To najdôležitejšie z MsZ: Novým viceprimátorom Popradu sa stal Milan Baran

Poslanci mestského zastupiteľstva rokujú na ich štvrtom riadnom zasadnutí v tomto roku. Primátor Anton Danko vymenoval za druhého viceprimátora poslanca Milana Barana. Poslanci predali pozemky pod diaľnicou za takmer milión eur.

Peter Handzuš
Ilustračný obrázok k článku To najdôležitejšie z MsZ: Novým viceprimátorom Popradu sa stal Milan Baran
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

9:00 Primátor Danko začal 4. riadne MsZ.

9:05 Druhý viceprimátor Štefa Kubík sa písomne vzdal funkcie. Anton Danko vymenoval za druhého viceprimátora Milana Barana.

9:10 Poslanci upravili rozpočet – Mestská polícia v Poprade požiadala o schválenie kapitálových výdavkov vo výške 10 000 € na rozšírenie kamerového systému pre zvýšenie bezpečnosti v okolí železničnej stanice.

9:11 Poslanci schvaľujú predaj a nájom pozemkov podľa programu. Poslanci schválili predaj jazdeckého areálu v Kvetnici. Priestory mesta v Redute sa stále nepodarilo predať. Mesto vypíše novú súťaž.

9:27 Poslanci schválili predaj pozemkov v katastrálnom území Veľká do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti za 949 383,52 €.

9:40 Poslanci vypustili z VZN o tvorbe, údržbe a ochrane zelene a životného prostredia na území mesta Poprad a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene jeden článok, protii ktorému podal protest prokurátor, ktorý VZN preskúmal na základe podnetu na Okresnú prokuratúru.

9:52 O práci MsP informuje náčelník Mestskej polície Jaroslav Marušin.

10:00 Poslanci zobrali na vedomie správu o vykonaných kontrolách.

10:12 Rudolf Skokan, predseda správnej rady o.z. HK Poprad, napísal poslancom list (prečítala ho poslankyňa Vojtaššáková) v ktorom vyjadruje znepokojenie nad stavom hokeja v Poprade. Podľa neho čakal klub od mesta 200 tisíc €, no priame financie prišli len vo výške 50 tisíc €. V liste žiada doplatiť zvyšné financie vo výške 150 tisíc €. Podľa radnice nie je možné v súčasnej situácii poskytnúť žiadnu dotáciu pre seniorov. Klub nemá vyúčtované dotácie z minulého obdobia. Poslanci Barilla a Švagerko sa vyjadrili, že nechcú byť hrobármi popradského hokeja. Viceprimátor Baran – kluby by mali byť financované ako obchodné spoločnosti, nemali by byť financované štátom a samosprávou. Podľa viceprimátora Barana je na HK Poprad podaná exekúcia. Podľa poslanca Beňa by mal klub (podľa zákona) podať návrh na konkurz alebo reštrukturalizáciu.

Zdroj: Dnes24.sk