Peter Handzuš Rôzne

Na Spiši plánujú zrealizovať tri veľké protipovodňové projekty

Na Spiši plánujú v tomto roku zrealizovať dva veľké protipovodňové projekty, tretí chce Slovenský vodohospodársky podnik pripraviť do konca roka. Riaditeľ Správy povodia Dunajca a Popradu – SVP závod Košice Anton Baláž potvrdil, že v tomto roku chcú

„Po povodniach v roku 2010 sme pripravili projekty, ide o územia našej správy v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. V prvom prípade ide o rieku Poprad v Starej Ľubovni, kde máme pripravený projekt, čaká sa na vydanie stavebného povolenia,“ vysvetľuje Baláž. Projekt bude spolufinancovaný z fondov Európskej únie, predbežné náklady sú vyčíslené na cca dva milióny eur. „Projekt rieši ochranu ľavej a pravej strany rieky Poprad s tým, že tam budú vybudované hrádze, ktoré budú na ľavom brehu chrániť individuálnu bytovú výstavbu a na pravej strane prístupovú cestu do Plavnice,“ priblížil Baláž. Predpokladá, že s prácami sa začne ešte v tomto roku, všetko záleží toho, či budú úspešní v žiadosti o eurofondy.

Ďalší projekt sa týka potoku Jakubianka v úseku Stará Ľubovňa – Nová Ľubovňa. „Pripravujeme projekt na úpravu zdevastovanej časti v dĺžke asi štyri kilometre, momentálne je pripravená štúdia, je vydané územné rozhodnutie a pripravujeme verejné obstarávanie na projektanta,“ priblížil Baláž. V tomto prípade ide o protipovodňové úpravy vrátane rekonštrukcie zdevastovaných brehov, ktoré boli zrealizované ešte v roku 1986. Podľa Baláža boli brehy poškodené zhruba na 80 %. „Ide o zrealizovanie profilu koryta o šírke 12 metrov, opevnenie tvárnicami, ktoré sú opreté o pätu, buď kamennú alebo z prefabrikátov. Všetko je to stavané na 100-ročnú vodu, plus je tam 50 centimetrová rezerva,“ doplnil Baláž. Na tieto práce sú predpokladané náklady vo výške deväť miliónov eur.

Správa povodia Dunajca a Popradu chce tiež riešiť problémový potok Ľubica z Kežmarku do obce Ľubica. „Ide o 4,2-kilometrový úsek potoka s tým, že sa to snažíme riešiť nie rekonštrukciou, ale chceme zadržať vodu v hornom úseku potoka Ľubica. Nie je možné realizovať veľkú úpravu, nakoľko z desiatich mostov, ktoré sú na tomto úseku, tri nespĺňajú podmienky na prevedenie 100-ročnej vody,“ upozornil Baláž. Zatiaľ je navrhnutých niekoľko nádrží, resp. poldrov, ktoré by mali zadržať v hornej časti Ľubice možnú prívalovú vodu. Predbežné náklady sú v tomto prípade vyčíslené na 11,2 milióna eur. „Ide o dosť rozsiahly projekt s určitými geologickými, klimatologickými štúdiami, musí byť urobené aj posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Budeme radi, ak sa nám do konca roka podarí pripraviť projekt a vybrať dodávateľa,“ zdôraznil Baláž.

Doteraz sa podľa neho riešili len zabezpečovacie práce počas povodňovej aktivity, zabúdalo sa však na prevenciu. Finančné prostriedky šli predovšetkým do Programu revitalizácie krajiny. „Podľa nášho názoru to však nespĺňa požadované predpoklady, a tieto financie sa mohli zmysluplnejšie využiť už pri realizácii zásadných technických prvkov, ktoré by zadržali vodu v území,“ konštatoval Baláž. Mal na mysli projekty prehrádzok, ktoré podľa neho nie sú zlé, ale neriešia protipovodňovú situáciu komplexne. „Rieši to možno nejakých 5–7 % vody, ktorá sa očakáva, že pritečie,“ konkretizoval Baláž. Pomôcť by podľa neho malo tiež vytvorenie umelých vodných nádrží. V minulosti sa uvažovalo o ich postavení nad obcou Jakubany, okres Stará Ľubovňa, či pri obci Bušovce v Kežmarskom okrese.

Text: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie