Naši jazykoví olympionici nás na kraji potešili

Olympiáda v ruskom jazyku uzavrela tohtoročné krajské kolá jazykových olympiád, organizovaných Odborom školstva OÚ Prešov. Môžeme teda bilancovať a zverejniť mená a výsledky najúspešnejších žiakov z nášho mesta i okresu.

Pavol Krupka
Ilustračný obrázok k článku Naši jazykoví olympionici nás na kraji potešili
Zdroj: Dnes24.sk

Súťažiaci zo základných a stredných škôl museli spravidla prejsť obvodnými (okresnými) kolami, ktoré v spolupráci s jednotlivými predmetovými komisiami organizovalo CVČ v Poprade. Výsledky týchto súťaží si môžete pozrieť na stránke centra.

Krajské kolá sa konali v réžii krajských premetových komisií na viacerých školách v Prešove. Výsledky boli priebežne zverejňované na stránke prešovského Odboru školstva, my sme z nich vybrali popredné umiestnenia žiakov z nášho mesta a okresu. V zátvorke za menom súťažiaceho uvádzame jeho bodový zisk. Víťazi krajských kôl postupujú na celoštátne kolá, ktoré organizuje Slovenský inštitút mládeže IUVENTA Bratislava.

Ako teda dopadli naši jazykoví olympionici na kraji?

Olympiáda v anglickom jazyku:

 • 1. miesto – kategória 2C1: Jakub Kubáň (63/70), Súkromné gymnázium Spišská Teplica
 • 2. miesto – kategória 2C2: Simona Štefaňáková (67,5/70), Spojená škola – gymnázium D. Tatarku, Poprad
 • 2. miesto – kategória 2D: Denis Lörinc (57/70), Súkromná stredná odborná škola 29. augusta, Poprad
 • 2. miesto – kategória 1A: Katarína Krupková (59,99/70), Gymnázium Kukučínova, Poprad
 • 4. miesto – kategória 1B: Laura Kovalická (61,49/70), ZŠ s MŠ Tajovského ul., Poprad
 • 4. miesto – kategória 2A: Juraj Weszter (59/70), Gymnázium Kukučínova, Poprad

Olympiáda v nemeckom jazyku:

 • 1. miesto – kategória 2A: Marcell Heim (91/100), Cirkevné gymnázium P.U. Olivu, Poprad
 • 1. miesto – kategória 2C: Erik Kovalík (97/100), Spojená škola – gymnázium D. Tatarku, Poprad
 • 2. miesto – kategória 1A: Beáta Schützová (87/100), Spojená škola – gymnázium D. Tatarku, Poprad
 • 2. miesto – kategória 1C: Philipp Hahmann (96/100), Spojená škola – gymnázium D. Tatarku, Poprad
 • 4. miesto – kategória 2D: Judita Zvirinská (93/100), Súkromná stredná odborná škola 29. augusta, Poprad
 • 4. miesto – kategória 1B: Sebastián Vozák (84/100), ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa, Poprad

Olympiáda v španielskom jazyku:

 • 3. miesto – kategória C: Dominika Jánošíková (42/80), Súkromná stredná odborná škola 29. augusta, Poprad

Olympiáda vo francúzskom jazyku:

 • 1. miesto – kategória 1A: Ján Šašala (63/80), ZŠ s MŠ Komenského, Poprad
 • 2. miesto – kategória 2A: Samuel Svitana (62/80), Spojená škola – gymnázium D. Tatarku, Poprad
 • 2. miesto – kategória 2B: Tomáš Koky (62/90), Gymnázium Kukučínova ul., Poprad

Olympiáda v ruskom jazyku:

 • 4. miesto – kategória B2: Peter Hutník (63,3/100), Gymnázium Kukučínova ul., Poprad

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry:

 • 3. miesto – kategória A: Erik Kovalík (40/55), Spojená škola – gymnázium D. Tatarku, Poprad
 • 3. miesto – kategória B: Juraj Liška (43/55), Súkromné gymnázium Spišská Teplica

Foto: ZŠ Bajkalská ul., Prešov

Zdroj: Dnes24.sk