Peter Handzuš Rôzne

Národná púť na Devíne: Kým je duch v národe, národ žije

29. apríla 2012 Matica slovenská organizovala na Devíne národnú slávnosť ako predprípravu na veľkolepé oslavy 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie našich predkov. Zúčastnili sa na nej aj matičiari z Liptovskej Tepličky,

Hlavným celebrantom omše v kostole bol gréckokatolícky arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak. Počas liturgie spieval Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou. V kázni zaznelo, že my Slováci máme Sväté písmo, ktoré má 1150 rokov, čo nás oprávňuje na hrdosť a vďaku za tento veľký dar hlásať Slovo Božie v rodnom zrozumiteľnom jazyku.

[blockquote]„A pre­to čujte, čujte toto Sloveni: dar tento drahý vám je daný od Boha, dar Boží z čiastky spravodlivej pochádza, dar dušiam vašim, čo sa nikdy nezhubí, dušiam tých ľudí, ktorí vďačne príjmu ho.

Lebo sú bez kníh nahé všetky jazyky, bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje s protivníkom a duší našich záhubcom, odsúdené sú večnej muke za korisť.“
Proglas[/bloc­kquote]

Tieto myšlienky z Proglasu v podaní Evy Kristínovej umocnili duchovnú silu liturgickej slávnosti.

Predseda Matice slovenskej spolu s hosťami a matičiarmi v národných krojoch položili k súsošiu sv. Cyrila a Metoda pri kostole vence s trikolórami. Kumulácia kultúrnych, duchovných a historických udalostí nášho národa dávajú Devínu pečať jedinečného génia locci.

Mladí matičiari z Liptovského Mikuláša pripomenuli pútnikom dobový pamätný výstup Štúrovej družiny na Devín. Slávnosť na Devíne bola ukončená piesňou „Kto za pravdu horí.“

Veľká vďaka patrí Renáte Mezovskej z Liptovskej Tepličky, ktorá s veľkým nasadením pre vec oslovila sponzorov z obce a podarilo sa jej usporiadať pútnický zájazd aj pre matičiarov z Popradu, Svitu a Štrby.

Mladý pár v krojoch z Liptovskej Tepličky – Miroslava a Števo položili veniec z horských kvetov k pomníku sv. Cyrila a Metoda a stali sa príkladom spolu s Bibianou, Peťom, Palkom aj pre svojich vrstovníkov.

Národnú púť obohatili aj Tepličanky v krojoch so svojimi piesňami. Pútnikov z Liptovskej Tepličky duchovne podporil aj miestny pán farár, ktorý sv. omšu venoval sv. Cyrilovi a Metodovi. Tak sa rozšíril rádius národnej púte po celej našej vlasti.

Poprad24/lhr Foto: tasr a Ľudmila Hrehorčáková

arana_slovenska_devin
18
Galéria

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie