Peter Handzuš Rôzne

Mesto Poprad zabezpečuje stravovanie dôchodcov

Poskytovanie sociálnej služby v jedálni je jednou zo sociálnych služieb, o ktorú prejavujú občania mesta Poprad najväčší záujem. Zabezpečenie stravovania spĺňa dôležitú sociálnu výpomoc, poskytuje sa v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadn

„Z dôvodu vysokého záujmu o stravovanie dôchodcov pristúpilo mesto Poprad k rozšíreniu tejto sociálnej služby tak, že zrekonštruovalo jedáleň bývalej základnej školy na Francisciho ul. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali 960 000 € a táto nová jedáleň s kapacitou až 600 obedov denne je vybavená najmodernejšou technikou,“ uviedla vedúca sociálneho odboru Mgr. Etela Lučivjanská.

Mesto Poprad v súčasnosti poskytuje stravovanie dôchodcom prostredníctvom jedálne na Komenského ulici a v jedálni uvedenej bývalej základnej školy, ktoré pripravujú normálnu, šetriacu a diabetickú stravu a prostredníctvom Domu Slovenského Červeného kríža.

Dôchodcovia z mestských častí Stráže pod Tatrami, Veľká, Kvetnica a z Domu s opatrovateľskou službou Xenón si môžu obedy vyzdvihnúť priamo vo výdajniach stravy, ktoré sa v týchto častiach nachádzajú. Pre imobilných a málo mobilných občanov je zabezpečovaný dovoz stravy priamo do bytov občanov prostredníctvom Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote.

Podľa slov vedúcej sociálneho odboru Mestského úradu v Poprade rastie záujem dôchodcov o zdravú výživu, čo dokazuje fakt, že kým v roku 2003 túto službu využívalo 302 dôchodcov, v roku 2009 ich bolo 723 a k 1. októbru 2011 je to až 1 114 dôchodcov.

Žiadosť o poskytovanie stravovania v jedálni sa podáva osobne alebo prostredníctvom rodinných príslušníkov na Mestskom úrade v Poprade, na odbore sociálnom. K žiadosti je potrebné doložiť občiansky preukaz, rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku, rozhodnutie z ÚPSVaR o priznaní dávky v hmotnej núdzi, prípadne peňažného príspevku na opatrovanie. V žiadosti lekár potvrdí odkázanosť žiadateľa na stravovanie. Na základe žiadosti mesto uzatvára so žiadateľom dohodu o poskytovaní tejto sociálnej služby.

Podľa vyjadrení Mgr. Etely Lučivjanskej sa príspevok mesta pri poskytovaní sociálnej služby v jedálni určuje podľa príjmu v piatich príjmových pásmach (percentuálnym podielom z ceny stravného lístka v jednotlivých prevádzkach poskytujúcich stravovanie), ktoré sa upravujú podľa valorizácie dôchodkov. V praxi tento príspevok predstavuje sumu od 1,13 € do 0,40 € na každý jeden obed. Celkové ročné náklady na stravovanie dôchodcov zo strany mesta Poprad predstavujú sumu vo výške 196 000 €.

S centrom sociálnych služieb, s dvoma jedálňami a s vývarovňami, prepravnou službou a napríklad aj s SOS linkou sa Poprad zaradil medzi mestá s najlepšou starostlivosťou o svojich seniorov. „Poprad je jedným z mála miest, ktoré poskytuje všetky sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách. Tento trend chceme udržať – je to jedna z našich priorít do budúcna,“ konštatoval viceprimátor Popradu Adrián Kromka.

Zdroj: Mesto Poprad

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM