Na starom Juhu zmodernizujú detské ihriská. Dostanú nový povrch aj využitie

Na Tomášikovej ulici na starom Juhu plánuje mesto Poprad zrekonštruovať dve existujúce detské ihriská. Všeobecná informácia o tomto zámere sa nachádza na elektronickej úradnej tabuli mesta. My konkretizujeme umiestnenie ihrísk, dopĺňame fotografie lokality a pridávame ďalšie podrobnosti.

Pavol Krupka
Ilustračný obrázok k článku Na starom Juhu zmodernizujú detské ihriská. Dostanú nový povrch aj využitie
Foto: Pavol Krupka / Zdroj: Dnes24.sk

Ako nás informoval hovorca Mesta Poprad Marián Galajda, stavba je rozdelená do dvoch stavebných objektov a rieši komplexnú revitalizáciu dvoch plôch existujúcich detských ihrísk, ktoré sú v zlom technickom stave. V tomto priestore sa tiež plánuje rekultivácia zelene a lavičiek a umiestnenie kamerového systému.

Prvým rekonštruovaným objektom bude súčasné detské ihrisko medzi blokmi Chróm a Dunajec. Po úpravách bude slúžiť deťom od 4 do 10 rokov. Tomu je prispôsobený aj výber herných prvkov a členenie priestoru, v ktorom sa bude nachádzať aj plocha pre oddych rodičovského dozoru. Súčasťou tohto ihriska bude aj dráha, určená pre detské súťaže.

V priestore pod blokom Bárium bude umiestnený druhý objekt športovo-relaxačného projektu. Jeho prvú časť bude tvoriť oplotené multifunkčné ihrisko s tartanovým povrchom, s vyznačenými plochami pre street basket, volejbal a minifutbal. Druhá časť objektu bude slúžiť pre otvorené fitness. Jeho súčasťou budú posilňovacie prvky a dva priestorové prvky, určené pre šplhanie, nácvik koordinácie pohybov, lezenie a posilňovanie. Túto časť budú môcť využívať aj dospelí. Projekt využije aj existujúcu terénnu vyvýšeninu, do ktorej budú osadené sedačky. Vznikne tak malé hľadisko.

Termín realizácie tohto stavebného zámeru závisí od vybavenia príslušných povolení a ukončenia výberu zhotoviteľa podľa zákona o verejnom obstarávaní. Predpokladá sa, že to bude ešte v letných mesiacoch.

Cena projektu bude výsledkom verejného obstarávania. Ide o riadne naplánovanú investíciu v rozpočte na rok 2014.

Foto: Poprad24 a služba Mapy Google

Zdroj: Dnes24.sk