Mesto zabezpečí jednoduchší prístup k cintorínom. Posilnená bude aj MHD

Mesto Poprad sa aj tento rok pokúsi čo najviac zjednodušiť  občanom návštevu hrobov na cintorínoch, a to najmä reguláciou dopravy a dohliadaním na verejný poriadok v ich okolí.

Peter Handzuš
Ilustračný obrázok k článku Mesto zabezpečí jednoduchší prístup k cintorínom. Posilnená bude aj MHD
Foto: Radoslav Dudáš / Zdroj: Dnes24.sk

Od pondelka preto prijalo opatrenia na kontrolu poriadku príslušníkmi mestskej polície a príslušníkmi Policajného zboru SR, ktoré budú platiť do 4.11. 2012. To znamená, že občania sa môžu so svojimi podnetmi obrátiť priamo na prítomných policajtov alebo na tel. č. 159.Cintoríny budú otvorené až do 10. novembra  denne od 7.00 hod. do 20.00 hod. V dňoch 1. a 2. novembra budú otváracie hodiny predĺžené až do 22. 00 hod.  K dispozícii bude občanom od 8.00 hod. do 16.00 hod. aj  kancelária PCS a obradná miestnosť v Dome smútku v Poprade – Veľkej.Počas týchto sviatkov bude zakázané parkovanie vozidiel pozdĺž cintorína vo Veľkej smerom  na Veľký Slavkov – označené bude dopravnými značkami. Občania budú môcť parkovať na parkoviskách pri dome smútku a v hornej časti cintorína, kde bude otvorený areál cintorína pod železničným priecestím TEŽ vľavo. Rovnako aj toto parkovisko bude vyznačené dopravnými značkami. 

Nebudú platiť zákazové značky

Okrem toho budú môcť návštevníci cintorína zaparkovať na obslužnej komunikácii medzi Veľkou a Spišskou Sobotou, kde prechodne nebude platiť dopravná značka Zákaz vjazdu všetkých vozidiel.Pre plynulejšiu cestnú premávku bude doprava z parkovísk pri Dome smútku nasmerovaná doprava na Jarmočnú ulicu, čím sa odľahčí križovatka pri vstupe do cintorína. Dopravnými značkami bude vyčlenený aj priestor pre telesne postihnutých pri vchode na cintorín.V čase sviatkov bude pre občanov posilnená aj mestská doprava.  V dňoch od 31. 10. 2012 do 1.11.2012 bude posilnená doprava na linke č. 3 doplnkovými spojmi v čase o 12.00 hod. a o 13.55 hod. z Juhu III a v čase o 12.50 hod. a o 14.40 hod. z autobusovej stanice, prechádzajúca zastávkou Veľká – cintorín.

Mesto nezabudlo ani na návštevníkov matejovského cintorína. Na Koperníkovej ulici prechodne nebudú platiť zákazové značky, čím bude umožnené vodidlám na tejto ulici parkovať. Cintoríny budú monitorované a podľa potreby budú vykonané zásahy pre spokojnosť občanov.

Zdroj: Mesto Poprad