Monika Vengrínová Rôzne

Náhrada za vyrúbané stromy pri bývalom Priore: Na TÝCHTO miestach pribudne 755 nových stromov

Za výrub 210 stromov a krovín v okolí schátranej budovy bývalého Prioru na Námestí sv. Egídia, kde v momentálnej dobe prebieha výstavba OC Fórum, nariadilo mesto náhradnú výsadbu 755 stromov. Zasadené budú v 32 lokalitách na území mesta.

Ilustračný obrázok k článku Náhrada za vyrúbané stromy pri bývalom Priore: Na TÝCHTO miestach pribudne 755 nových stromov
Foto: Peter Handzuš / Zdroj: Dnes24.sk

V súlade s rozhodnutím mesta Poprad mala spoločnosť Multi Veste Slovakia 2 s.r.o, ktorá stavia OC Fórum, zrealizovať náhradnú výsadbu do 30.04.2013. Keďže v stanovenom termíne k náhradnej výsadbe nedošlo, samospráva postúpila vec na Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý svojim rozhodnutím nariadil náhradnú výsadbu zrealizovať najneskôr do 30.09.2015.

Už v polovici októbra 2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie vedúceho oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade so zástupcom investora a dodávateľa náhradnej výsadby, počas ktorého boli priamo v teréne prezentované lokality určené na náhradnú výsadbu.

„S výsadbou v 32 určených lokalitách na území mesta Poprad, ktoré boli vyberané aj podľa výsledkov ankety medzi obyvateľmi, začal investor v novembri. Limitujúcim prvkom pri výsadbe bol predovšetkým výskyt podzemných sietí a vyjadrenia ich správcov. Vysadené boli ihličnaté stromy minimálne dva metre vysoké a listnaté stromy minimálne 2,5 metra vysoké s obvodmi kmeňov minimálne 10 centimetrov. Všetky vysadené stromy boli s koreňovým balom so zemou a z troch strán stabilizované drevenými kolmi,“ uviedol Marek Bystrý z oddelenia životného prostredia MsÚ v Poprade.

Povinnosťou spoločnosti Multi Veste Slovakia 2, s.r.o je okrem výsadby aj zabezpečenie starostlivosti o zálievku a výmenu uhynutých stromov počas najbližších 3 rokov. Novo vysadenými stromami v meste budú smrek omorikový, jedľa biela, borovica čierna, javor poľný, javor červený, hrab obyčajný, hrab obyčajný, jaseň úzkolistý, slivka čierna mirabelka, hruška obyčajná, dub letný, lipa veľkolistá

Rozpis lokalít:

 • svah vedľa autobazáru – cyklistický chodník smerom na Svit
 • Zimná ul., dĺžka 48 m + ihrisko
 • Záborského ul.– Uherova (vnútroblok),
 • Jarná ul., za bytovým domom Elán, dĺžka 120 m
 • Ulica L. Svobodu, bytový dom Strabag, dĺžka 50 m
 • Ulica Moyzesova, bytový dom Desna, Zobor, dĺžka 36 m
 • Ulica Šrobárova , bytový dom Javorník (medzi byt. domom a byt. podnikom) – NEREALIZUJE SA PRE NADMERNÝ VÝSKYT SIETÍ !!!!
 • Ulica Šrobárova, pred bytovým domom Oslava, dĺžka 50 m
 • Ulica Šrobárova, za bytovým domom Svitava, dĺžka 30 m
 • Ulica Rázusova, bytový dom Magura – vnútroblok
 • Ulica L. Svobodu, bytový dom Rimava (za bytovým domom)
 • Ulica Tajovského, bytový dom Chopok – Svratka
 • Ulica Tajovského, plocha pri bytovom dome Kriváň
 • Ulica L. Svobodu, bytový dom Ipeľ – Kriváň pri chodníku
 • Ul. mládeže, bytový dom Stroncium pri detskom ihrisku
 • Ul. mládeže, plocha pri Astre
 • Ul. mládeže, za bytovým domom Selén (za polyfunkčným objektom)
 • Ulica Pavlovova, popri komunikácii – ako podsadba starých jabloní
 • Ulica Ústecko – Orlická, za bytovým domom Dunaj popri chodníku
 • Ulica Tomášikova, za bytovým domom Platina
 • Ulica Rázusova, pred bytovým domom Končistá
 • Ulica Svätoplukova, za bytovým domom Wisla
 • Ulica Šrobárova, pred bytovým domom Morava
 • Továrenská štvrť, pri oplotení
 • Popradské nábrežie , park pri pravoslávnom kostole
 • Francisciho ul., Centrum sociálnych služieb – náhrada za vyrúbané suché stromy
 • chodník oproti Tatravagónke, popri záhradkách a bývalých skleníkoch
 • plocha na L. Svobodu, v zákrute k zbernému centru
 • okolie výrobného závodu Whirlpool
 • pozdĺž cesty ku priemyselnému parku – obojstranne
 • priemyselný park – vo vnútri areálu
 • Azylový dom na Levočskej ulici v Poprade
 • Vajanského ulica, Podtatranské múzeum, priľahlé pozemky
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie