, Ing., 67 r., dôchodca, nezávislý kandidát
 • Eleonóra Kunová, 53 r., vedúca jedálne, SMER – sociálna 
demokracia
 • Peter Lazor, Ing., 41 r., odborný radca, SMER – sociálna demokracia
 • Igor Leščinský, 37 r., vedúci Telekom Centra, nezávislý kandidát
 • Ingrid Lindemanová, Mgr., 42 r., učiteľka, nezávislý kandidát
 • Martin Lučan, Mgr., 38 r., právnik, Strana moderného Slovenska

 • Miroslav Madeja, 56 r., hasič, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Alena Madzinová, Mgr., 57 r., vedúca školského úradu, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita

 • Iveta Martonová, Ing. Mgr., 47 r., živnostníčka, NOVÝ PARLAMENT

 • Veronika Michlíková, Ing., 29 r., prevádzková manažérka, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

 • Martin Mydlár, 25 r., študent, Poprad, Strana TIP
 • Valér Neumeister, Mgr., 42 r., pedagóg, Strana občianskej ľavice

 • Rastislav Ovšonka, 41 r., redaktor, nezávislý kandidát
 • Ivana Padarasová, 44 r., podnikateľka, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA, Slovenská ľudová strana, PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

 • Veronika Paraska, 26 r., asistentka, SMER – sociálna demokracia

 • Štefan Pčola, Mgr., 41 r., projektový manažér, SIEŤ, NOVA, Občianska konzervatívna strana, Konzervatívni demokrati Slovenska

 • Martina Penxová, 35 r., lektorka osobnostného rozvoja a AJ, nezávislý kandidát
 • Patrik Polák, Ing., 36 r., živnostník, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita

 • Zuzana Reľovská, Mgr., 29 r., mzdová účtovníčka, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita

 • Rudolf Schmidt, 49 r., technik, NOVÝ PARLAMENT
 • Peter Sklenka, Mgr., 43 r., živnostník, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Ladislav Šimčák, Ing., 62 r., živnostník, SMER – sociálna demokracia
 • Mária Tomajková, 61 r., dôchodkyňa, nezávislý kandidát

 • Milan Valko, Ing., 50 r., živnostník, nezávislý kandidát
 • Magdaléna Zadžorová, 61 r., ekonómka, Kresťanskodemo­kratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a Solidarita
 • Agnesa Zelená, Mgr., 56 r., riaditeľka domova sociálnych služieb, SMER – sociálna demokracia
 • Ladislav Zimerman, Ing., PhD., 39 r., finančný riaditeľ, nezávislý kandidát
Zdroj: Dnes24.sk