Mesto Vysoké Tatry chce v boji o miliónové pozemky požiadať o pomoc aj NR SR

Pozemky ešte v 19. storočí kúpili predovšetkým Nemci, išlo o predchodcov z Milbachu. Neskôr ich získal štát a po vzniku mesta pripadli samospráve Vysokých Tatier.

Martin Sýkora
Ilustračný obrázok k článku Mesto Vysoké Tatry chce v boji o miliónové pozemky požiadať o pomoc aj NR SR
Foto: Peter Handzuš

Dnes je však situácia iná súd rozhodol, že dotknuté pozemky musí radnica vrátiť. Mesto Vysoké Tatry sa chce v boji o dôležité pozemky, na ktorých stojí napríklad Mestský úrad v Starom Smokovci, park, parkoviská, chátrajúci amfiteáter či iné nehnuteľnosti, obrátiť aj na Národnú radu (NR) SR a vládu SR so žiadosťou o pomoc pri riešení tejto situácie.

Pozemky za vyše 3 milióny eur

Mesto prehralo v auguste súdny spor s Bývalým urbárskym spolumajiteľstvom Milbach – pozemkové spoločenstvo o dôležité pozemky, ktorý trval 12 rokov. Ide o viac ako 130 000 metrov štvorcových pozemkov s hodnotou viac ako tri milióny eur. „V posledných dňoch nás nemilo prekvapilo rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, ktorý potvrdil rozsudok Krajského súdu v Prešove a prisúdil pozemky, ktoré doteraz obhospodarovala naša samospráva, Milbachu. Aj napriek tomu, že ešte nemám oficiálne rozhodnutie v rukách, rozhodne nestrácam nádej ani nehodlám zložiť zbrane,“ uviedol primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš. . Zároveň doplnil, že mesto pripravuje súbor opatrení s cieľom minimalizovať dosah predmetného súdneho rozhodnutia na život Tatrancov a fungovanie služieb samosprávy.

Zdroj: TASR

Mokoš pripúšťa mimosúdnu dohodu

„Po nadobudnutí vlastníckeho práva Milbachu do katastra nehnuteľností som rozhodnutý podať na Okresný úrad v Poprade žiadosť o zapísanie vecného bremena na pozemky a stavby, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obec v zmysle platných právnych predpisov,“ povedal Mokoš. Toto opatrenie aj napriek rozhodnutiu Najvyššieho súdu SR považuje primátor za nevyhnutné. Samospráva zvažuje aj podanie ústavnej sťažnosti. Mokoš chce hľadať pomoc aj v NR SR. „Mesto Vysoké Tatry bolo zriadené v roku 1947 nariadením Slovenskej národnej rady, ktorého aplikácia v praxi vyústila v nesprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom. Tento stav následne poškodil našu samosprávu a preto využijem všetky možnosti, ktoré by mohli viesť k jeho náprave,“ vysvetlil.

„Okrem právnych krokov zvažujeme aj možnosť mimosúdnej dohody. Všetky opatrenia samozrejme budú podložené právnou aj ekonomickou analýzou, ktorú predstavím poslancom i verejnosti. Vzniknutá situácia môže mať čiastočný dosah na fungovanie mesta napríklad pri realizácii rozvojových projektov,“ priblížil Mokoš. Zároveň vyvrátil informácie o hroziacej nútenej správe. Mesto je podľa jeho slov v takej kondícií, že táto situácia by nemala nastať.

Bez vzájomnej dohody to nepôjde

V prípade, že chce mesto fungovať na pozemkoch, bude sa musieť s Milbachom dohodnúť. Na kúpu pozemkov však nemá potrebné financie. Za ich nájom by musela samospráva platiť ročne zhruba 418 000 eur, pričom Milbach by mohol spätne za posledné tri roky požadovať aj trojnásobok tohto nájmu.

Pozemky ešte v 19. storočí kúpili predovšetkým Nemci, išlo o predchodcov z Milbachu. Po ich násilnom vysťahovaní ich získal štát a po vzniku mesta pripadli samospráve Vysokých Tatier.

Zdroj: TASR

Odporúčame