Peter Handzuš Rôzne

Náčelník mestskej polície: Nie je pravda, že by ho bili!

Zásah popradskej mestskej polície proti Františkovi (64) bol z pohľadu šéfa mestských policajtov v poriadku. Jaroslav Marušin však potvrdil použitie donucovacích prostriedkov.

Popradčan František (64) vysádzal pred bytovkou stromčeky. Susedovi to vadilo a tak zavolal mestských policajtov. Dôchodca bol hliadkou mestskej polície vyzvaný, aby s vysádzaním prestal. Po dlhšom dohadovaní skončil pán František v putách na policajnej stanici.

„Pri najelemntárnejšej akceptácii policajtov sa nič také nemuselo stať,“ povedal Marušin na mestskom zastupiteľstve.

Celé vyjadrenie náčelníka popradských mestských policajtov k zákroku si môžete pozrieť vo videu.

Mohol pán František vysádzať stromčeky na verejnom priestranstve?

[blockquote]**//Vše­obecné záväzné nariadenie č. 6/2007 o ochrane, údržbe a tvorbe životného prostredia…

§ 7 Ochrana zelene//**

4. V záujme ochrany zelene a životného prostredia je na plochách zelene vo vlastníctve a užívaní Mesta Poprad zakázané: 


  1. užívať miestne komunikácie určené pre chodcov na jazdu dopravnými prostriedkami, mimo vozidiel sadovníckej údržby a vozidiel zvláštneho určenia
  2. trhať a odcudzovať kvety a voľne rastúce rastliny, lámať a orezávať vetvy drevín a inak poškodzovať zeleň, vrátane pôdneho krytu – za poškodzovanie drevín sa považuje aj neodborný a neoprávnený zásah rezom či tvarovaním koruny,
  3. svojvoľne presádzať a vysádzať dreviny


d) sánkovať a lyžovať sa na miestach s výsadbou kríkov a mladých stromov,

  1. zakladať oheň, stanovať a táboriť,
  2. parkovať autá, návesy, vlečky za akýmkoľvek účelom,
  3. vnášať akýkoľvek odpad


h) vstupovať na kvetinové záhony,

  1. umiestňovať plagáty na stromy


j) vykonávať akúkoľvek stavebnú, prevádzkovú, či inú činnosť na pozemkoch, kde sa nachádza zeleň bez súhlasu Mesta Poprad

  1. na plochách verejnej zelene umiestňovať informačné a reklamné tabule bez súhlasu Mesta Poprad.[/bloc­kquote]

Podľa tohto VZN je svojvoľné vysádzanie drevín zakázané. Napriek tomu, že sa pán František snaží starať o verejnú zeleň už desiatky rokov, podľa tohto VZN na to nemá právo.

Mestská polícia má pravidlá, ako postupovať pri zákroku proti starším osobám.

[blockquote]O­právnenia a povinnosti príslušníkov MsP – osobitné obmedzenia

Pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov nesmie príslušník mestskej polície použiť údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok a služobného psa, okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných osôb alebo príslušníka mestskej polície alebo hrozí väčšia škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.[/blockquote]

Podľa všetkého policajti použili len hmaty a putá, takže sa zdá, že aj z právneho hľadiska bol zákrok v poriadku.

Pán František zrejme doteraz ani netušil, tak ako mnohí iní Popradčania, že vysádzanie stromčekov na verejných miestach je mestom zakázané. Ľudia by zrejme mali povinne sledovať mestskú legislatívu, aby sa nedostali do konfliktu s políciou. A pre každý prípad by mali pri sebe nosiť občianky preukaz, aj keď len pôjdu vysypať smeti. Jeden nikdy nevie.

Čítajte tiež: [link=http://www­.poprad24.sk/clan­ky?extend.131474_Doch­odca-vysadzal-stromceky,–policajti-ho-odviedli-v-putach!]Dôchodca vysádzal stromčeky, policajti ho odviedli v putách![/link]

Náčelník mestskej polície: Nie je pravda, že by ho bili!
1
Galéria
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM