Lesníci a ochranári pred zimou spočítajú kamzíky

Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) pripravujú na 22. a 23. októbra spočítanie kamzičej zveri na území národného parku spravovanom Štátnymi lesmi TANAP-u.

Webnoviny -

V takmer šesťdesiatich lokalitách v dvanástich ochranných obvodoch od Zverovky až po Tatranskú Javorinu bude kamzíky spočítavať takmer stovka lesníkov. Kým jarné spočítavanie kamzíkov je zamerané hlavne na zisťovanie počtu mláďat, jesenným spočítaním zaznamenávajú lesníci kmeňový stav kamzičej populácie pred zimou. Pri tohtoročnom jarnom spočítavaní žilo na celom území Tatranského národného parku 720 kamzíkov, z toho 131 mláďat.

Počas viac ako 50-ročného sledovania kamzičej populácie zaznamenali Štátne lesy TANAP-u najnižší počet kamzíkov koncom 90-tych rokov minulého storočia. Počet kamzíkov vtedy klesol na území národného parku pod 200. Naopak, najviac kamzíkov sa pohybovalo v Tatrách v roku 1964. Na území Tatranského národného parku, ktorý vtedy tvorili len Vysoké a Belianske Tatry, žilo takmer 1 000 kamzíkov.

Tak, ako každý rok, aj teraz budú lesníci spočítavať kamzíky v spolupráci s pracovníkmi Tatrzanskiego Parku Narodowego na poľskej strane Tatier a Správou TANAP-u, ktorá bude spočítavať kamzíky v liptovskej časti Tatier.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.