Monika Vengrínová Samospráva

V popradskom parlamente sa horlivo diskutovalo: Týmto témam sa poslanci na mimoriadnom zasadnutí venovali

Primátor mesta Poprad zvolal na dnešný deň mimoriadne zastupiteľstvo, nakoľko témy, ktorým sa poslanci budú venovať, je potrebné schváliť čo najskôr. Sledujte nás online...

Ilustračný obrázok k článku V popradskom parlamente sa horlivo diskutovalo: Týmto témam sa poslanci na mimoriadnom zasadnutí venovali
Zdroj: Dnes24.sk

9:00 – začiatok Msz

9:06 – voľba hlavného kontrolóra mesta

– obálky s menami kandidátov boli v poriadku
- každý kandidát má možnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ v trvaní päť minút
- od Márie Sabolovej prišlo k stiahnutiu
- vystúpiť by mali šiesti kandidáti
- päť členná komisia otvárala obálky
- Zita Kozlerová, Martin Orolín, Eduard Vokál, Pavlína Kapustniaková, Martin Vitkaj,
- nasleduje predstavovanie kandidátov

1. Zita Kozlerová – kontrolórka mesta Poprad od roku 2009 doteraz
2. Martin Orolín – poradca senior Slovenská Sporiteľňa, poslanec obecného zastupiteľstva Hranovnica (1 volebné obdobie), od roku 2003 pracuje ako hlavný kontrolór obce Hranovnica, školenie – Hlavný kontrolór obcí
3. Eduard Vokál – do roku 2014 primátor mesta Lipany, od 12/2014 doteraz zamestnanec Eplfinance Prešov – predstavovania sa nezúčastnil
4. Paulína Kapusniaková – Riaditeľ Obvodného oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry – k 31.12.2014 – služobný pomer ukončený na vlastnú žiadosť – predstavovania sa nezúčastnila
5. Vladimír Matfiak – 12 rokov praucuje ako účtovník a od januára i ako rozpočtár na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, jedno volebné obdobie poslanec MsZ Spišská Belá, jeden rok zástupca primátora v Spišskej Belej, v predchádzajúcom volebnom období – člen finančnej komisie pri MsÚ v Spišskej Belej
6. Martin Vitkaj – 2003 – 2014 starosta obce Kravany, pracovník v OOCR Tatry-Podhorie,…

9:43 – 5 minútová prestávka

9:50 – koniec prestávky

Hlasovanie poslancov – poslanci jednohlasne zvolili za hlavnú kontrolórku mesta Zitu Kozlerovú – všetkých 19 hlasov je platných – druhé kolo sa neuskutoční – zvolená na funkčné obdobie 2015 – 2021

10:00 – Spolupráca Mesta Poprad s AQUAPARKOM Poprad, s.r.o. a Slovenským futbalovým zväzom pri ďalšom rozvoji a výstavbe športového areálu

Pichonský – riaditeľ Aquacity Poprad – nejde len o športoviská, ale o rozsiahlejšiu zónu – športovo-relaxačné centrum
- Poprad je asi jediné mesto na svete, ktoré nemá park
- ak sa prepojí historické centrum Spišskej Soboty s nám. sv.Egídia vznikne komplex, ktorý pritiahne viac ľudí – ročne navštívi tento región 900 tisíc návštevníkov, ktorí sa pýtajú, čo majú v Poprade robiť
- ak nebudú investície, mesto bude naďalej mŕtve
- pred dvoma rokmi začala vznikať idea, kde by takéto centrum mohlo vzniknúť
- takéto centrum by mohlo vzniknúť ako jediné v strednej Európe v takomto rozsahu
- nechápme to len ako futbalové centrum, ale ako prepojenie Spišskej Soboty a Nám.sv.Egídia (od NC Fórum) , kde by sa ľudia mohli prechádzať, mamičky by mali kadiaľ chodiť s kočíkmi, a pod.
- za posledné dva roky sme investovali cca 5–6 miliónov eur do rekonštrukcie Aquacity
- potrebujeme ubytovanie, museli sme dobudovať tretí hotel, predpísaný počet reštaurácií, barov – chceme postaviť nové centrum, kde by sa ľudia mohli ísť zabaviť a kde by aj fanúšikovia mali svoje zázemie – fanzónu,apod.
- vízia – vybudovanie kardioparku – je nemysliteľné, aby hokejisti a futbalisti museli behať po blate okolo rybníka a Popradčania sa nemajú kde chodiť prechádzať, kde si zabehať, a pod. – mali by tam byť i outdoorové stroje na cvičenie
- vzniknúť by malo i regeneračné centrum pre športovcov po tréningu
- my sme pozemky vykúpili za veľké peniaze, investovali sme množstvo času, energie a peňazí – do mesta Poprad spolu investícia Aquaparku a SFZ – 11 600 000 eur
- ak to dnes odsúhlasíte, nastáva maratón rokovaní

 • budeme musieť kompenzovať zľavy pre Popradčanov

  Kováčik – prezident SFZ

  • NTC sa prioritne buduje pre národné reprezentácie, miestny klub, ktorý by tu mal hrávať domáce zápasy, pre medzinárodné zápasy
  • investovali sme 3,6 milióna eur doteraz – chceli takýto štadión aj Košice, Prešov, Michalovce, a iné mestá – vybrali sme si Poprad, pretože tu máme letisko, Tatry, Aquacity a dobrého partnera v ľuďoch
  • pred pár dňami sme sa dohodli na podmienkach, za akých bude popradský futbalový klub pôsobiť v NTC
  • po dokončení do Popradu prinášame 7,5 až 8 milióna eur

  Lajčák – zmluva tak, ako bola predložená, pre každého poslanca by mala byť nepriechodná

  • SFZ získa ihrisko, halu i parkoviská, ktoré potrebuje
  • Aquacity získa parkoviská, kurty, miesta, kde môže investovať a ďalej generovať peniaze, stratí pozemky
  • mesto Poprad nezíska nič – parkoviská sú potrebné, ale nezíska nič, príde o pozemky, kurty, a zo zmluvy mi nie je jasné, či nepríde aj o vecné bremeno na pozemok pod štadiónom
  • ako poslanec hovorím, že zmluva je zlá, zámer je vynikajúci, mestu pomôže, budem hlasovať za tento zámer, ale v žiadnom prípade nebudem hlasovať za túto zmluvu, ktorá je pre mesto krajne nevýhodná
  • problém číslo dva sú kurty
  • problém číslo tri vzťah mestského futbalového klubu – my sme najdrahší klient NTC
  • problém číslo štyri je zákonný rámec toho, čo je a čo nie je možné pri týchto zmluvách možné
  • nie je pre mňa príjemná vec vystupovať voči SFZ, nakoľko pôsobím vo futbale, ale aj za cenu vzdania sa svojej funkcie v klube som pevne presvedčený, že v takejto podobe zmluvu v žiadnom prípade nepodporím

  Švagerko – mesto je partnerom

  Kováčik – rešpektujem názor pána poslanca, ale nemôžem súhlasiť – mesto dostalo veľa – má kultúrny stánok, ktorý mu závidí celé Slovensko – miestny klub tu navždy bude trénovať bezplatne – bohužiaľ, nie je možné trénovať na hlavnom ihrisku, to nerobí nikto – na domácich zápasoch ste mali priemernú návštevnosť 300 divákov, po dokončení prvej tribúny ste mali 600 divákov, teraz máte cca 1100 divákov po dokončení celého štadióna

  • Poprad sa dostal na futbalovú mapu
  • viete, v akom stave bol areál pred tým

  Švagerko – kurty nás stoja niečo – prichádzame ročne cca 5–6 tisíc eur – ale kurty tam ostanú, budú pre ľudí slúžiť

  Pichonský – prečo zrekonštruované kurty – do kurtov sú potrebné ďalšie investície

  • projektová dokumentácia stojí 400 tisíc eur, treba urobiť stavebné povolenia, kanalizáciu a pod. – to všetko si berieme na starosť my, aby mesto nemuselo investovať, okrem toho, ste partnerom – máte podiel v aquaparku

  Lajčák – nikdy som nechcel na hlavnom ihrisku trénovať každý deň, ale 1–2 razy týždenne by sa malo dať

  • som veľmi rád, že tento štadión v meste vznikol, ale chceme sa v ňom cítiť ako doma
  • ak diváci pribúdajú, tak je to preto, že hráme kvalitnejší futbal a prešili sme do druhej ligy
  • nevidím absolútne žiadny dôvod, aby mesto malo prísť o kurty

  Baran – tento zámer vítam, pretože je pokračovaním toho, čo sa už udialo, začala sa druhá etapa, ktorá ešte nie je ukončená, ale v 90%-tnom stave ukončenia

  • tento proces je potrebné rozširovať a rozvíjať
  • pri výstavbe sme sa dohodli na tom, že mesto bude môcť štadión využívať bezodplatne – toto uznesenie je stále platné a ak vznikol problém, môžeme to prerokovať v rámci uznesenia
  • mesto Poprad si takisto splnilo svoje záväzky – finančné prostriedky investované aj zo strany mesta
  • v súčasnosti na štadióne prebiehajú dokončovacie práce druhej etapy
  • parkoviská – malo tam byť spolufinancovanie, teraz by sme ich mali financovať my – to tiež musíme doriešiť
  • kurty – môžeme povedať, že nesúvisia priamo s NTC-čkom – sú dve transparentné možnosti – ideme odpredávať alebo budú súčasťou NTC? – trvám na tom, aby sme dodržali transparentnosť

  Wzoš – odzneli tu dva silné príspevky – hlavne ten od p. Lajčáka ma šokoval

  • máme záujem rozvíjať cestovný ruch a tento areál môže byť veľmi dobrý začiatkom
  • nemôžeme sa spoliehať stále len na Tatry, nemôžeme zarábať na montážnych halách, ale na tom, aké tu máme danosti

  Lajčák – ja som povedal, že ten zámer je výborný, ja som zaň, len hovorím, že táto zmluva nie je dobrá – nehovorím, že mesto nič nezíska z tohto zámeru, ale nič nezíska z tejto zmluvy – tento projekt hodnotím ako vynikajúci, ktorý mestu pomôže

  Kováčik – reagujem na to, že sa v NTC necítite ako doma – ja som aj dnes tu, aby sme si tie veci nastavili tak, aby ste sa tam cítili ako doma, my pre to urobíme všetko

  Baran – chceme, aby to bolo transparentné a dobré pre občanov

  Kavka – Poprad by sa mal uberať cestou rozvoja turistického ruchu, to všetci vieme – tento projekt nám môže priviesť bonitnú klientelu – bol som šokovaný informáciou, že 98 % návštevníkov nevie, prečo by malo ísť do centra mesta

  • má to množstvo benefitov – rozlieta sa letisko, mesto ožije

  11:30 – prestávka

  11:44 – prenájom nehnuteľností v priemyselnom parku Poprad- Matejovce – pre parkovisko pre kamióny

  • schválené

  11:46 – Návrh na začatie procesu preskúmania schváleného územného plánu – SÚ mesta Poprad

  • schválené

  11:48 – Návrh na zníženie nájomného na 0,10 € za jednu hodinu prenájmu telocviční v Základnej škole s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad od 01. 04. 2015 do 26. 06. 2015 pre nájomcu Basketbalový klub mládeže, Štefánikova 35, Svit

  • žiadame o zníženie prenájmu o jednu desatinu do konca tohto roka
  • Madzinová – zdôrazňujem, že ide o deti nášho mesta, ktoré reprezentujú našu školu a mesto, i napriek tomu, že sídlo majú vo Svite
  • schválené

  11:52 – Uznesenie č. 30/2015 k bodu 14.02. Návrh na vecnú náplň rozpočtu na rok 2015 v Programe 11: Šport, podprogram 11.2: grantová podpora športu – dotácie pre športové kluby – pozastavený výkon uznesenia

  Švagerko – toto uznesenie som nepodpísal, nakoľko si myslím, že by sme dotácie mali poskytovať pre športové kluby v našom meste

  • výkon uznesenia je momentálne pozastavený
  • schválené

  12:00 – Návrh na vecnú náplň rozpočtu na rok 2015 v Programe 11: Šport, podprogram 11.2: grantová podpora športu – dotácie pre športové kluby

  • schválené

  12:02 – Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015

  • a) zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2015 takto:

  Znižujú sa výdavky mesta spolu: – 1 539 540 €

  v tom: pol. 600 – Bežné výdavky 11 000 €

  pol. 700 – Kapitálové výdavky 1 528 540 €

  z toho:

  1. v programe 16 – Rezerva na bežné a kapitálové výdavky 1 539 540 €

  pol. 600 – Bežné výdavky 11 000 €

  pol. 700 – Kapitálové výdavky 1 528 540 €

  Zvyšujú sa výdavky mesta spolu: + 1 539 540 €

  v tom: pol. 600 – Bežné výdavky 11 000 €

  pol. 700 – Kapitálové výdavky 1 528 540 €

  z toho:

  1. v programe 3 – Interné služby 110 000 €

  v tom : v podprograme 4 – Prevádzka a údržba budov

  pol. 700 – Kapitálové výdavky 110 000 €

  Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

  Digitalizácia Kina Tatran na Námestí sv. Egídia 43/86 s technickými parametrami na premietanie 2D a 3D filmov

  Cieľ: Rozšíriť možnosti kultúrneho vyžitia občanov a návštevníkov mesta Poprad

  Merateľný ukazovateľ: Počet digitalizovaných premietacích miestností Kina Tatran

  Cieľová hodnota pre rok 2015: 1

  1. v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok 3 500 €

  v tom : v podprograme 5 – Civilná ochrana

  pol. 600 – Bežné výdavky 500 €

  pol. 700 – Kapitálové výdavky 3 000 €

  Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

  Stabilizácia brehu Hozelského potoka – Stráže pod Tatrami – prípravná a projektová dokumentácia

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí
Merateľný ukazovateľ: Percento zabezpečenia prípravnej a projektovej dokumentácie
Cieľová hodnota pre rok 2015: 100 4 / 8

3) v programe 7 – Doprava a komunikácie 605 700 €
v tom : v podprograme 2 – Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií
v prvku 1 – Výstavba a rekonštrukcia komunikácií
pol. 600 – Bežné výdavky 2 000 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky 562 700 €

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade – doplnenie prípravnej a projektovej dokumentácie a realizácia
Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho – prípravná a projektová dokumentácia a realizácia
Cieľ: Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikačných a dopravných plôch
Merateľný ukazovateľ: Dĺžka zrekonštruovaných komunikácií / m
Cieľová hodnota pre rok 2015: 480

Prestavba križovatky MK Ul. Ludvíka Svobodu – MK Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú križovatku – prípravná a projektová dokumentácia

Prestavba križovatky ŠC III/534 003 Ul. Slovenského odboja – MK Ul. Hraničná na okružnú križovatku – štúdia

Revitalizácia vnútrobloku Ul. Murgašova, Ul. Vajanského, Ul. Mnoheľova – prípravná a projektová dokumentácia
Cieľ: Zlepšiť dopravnú infraštruktúru komunikačných a dopravných plôch
Merateľný ukazovateľ: Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií a štúdií
Cieľová hodnota pre rok 2015: 3
v podprograme 4 – Manažment dopravnej infraštruktúry
v prvku 1 – Výstavba nových parkovísk
pol. 600 – Bežné výdavky 500 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky 17 000 €

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

Parkovisko Ul. Rastislavova – JUH III – prípravná a projektová doumentácia

Parkovisko BD ERBIUM – JUH – prípravná a projektová dokumentácia
Cieľ: Zvýšiť počet parkovacích miest
Merateľný ukazovateľ: Počet vypracovaných prípravných a projektových dokumentácií pre výstavbu nových parkovacích miest
Cieľová hodnota pre rok 2015: 2
v prvku 2 – Výstavba cyklistického chodníka
pol. 600 – Bežné výdavky 500 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky 5 000 €

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:
Cyklotrasy v meste Poprad – štúdia
Cieľ: Príprava na výstavbu nových cyklistických trás
Merateľný ukazovateľ: Termín spracovania štúdie
Cieľová hodnota pre rok 2015: 31. 12. 2015

v prvku 6 – Dopravné značenie a dopravné zariadenia
pol. 600 – Bežné výdavky 4 000 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky 14 000 €

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

Protihluková stena Ul. Pod bránou – prípravná a projektová dokumentácia a realizácia
Cieľ: Zabezpečiť zníženie hlukovej záťaže z pozemnej dopravy
Merateľný ukazovateľ: Počet novovybudovaných protihlukových stien
Cieľová hodnota pre rok 2015: 1

Projekty organizácie dopravy
Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách
Merateľný ukazovateľ: Počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia
Cieľová hodnota pre rok 2015: 2

Štúdia dopravného riešenia územia Ul. Levočská – Ul. Rovná – Ul. Kukučínova – Ul. Štefánikova – Ul. Športová, smer Spišská Sobota a Poprad – Veľká (Ul. Nová)
Cieľ: Vypracovať dokument, v ktorom budú riešené špecifické územno-technické a dopravné problémy daného územia
Merateľný ukazovateľ: Termín spracovania štúdie
Cieľová hodnota pre rok 2015: 31. 12. 2015

4) v programe 9 – Vzdelávanie 339 000 €
v tom : v podprograme 1 – Materské školy
pol. 600 – Bežné výdavky 500 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky 150 000 €

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

Prestavba plochej strechy na sedlovú objektu Materskej školy na Okružnej ulici 765/49 v správe Základnej školy s materskou školou, Francisciho ulica 832/21, Poprad
Cieľ: Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Okružnej ulici 765/49
Merateľný ukazovateľ: Termín ukončenia prestavby strechy
Cieľová hodnota pre rok 2015: 31. 12. 2015

Doplnenie hydroizolácie základov budovy objektu Materskej školy na Vagonárskej ulici 5121 v správe Základnej školy s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota
Cieľ: Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Vagonárskej ulici 5121
Merateľný ukazovateľ: Termín ukončenia stavebných úprav
Cieľová hodnota pre rok 2015: 31. 12. 2015

Prístavba a prestavba objektu Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7 v správe Základnej školy s materskou
školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad – Veľká – prípravná a projektová dokumentácia
Cieľ: Zlepšiť prevádzkové podmienky Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7
Merateľný ukazovateľ: Termín vypracovania prípravnej a projektovej dokumentácie

Cieľová hodnota pre rok 2015: 31. 12. 2015
v podprograme 2 – Základné školy
v prvku 1 – Základné vzdelanie
pol. 700 – Kapitálové výdavky 162 200 €

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

Doplnenie hydroizolácie budovy základnej školy a vybudovanie dažďovej kanalizácie objektu Základnej školy na Komenského ulici 587/15 v správe Základnej školy s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad
Cieľ: Zlepšiť prevádzkové podmienky Základnej školy na Komenského ulici 587/15
Merateľný ukazovateľ: Termín ukončenia stavebných úprav a vybudovania kanalizácie
Cieľová hodnota pre rok 2015: 31. 12. 2015

Doplnenie hydroizolácie základov budovy Základnej školy na Vagonárskej ulici 1600/4 v správe Základnej školy s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota
Cieľ: Zlepšiť prevádzkové podmienky Základnej školy na Vagonárskej ulici 1600/4
Merateľný ukazovateľ: Termín ukončenia stavebných úprav

Cieľová hodnota pre rok 2015: 31. 12. 2015
v podprograme 5 – Školské jedálne
pol. 700 – Kapitálové výdavky 6 300 €

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad – nákup 150 l plynového kotla pre potreby ŠJ pri ZŠ

v podprograme 6 – Školské stredisko služieb
pol. 700 – Kapitálové výdavky 20 000 €

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:
Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, Poprad – nákup malotraktora – kosačky
Cieľ: Zabezpečiť priebežné kosenie školských areálov podľa aktuálnej potreby
Merateľný ukazovateľ: Počet areálov škôl kosených rozpočtovou organizáciou – Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, Poprad
Cieľová hodnota pre rok 2015: 9

5) v programe 11 – Šport 24 000 €
v tom : v podprograme 3 – Športová infraštruktúra
v prvku 4 – Ostatné športové zariadenia
pol. 600 – Bežné výdavky 1 000 €
pol. 700 – Kapitálové výdavky 23 000 €

Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:
Workoutpark – prípravná a projektová dokumentácia a realizácia
Cieľ: Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov
Merateľný ukazovateľ: Počet novozriadených športových parkov
Cieľová hodnota pre rok 2015: 1

 1. v programe 12 – Prostredie pre život 15 500 €

  v tom : v podprograme 4 – Parky (výstavba parkov, oddychových plôch a revitalizácia zelene)

  v prvku 3 – Revitalizácia zelene a oddychových plôch

  pol. 600 – Bežné výdavky 500 €

  pol. 700 – Kapitálové výdavky 15 000 €

  Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

  Urbanisticko – krajinárska štúdia Centrálny mestský park

  Urbanisticko – krajinárska štúdia Mestské rekreačné lesy

  Cieľ: Vypracovať koncepčné štúdie pre rozhodovanie o ďalšom rozvoji území mesta

  Merateľný ukazovateľ: Počet vypracovaných štúdií v roku

  Cieľová hodnota pre rok 2015: 2

  1. v programe 13 – Bývanie 441 840 €

  v tom : v podprograme 2 – Správa nájomných bytov

  pol. 600 – Bežné výdavky 1 500 €

  pol. 700 – Kapitálové výdavky 440 340 €

  Doplnenie vecnej náplne programového rozpočtu:

  Rekonštrukcia bytového domu Xenón,

  2. etapa – interiér + výťahy

  Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu nájomných bytových domov

  Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných výťahov v bytových domoch / ks

  Cieľová hodnota pre rok 2015: 5

  1. doplnenie vecného použitia finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad

  v roku 2015 v celkovom objeme 1 551 580 € na finančné krytie kapitálových výdavkov:

  • Digitalizácia Kina Tatran na Námestí sv. Egídia 43/86 s technickými parametrami na

  premietanie 2D a 3D filmov;

  • Rekonštrukcia MK Ul. Hviezdoslavova v Poprade;
  • Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho;
  • Protihluková stena Ul. Pod bránou;
  • Prestavba plochej strechy na sedlovú objektu Materskej školy na Okružnej ulici 765/49 v správe Základnej školy s materskou školou, Francisciho ulica 832/21, Poprad;
   • Doplnenie hydroizolácie základov budovy objektu Materskej školy na Vagonárskej ulici 5121 v správe Základnej školy s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota;
  • Prístavba a prestavba objektu Materskej školy na Tranovského ulici 3497/7 v správe Základnej školy s materskou školou, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad – Veľká;
  • Doplnenie hydroizolácie budovy základnej školy a vybudovanie dažďovej kanalizácie objektu Základnej školy na Komenského ulici 587/15 v správe Základnej školy s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad;
 • Doplnenie hydroizolácie základov budovy Základnej školy na Vagonárskej ulici 1600/4 v správe Základnej školy s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota;
  • Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, Poprad – nákup malotraktora – kosačky;
 • Workoutpark;
 • Rekonštrukcia bytového domu Xenón, 2. etapa – interiér + výťahy
  • schválené

  12:15 – koniec mimoriadneho zastupiteľstva

Zasadnutie MsZ Popraad 25.3.2015
1
Galéria
Mimoriadne zastupiteľstvo: Poslanci sa venujú dôležitým bodom
7
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie