Samospráva

Letné terasy v Poprade v novom režime: Poslanci odklepli tieto zmeny

Letné terasy v meste Poprad budú počas tohtoročnej sezóny bez poplatkov. Nastali aj ďalšie zmeny.

Ilustračný obrázok k článku Letné terasy v Poprade v novom režime: Poslanci odklepli tieto zmeny
Zdroj: TASR

Návrh, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, schválili poslanci na utorkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Poprade. Informovalo o tom mesto na svojej internetovej stránke s tým, že letné terasy tak budú do 31. októbra tohto roka od tejto dane oslobodené.

„Cieľom je zmiernenie negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19. Vzhľadom na opatrenia hlavného hygienika bude zdraviu prijateľnejšie posedenie vonku ako v uzatvorenom priestore a týmto sa vytvorili priaznivejšie podmienky pre umiestnenie letnej terasy v tohtoročnej letnej sezóne,“ uvádza mesto.

Samospráva ďalej približuje, že z dôvodu dočasného zatvorenia prevádzok došlo k znižovaniu alebo úplnému výpadku príjmov podnikateľských subjektov, čo môže mať za následok zvyšovanie nezamestnanosti. Podľa radnice prijatím nariadenia sa aspoň čiastočne zmiernia negatívne dosahy pandémie nielen na podnikateľov, ale aj na ich zamestnancov.

Upustilo sa aj od viacerých požiadaviek týkajúcich sa vzhľadu terasy, a tak jej umiestnenie počas letnej sezóny nemusí spĺňať kritériá, akými sú maximálna výška podlahy, zariadenie terasy – stoly a stoličky z predpísaného materiálu, pri oplotení terasy nie je dôležitá výška a druh materiálu, prekrytie terasy, slnečníky a markízy nemusia byť z textilného materiálu.

Podľa samosprávy v platnosti naďalej ostáva, že terasy sa nesmú umiestňovať na trávnatých plochách, letná terasa musí byť umiestnená tak, aby neobmedzovala premávku hasičských, policajných a záchranárskych vozidiel a pohyb chodcov. Chodníky, spevnené plochy a miestne komunikácie, na ktorých sú umiestnené terasy, sa nesmú navŕtavať, rozoberať alebo iným spôsobovom znehodnocovať. Nie je povolené opláštenie bočných stien ani strešná konštrukcia s podpornými piliermi.

Mesto dodáva, že o povolenie zriadiť letnú terasu je potrebné požiadať mestský úrad – odbor výstavby.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie