Peter Handzuš Kultúra

Múzeum špeciálneho školstva oslavuje 20. výročie svojho založenia

V Múzeu špeciálneho školstva (MŠŠ) v Levoči sa uskutoční v stredu 10. novembra vernisáž výstavy s názvom Pre dobro človeka. Jeho vedúca Oľga Tinajová TASR informovala, že jej obsahovou náplňou je prezentácia činnosti pracovníčok múzea za uplynulých 2

Výstava sa koná pri príležitosti 20. výročia založenia MŠŠ. „Okrem toho expozícia predstavuje historické a súčasné kompenzačné pomôcky pre zdravotne postihnutých, fotodokumentáciu kultúrno-výchovných aktivít, ručné práce a výrobky žiakov zdravotne postihnutých na Slovensku,“ doplnila Tinajová. Začiatok vernisáže je naplánovaný na 9. hodinu, záujemcovia budú môcť výstavu v priestoroch MŠŠ vidieť až do konca roka.
Sprievodným podujatím osláv 20. výročia vzniku MŠŠ je okrem tejto prehliadky aj odborný seminár pre špeciálnych pedagógov regiónu Spiš s tematikou kriminality a záškoláctva u maloletých a mladistvých, venovať sa bude aj problematike špecifických porúch učenia, koncentrácie, pozornosti a správania v školskej praxi. Ďalšou z tém seminára budú možnosti riešenia problematiky detí s poruchami učenia, správania, koncentrácie. Súčasťou osláv tiež bude divadelné predstavenie Vrabec Brmbolec v podaní hercov Spišského divadla a venované žiakom levočských špeciálnych škôl.
MŠŠ je od roku 1990 ústrednou špecializovanou inštitúciou s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho základným poslaním je sprístupňovať širokej verejnosti, špeciálnym pedagógom a žiakom špeciálnym škôl stálu expozíciu Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku. Tá sa venuje vývinu výchovy, vzdelávania, starostlivosti a spoločenskej realizácie osôb, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť.
Úlohou múzea je tiež podieľať sa na rozvoji starostlivosti o hendikepovanú mládež. V rámci kultúrno-výchovných aktivít sa na jeho pôde realizujú tematické variabilné výstavy, besedy, divadelné predstavenia, tvorivé dielne a pod. Celkovo tu bolo doposiaľ inštalovaných 93 výstav, ktoré dokumentovali zručnosť, tvorivosť a predstavivosť zdravotne postihnutých jedincov. Okrem toho sa pracovníci múzea venujú aj osvetovej činnosti, ktorá upozorňuje na nebezpečenstvo drogovej závislosti.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie