Mesto odstránilo časť chátrajúcej stavby. Lidická ulica je opäť celá prejazdná

Obyvatelia Matejoviec môžu opäť naplno využívať komunikáciu na Lidickej ulici. Samospráva zabezpečila na vlastné náklady nevyhnutné úpravy v podobe asanácie najproblémovejšej časti chátrajúcej budovy na Lidickej ulici, ktorá ohrozovala svoje okolie.

Peter Handzuš
Ilustračný obrázok k článku Mesto odstránilo časť chátrajúcej stavby. Lidická ulica je opäť celá prejazdná
Zdroj: Dnes24.sk

Ešte na jar 2012 bola z tohto dôvodu uzavretá polovica profilu komunikácie. Neskôr, keď sa situácia ešte viac zhoršila a padajúce časti muriva ohrozovali autá i chodcov, rozhodla samospráva o úplnom uzatvorení cesty z dôvodu ochrany života a zdravia okoloidúcich.

Jej otvorenie žiadali aj obyvatelia Matejoviec, ktorí na MsÚ doručili petíciu s 564 podpismi. Mesto sa od prvých chvíľ snažilo situáciu riešiť, avšak narážalo na komplikované majetkové vzťahy. Kým pozemok pod budovou je majetkom štátu, samotný objekt je vo vlastníctve osôb v hmotnej núdzi.

Asanácia stála 15 236 €

Ešte v roku 2012 pritom statik zakázal vstup do objektu a tiež jeho ručné rozobratie.

„Keďže vlastníci objektu nevykonali nariadené zabezpečovacie práce, Mesto Poprad ako stavebný úrad pristúpilo k zabezpečeniu výkonu rozhodnutia prostredníctvom exekútorského úradu. Okamžite po doručení výzvy sme pristúpili k samotnej realizácii stavebných prác na odstránení časti stavby , ktorá ohrozovala zdravie a život účastníkov cestnej premávky. Po odkrytí plechovej krytiny bolo zistené, že zo statického hľadiska drevený krov nie je bezpečný a vzhľadom na chýbajúce nosné prvky krovu hrozí zrútenie strechy. Preto bolo nevyhnutné strešnú konštrukciu preboriť do vnútra budovy,“ uviedla Kristína Horáková z odboru výstavby na popradskej radnici.

Náklady na asanáciu rozpadnutého rohu budovy predstavujú 15 236 €, vrátane uloženia odpadu na skládke. Zvyšná časť objektu bola ohradená a vyznačená príslušným zákazom vstupu.

Zdroj: Dnes24.sk