Marián Handzuš Iné športy

Letné počasie praje športom. Pozrite si prieskum využitia cyklistického chodníku vo Svite

Na cyklistickom chodníku vo Svite sa v dňoch 26. júna až 7. júla 2012 uskutočnil doteraz historicky prvý monitoring využívania cyklistického chodníka na Slovensku. Z jeho výsledkov vyplýva, že za toto časové obdobie cyklotrasu navštívilo takmer 24.00

„Na Slovensku v súčasnosti prebieha boom budovania cyklistických chodníkov, pritom často absentujú dáta o ich využívaní. Samosprávy môžu využiť získané údaje a vyhodnotiť trendy v návštevnosti, ekonomické prínosy a efektívnosť investícií do chodníkov, dopady publicity, ale aj zvážiť potreby zlepšovania infraštruktúry a iných opatrení,“ zdôvodnil projekt Juraj Švajda z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá ho organizačne zabezpečovala. Po stretnutí s predstaviteľmi samosprávy organizátori projektu rozhodli o výbere monitorovanej časti úseku cyklistického chodníka Svit – Poprad a o použití dvoch metód monitoringu.

Na kvantitatívny monitoring sa použila technológia francúzskej firmy Ecocounter. Pyro Box Compact využíva smerový infračervený senzor a spočítava všetkých užívateľov, teda cyklistov, korčuliarov i peších. „Počas 12 dní systém zaregistroval takmer 24.000 prechodov návštevníkov v oboch smeroch. Najviac ľudí v sledovanom období cyklistický chodník navštívilo v sobotu 7. júla, keď systém zaregistroval 2758 prechodov. Hodinový priemer za celé 12-dňové obdobie bol 82 ľudí, denný priemer takmer 2000 ľudí,“ konkretizoval výsledky Švajda. Z hľadiska zloženia užívateľov viac ako tri štvrtiny tvorili cyklisti, 22 percent korčuliari, zvyšok peší a ostatní užívatelia.

Kvalitatívny prieskum sa realizoval dotazníkovou metódou na vzorke 111 respondentov, z toho bolo 60 mužov a 51 žien v rôznom veku. Väčšina z nich pochádzala z Popradu. Dotazník obsahoval 17 otázok s cieľom získať názor aktívnych užívateľov na stav a využívanie chodníka. Ako hlavný dôvod návštevy prevažná časť uvádzala motív rekreácie a športu. Užívatelia vychádzali najmä z Popradu a tou istou cestou sa aj vracali späť. Najčastejšie využívali na pohyb po cyklistickom chodníku bicykel a korčule. Prevažná časť aktívne využíva cyklistický chodník počas sezóny, teda v mesiacoch apríl až september. Ako prevládajúce dôvody výberu trasy uvádzali najmä kvalitu, bezpečnosť, nízku náročnosť a dostupnosť.

„V odpovedi na otázku, kto nepatrí na cyklistický chodník, prevažná časť označila za možný zdroj konfliktov zvieratá, detské kočíky a chodcov. Najväčšia časť oslovených považuje kvalitu, bezpečnosť a dostupnosť služieb na chodníku za skôr dobrú,“ doplnil Švajda. V infraštruktúre opýtaným najviac chýba viac cyklistických trás resp. prepojenie s inými, osvetlenie, lavičky a oddychové miesta, ako aj perspektívne zimné využitie trasy. Ako najviac kladné stránky chodníka podľa Švajdu uviedli respondenti najmä prírodnú scenériu, kvalitu, dostupnosť a dĺžku, naopak, za negatívne stránky považujú v letných dňoch najmä prekročenú kapacitu chodníka, absentujúcu pravidelnú údržbu a prepojenie.

Poprad24/tasr

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM